Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overlæge eller afdelingslæge ved Klinisk Genetik, Sygehus Lillebælt

  • Region Syddanmark
  • Beriderbakken 4,7100Vejle,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi søger en engageret og dynamisk overlæge eller afdelingslæge, som deler vores værdier om, at sætte patienten først og evner at sætte det i fokus i sit kommende arbejde hos os. Dette fokus vil selvfølgelig være i forhold til de lægelige opgaver i laboratoriet og den kliniske rådgivning af patienter, men også i forhold til vores kolleger på Sygehus Lillebælt samt regionale og nationale nuværende og kommende samarbejdspartnere inden for såvel klinik som forskning. Om afdelingen: Klinisk Genetik varetager sammen med afdelingen på Odense Universitetshospital genetisk rådgivning og diagnostik af arveligt betingede sygdomme i Region Syddanmark. Afdelingen har ca. 50 ansatte og består af et ambulatorie og et laboratorie. Vi yder genetisk rådgivning til ca. 3500 henviste patienter pr. år, med både klassiske genetiske og onkogenetiske problemstillinger. Afdelingens laboratorium er DANAK-akkrediteret, udfører mere end 4000 analyser årligt og anvender både molekylære- og cytogenetiske analyser. Vi bruger et bredt spektrum af analysemetoder og har adgang til mange forskellige typer af teknologi til brug både i klinik og forskning. Forskning prioriteres højt og er en integreret del af det daglige arbejde. Vi har stor forskningsaktivitet og publicerer godt. Vi har bl.a. fastansat en fuldtids professor med interesseområde inden for onkogenetik, en forskningsansvarlig overlæge med interesse inden for almen genetikken og en bioinformatiker med interesse inden for ”big-data” og molekylærgenetiske metoder. Vores afdeling bidrager aktivt med ny viden, som fremmer udvikling af faget og sikrer høj kvalitet i håndteringen af klinisk genetiske patienter, senest set i relation til genetisk udredning af terminalt nyresvigt og deltagelse i nationale Tumor-Boards. Vores mål er at yde den bedste service til vores patienter og samarbejdspartnere i forhold til både forskning og klinisk arbejde. Vi udvikler os hele tiden, både i forhold til at kunne levere effektiv, rettidig og relevant genetisk udredning og være på forkant med de nyeste teknologier, men også i forhold til forskning og regionale eller nationale strategier for personlig medicin. Afdelingen fortolker, som led i den nationale strategi for personlig medicin, helgenomsekventeringsdata fra de patientgrupper, som hører under vores optageområde. Desuden deltager afdelingen aktivt i arbejdet i Datastøttecenter for Personlig Medicin i Region Syddanmark og er repræsenteret i såvel styregruppe som arbejdsgruppe for personlig medicin i regionen. Afdelingen har todelt ledelse med en cheflæge og en chefbioanalytiker og er præget af en høj grad af medindflydelse, ansvarsfølelse, respekt og samarbejde. Dine kvalifikationer: Du er speciallæge i Klinisk Genetik, med dokumenteret interesse og færdigheder, både hvad angår det kliniske og laboratoriemæssige. Moderne patientkontakt og -behandling kræver, at man kan arbejde i tværprofessionelle og tværfaglige teams, vi forventer derfor, at du har erfaring og kompetencer til at skabe gode samarbejdsrelationer med både patienter og kolleger. Det er vigtigt, at du deler vores værdier om at sætte patienten først og omsætter det til praksis i dit daglige arbejde. Vi er en dynamisk afdeling med konstant fokus på udvikling og vi håber derfor, at du har lyst til at deltage i dette arbejde. Løn- og ansættelsesforhold: Vi tilbyder et alsidigt job, hvor du har mulighed for at præge afdelingens udvikling og dyrke dine interesseområder inden for klinisk genetik. Et godt arbejdsmiljø, med et fladt hierarki, hvor der er respekt for den enkelte og fokus på forskning, videreuddannelse og subspecialisering. Der er mulighed for hjemmearbejdsdage, flextid og for den rette ansøger, tid til forskning. Aflønning sker efter overenskomst indgået mellem de relevante, forhandlingsberettigede organisationer. Ansøgningsfrist, samtale og tiltrædelse: Ansøgningsfrist: 4. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 3. Hvis du ønsker at søge stillingen som overlæge, bedes du gøre opmærksom på dette i den motiverede ansøgning og sammen med din ansøgning vedlægge et udfyldt skema til brug ved lægefaglig bedømmelse af overlæger og klinikledere i Region Syddanmark. http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm225726 Tiltrædelse: 1. marts 2023 eller efter aftale, vi venter gerne på den rigtige kandidat, ligesom start før også kan lade sig gøre. Yderligere oplysninger: Du er velkommen til at kontakte cheflæge Mette Warming Jørgensen, tlf. 61692244, mail: mette.warming.jorgensen@rsyd.dk eller chefbioanalytiker Lene Byriel, tlf. 7940 6710, mail: lene.byriel@rsyd.dk, hvis du ønsker en fortrolig samtale om mulighederne.