Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Rehabiliterende medarbejdere til Aktivitets- og Samværstilbud i Københavns Kommune

  • Københavns KommuneAktivitets- og Samværstilbud
  • Skjulhøj Allé 2,1000København K,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at arbejde med psykisk sårbare? Har du fokus på recovery og rehabiliterende tilgange? Vil du være en del af vores fælles faglighed fremadrettet? Så er vi måske noget for dig! Aktivitet- og samværstilbuddene er en del af socialpsykiatrien i Københavns Kommune. Vi dækker tre tilbud: Ottilia i Valby, Pinta i Vanløse og Kontakten i Husum og bringer vores forskellige kompetencer i spil alle stederne. Ideen om recovery ligger bag de rehabiliterende tilgange, vi har til den enkelte borger. Vi har en koordineret og helhedsorienteret tilgang, hvor vi sammen med borgeren skaber et fundamentet, som gør den enkeltes recoveryproces mulig. Som vores nye kollega vil du have en central rolle i den daglige drift, det vil sige afholde de aktiviteter, der er på vores ugeskema, men også udvikle nye aktiviteter og gruppeforløb. Vi har fokus på strukturerede gruppeforløb, hvor vi tilbyder at støtte borgeren i at få fodfæste og blive bedre til at møde de udfordringer, som hverdagen byder. Dette både inden for sundhed, men også med at udvikle netværk, selvværd og identitet, at kunne sanse natur og omverden m.m. Vi ser gerne, at du har en uddannelse, der er relevant til at arbejde rehabiliterende indenfor socialpsykiatrien kan arbejde selvstændigt og strukturere din egen arbejdsdag med udvikling af aktiviteter og kurser, og kan række ud, når du har brug for hjælp og sparring har mod til at afprøve nye ting uden at være bange for eventuelle fejl eller modgang har erfaring inden for psykiatrien eller socialpsykiatri har erfaring med at afholde gruppeforløb, der tager afsæt i en rehabiliterende tilgang og understøtter borgerens trivsel og sundhed har kurser eller efteruddannelser, der kvalificerer dit arbejde med at afholde kurser og aktiviteter kan samarbejde med og understøtte borgere i bruger- og frivilligjobs har for øje at graduere aktiviteter og kurser til deltagere, så de bedst muligt understøtter udvikling af nye kompetencer til at mestre hverdagslivet styrker mulighederne for opnå et selvstændigt liv gennem brobygning til civilsamfundet herunder fx beskæftigelsesmuligheder og/eller fritidsliv har evnen til at tænke konstruktivt, er udviklingsorienteret og er systematisk i arbejdet kan indgå i en professionel samarbejdsrelation med borgeren om fælles mål Vi tilbyder en arbejdsplads med mulighed for udvikling af personlige og faglige kompetencer en arbejdsplads med stor indflydelse på egne arbejdsopgaver ved at kunne udvikle og iværksætte nye tiltag til gavn for borgernes recovery et tværfagligt team af engagerede og dygtige kollegaer, som bidrager til at løfte vores fælles faglighed et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde, medindflydelse, faglige ambitioner og udvikling samt engagement er grundlæggende værdier og mål sags- og gruppesupervision en afvekslende arbejdsdag med mange alsidige opgaver høj prioritering af videre- og efteruddannelse en arbejdsplads, der ønsker at skabe et værdigt, meningsfuldt og selvstændigt liv for borgerne med afsæt i Københavns Kommunes socialstrategi og den københavnske socialpsykiatris grundfortælling. Vilkår Der er tale flere om flere fuldtidsstillinger på 37 timer om ugen. Aflønning er i henhold til gældende overenskomst. Tiltrædelse den 1. marts 2023 eller snarest derefter. Yderligere information Har du uddybende spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte tilbudsleder Rikke Jannerup på 2420 8217 eller psykomotorisk terapeut Maria Adele Standal på 2911 3690. Søg via linket senest søndag den 15. januar 2023 Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 18., 19. og 20. januar.