Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ønsker du at medvirke til at udvikle sygeplejen og sikre fagligheden i et spændende og tværfagligt miljø, så kig med her

  • Kolding Kommune
  • Sjællandsvej 3,6000Kolding,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Ønsker du at medvirke til at udvikle sygeplejen og sikre fagligheden i et spændende og tværfagligt miljø, så kig med her Da vores sygeplejefaglige koordinator efter mange år har valgt at søge nye udfordringer søger Center for Senhjerneskade, afdeling på Sjællandsvej to sygeplejefaglige koordinatorer. Vi leder efter to kolleger, som kan arbejde selvstændigt, er fleksible, omsorgsfulde og ikke mindst har lyst til at samarbejde i et tværfagligt team, hvor vi vægter ordentlighed og høj faglighed. For os er det vigtigt, at du har lyst til at bidrage fagligt og personligt til et godt og udviklende miljø for beboerne, deres pårørende og netværk samt for kolleger og samarbejdspartnere. Om os Center for Senhjerneskade afdeling på Sjællandsvej i Kolding er et højt specialiseret døgntilbud til voksne mennesker over 18 år med varigt handicap af neurologisk eller traumatisk oprindelse. Handicappet kan være forårsaget af f.eks. apopleksi, iltmangel og ulykker. På Centret arbejder vi ud fra en neuropædagogisk og neurorehabiliterende tilgang i tværfaglige teams, med udgangspunkt i den enkelte borger for at skabe de bedste muligheder for, at den enkelte beboer opnår et godt og individuelt liv. Centerets personalegruppe består af pædagoger, sygeplejersker, SSA’er, ergo – og fysioterapeuter samt studerende og elever fra forskellige faggrupper. Vi arbejder med kendt personale, sådan fagligheden er i højsæde, og vi prioriterer sammenhæng og kontinuitet for vores borgere. Læs mere om Center for Senhjerneskade her: https://www.kolding.dk/borger/handicap/voksne-med-handicap/center-for-senhjerneskade/ I Kolding kommune arbejder vi ud fra borgerens centrum gennem Strategi for Selvværd og Sammenhæng. Du kan læse mere om strategien og kommunens fælles 1-2-3-tilgang her: https://www.kolding.dk/politik/politikker-og-strategier/strategi-for-selvvaerd-og-sammenhaeng/ Om jobbet Der er tale om to fuldtidsstillinger, hvor der ugentligt er afsat 20 timer til arbejdet som sygeplejefaglig koordinator, de resterende 17 timer arbejder du som en del af bostøtten. Dine nøgleopgaver: Holde dig opdateret i og omsætte viden til instrukser og arbejdsgange Sikre og styrke kvaliteten af den sygeplejefaglige dokumentation via undervisning Afdække områder med behov for faglig opkvalificering og iværksætte udviklingsinitiativer i samarbejde med ledelsen Risikomanager på Utilsigtede Hændelser Varetage og sikre udredningsdelen af nye borgere sammen med tværfaglige kolleger Styrke det tværfaglige samarbejde i gruppen i et lærende perspektiv med fokus på opkvalificering (oplæring, instruktion, observation og opfølgning) Ansvaret for de tværsektorielle korrespondancer, FMK samt interne opgaver Undervise og oplære nye sundhedsfaglige kolleger Indkøb af diverse materialer til brug hos beboerne Bistå den faglige koordinator i implementeringen af ny teknologi Varetage det sygeplejefaglige arbejde omkring beboerne Vi har brug for to sygeplejersker, som kan noget særligt.  Derfor skal du kunne nikke til nedenstående kvalifikationer og kompetencer: Uddannet sygeplejerske Rollemodel, dvs. kunne reflektere samt vejlede og undervise personalet, være venlig, åben og imødekommende overfor ideer og perspektiver Stærke samarbejdsevner Klinisk erfaring Selvstændigt kunne varetage komplekse sygeplejeopgaver og formå at prioritere og vurdere opgaver Stærk formidler både mundtligt og skriftligt. Brænder for at sikre og udvikle en pleje af høj kvalitet med dine kollegers kompetencer for øje Har gå-på-mod og er handlekraftig Kan se dig selv som en del af en større enhed og gerne byde ind med humor, engagement og viden. Vi tilbyder dig: Erfarne, engagerede og kompetente kolleger En stilling, som du kan være med til at forme og sætte dit eget præg på Grundig introduktion, der er tilpasset dig Tæt samarbejde med afdelingslederne God sparring med den anden sygeplejefaglige koordinator Nysgerrighed og altid opmærksomhed på nye metoder i vores behandling og pleje En arbejdsplads hvor trivsel og arbejdsmiljø er i fokus Arbejdstid og løn Stillingerne er på 37 timer/ugen med fri i weekender og på helligdage. Lønnen fastsættes efter principper for lokal løndannelse i henhold til ansøgerens kvalifikationer. Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte konstitueret centerleder Peter Spanggaard-Petersen, mobil 40319968 eller afdelingsleder Klaus Jensen, mobil 23 67 04 84 Send din ansøgning via knappen ”ansøg” Send din ansøgning med relevante bilag, så vi har din ansøgning senest d. 13. januar 2023. Vi afholder samtale d. 16. januar 2023. Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.