Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske

  • Gudenå Hospice
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du mod og lyst til at udfordre dig selv inden for specialiseret palliation, hvor tæt tværfagligt samarbejde er aksen om den indsats der ydes til patienten og de pårørende? Er du optaget af at udføre sygepleje ud fra en holistisk tilgang, med øje for patientens fysiske, psykiske, sociale og åndelige/eksistentielle problemstillinger? Har du lyst til at arbejde i et felt hvor der er tid til at yde god sygepleje til patienten og de pårørende? Har du lyst til at være del af et trygt arbejdsfællesskab, hvor der er stort fagligt engagement og hvor vi passer godt på hinanden? Er du etisk og fagligt reflekterende og har du lyst at medvirke til udviklingen af hospicesygeplejen? Så er hospicesygepleje på Gudenå Hospice måske lige dig! Vi kan tilbyde Et varmt og trygt fællesskab med kollegaer, patienter, pårørende og frivillige. Et velfungerende tværfagligt samarbejde, hvor vi løfter i flok og passer godt på hinanden. Vagtplanlagte udviklingsdage 6 gange årligt, hvor der arrangeres undervisning, supervision og hvor der arbejdes med udviklingsopgaver. Grundig introduktion, tilpasset den erfaring du kommer med. Tæt faglig sparring med erfarne sygeplejersker, samt med præst, psykolog, læger, musikterapeut, ergoterapeut og fysioterapeuter. Madordning med veltillavet og sund mad fra eget køkken, hvor der er fokus på årstidernes råvarer, hjemmebagt brød og fællesskab omkring måltiderne. Stor indflydelse på eget arbejde og mulighed for at sætte sit præg på en institution som stadig er ung. Dejlige oplevelser med dejlige kollegaer - også uden for arbejdstiden, hvor en aktiv personaleforening arrangerer kanoture, fester, udflugter, mv. Forventninger til dig Som sygeplejerske på Gudenå Hospice forventes du at indgå som en aktiv og engageret medspiller i det tværfaglige samarbejde, med det mål for øje, at skabe størst mulig lindring og støtte til patienten og de pårørende. Den specialiserede palliative sygepleje er oftest kompleks og har altid øje for det hele menneske. Det vil sige, at du som sygeplejerske skal arbejde med de fysiske, psykiske, sociale og åndelige/eksistentielle problemstillinger, som den enkelte ønsker støtte til. Hospicesygepleje kræver personligt mod og overskud til at indgå i relationer med patienter og pårørende som oftest står i en svær livsfase. Du skal derfor evne ro og nærvær og have god fornemmelse af balancen mellem "gøren og væren" og mellem ord og stilhed. Der er travle dage hvor tæt samarbejde er essentielt for at alle får en god dag. Du skal derfor være fleksibel af natur og have et godt overblik, samt være god til at prioritere. Hospice er palliation på specialiseret niveau og der er derfor forventning til hospice om at udvikle nye tilbud og formidle viden om palliation. Du skal derfor have lyst til personlig og faglig udvikling og gerne have lyst til at deltage i udviklingsarbejde og formidling. Her ud over vægter vi at du har: Opdateret klinisk og teoretisk viden om sygepleje. Evne og lyst til faglig og etisk refleksion. Gode kommunikationsevner, såvel mundtligt som skriftligt. Vilje og evne til at medvirke til et godt tværfagligt samarbejde. IT- færdigheder på brugerniveau. Dine kvalifikationer Dansk autorisation som sygeplejerske. Gerne solid erfaring efter endt grunduddannelse og gerne erfaring fra palliation eller andre relevante områder, f.eks. kræftsygepleje, medicinske eller kirurgiske specialer, mv. Om stillingen Stillingen er med blandede vagter, med et timetal på 32 timer ugentligt, eller timetal efter aftale. Weekendvagter er enten hver 2. weekend i 8 timers vagter eller hver 3. weekend i 12 timers vagter. Stillingen er med ansættelse fra 1. marts 2023, eller efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området og i henhold til forhåndsaftale indgået mellem Gudenå Hospice og DSR. Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til souschef Kirsten Dahl Knudsen (76 29 66 52) eller hospicechef Kirsten Ørom Larsen (76 29 66 51). Vi har åbent hus den 19. januar kl. 14 - 16 hvor en af vores sygeplejersker og vores souschef fortæller mere om arbejdet som hospicesygeplejerske. Din ansøgning indeholdende autorisations ID, eksamenspapirer og CV skal være os i hænde senest den 24. januar. Ansøgninger modtages kun elektronisk via følgende link : https://app.jobmatchprofile.com/57h5cw Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet