Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Specialpsykolog søges til Enhed for PTSD i Gødstrup

  • Region Midtjylland
  • Hospitalsparken 35,7400Herning,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Kom og vær med i et team der, som en del af et Universitetshospital, prioriterer udvikling og specialiseret viden højt! Der er tale om en fuldtidsstilling med start pr. 01.03.2023 eller efter nærmere aftale. Vi tilbyder Et menneskeligt utroligt givende job, hvor relationen er af afgørende betydning for at dit arbejde lykkes. Et rigtig godt arbejdsmiljø i en tværfaglig klinik med 12 behandlere og to sekretærer, der alle brænder for at gøre en forskel og levere et stykke arbejde af høj kvalitet . En psykologgruppe med fire omsorgsfulde og humoristiske kollegaer med høj faglighed . Gruppen bærer præg af åbenhed for at tænke nyt, og holder af at sparre og dele med hinanden, og dermed sammen vokse og udvikle sig som psykologer. Et tæt samarbejde og sparring med specialpsykologer fra tilsvarende team i Skejby. Faggruppemøder og metodemøder sammen med specialpsykologer og psykologer i Skejby. Et job, hvor du kan få lov til at være nysgerrig på andre kulturer samt andre måder at leve og tænke på, da en del af de patienter, vi behandler, er traumatiserede flygtninge. Fleksible arbejdstider med hensyntagen til individuelle ønsker og behov. Et team hvor vi løfter i flok, sammen spiller hinanden gode og i den grad GLÆDER os til at møde dig og give dig en god start i teamet! Vi ønsker At du er videbegærlig og passioneret omkring dit fag, da en stærk faglig profil vægter højt i vores team. At du trives med at arbejde tværfagligt, da vores team ud over psykologer består af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, socialrådgiver og sekretærer. Vi har psykologfaglig ledelse . At du har erfaring med eller interesse i at arbejde med psykotraumatologi. Dejligt, hvis du evt. har lyst til at specialisere dig i eksempelvis PE, NET og/eller EMDR. At du prioriterer faglig kvalitet og kompetenceudvikling højt , og at du i den forbindelse vil bidrage til at udvikle teamet og arbejdsprocesserne i klinikken. At du er nysgerrig og udviklingsorienteret . Både i forhold til den udredning og behandling vi tilbyder, men i særdeleshed i forhold til de mangeartede og komplekse problemstillinger vores patienter kommer med. At du i mødet med patienterne evner at udstråle tålmodighed, ro og velplaceret empati. Arbejdsopgaver Du skal være teamkoordinator med det dertil hørende ansvar og opgaver. Du har tæt samarbejde med funktionsledelsen. Du leder visitationskonferencer og behandlingskonferencer. Du tilrettelægger overordnet set udrednings- og behandlingsforløb. Du varetager kliniske og diagnostiske psykopatologiske vurderinger samt psykologisk testning. Du håndterer de mest komplekse sager i samarbejde med andre afsnit. Du deltager i udvikling af udrednings – og behandlingstilbud i klinikken. Du varetager individuelle psykoterapeutiske behandlingsforløb. Du superviserer psykologer på vej mod autorisation og på vej mod specialist. Du superviserer og underviser tværfagligt personale. Om Enhed for PTSD i Gødstrup Enhed for PTSD i Gødstrup er en del af Klinik for PTSD og Angst i Skejby, der består af to enheder, som begge tilbyder faglig og tværfaglig behandling og udredning på et højt specialiseringsniveau: Enhed for Angst og OCD Enhed for PTSD Klinikkens målgruppe er patienter med PTSD og angst, herunder bl.a. traumatiserede flygtninge og patienter med tjenesterelateret PTSD. Der er hyppigt komorbide lidelser i form af angst, depression og dissociative tilstande. Der arbejdes tværfagligt omkring den enkelte patient. Behandlingen af de traumatiserede flygtninge foregår ofte med tolk. Klinik for PTSD og Angst hører under Afdeling for Depression og Angst (ADA). ADA tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet på forskellige specialiseringsniveauer til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder ud fra en fælles udviklingsplan med fokus på faglig profilering og særlige satsningsområder inden for udredning og behandling. Medarbejderstaben omfatter ca. 450 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, fire klinikker samt Psykiatriens Hus i Aarhus. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. Ansættelse sker i henhold til overenskomsten. Ansøgningsfrist d.3/1 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d.10/1 2023. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende psykolog Mette Brinck tlf.: 2479 2454. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.