Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske der ønsker fleksible arbejdstider, høj faglighed og gode løntillæg

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi på lungemedicinsk sengeafsnit står for høj faglighed, uddannelse, evidens i sygeplejen, godt kollegaskab og rummelighed for den enkelte. Det udmønter sig i god introduktion via Onboarding og fordybelse i eget speciale. Vi kan tilbyde en fast stilling fra 1. april eller efter aftale, på 32-37 timer om ugen, alt efter hvad der passer bedst for dig og dit privatliv. Det er en fastansættelse i blandede vagter, og der tilbydes weekend arbejde hver 2. eller 3. weekend. På afsnit for lungesygdomme er vi dedikerede til vores patienter, og til hinanden. Vi er stolte af vores afsnit, og sætter faglighed og godt kollegaskab højt. Vi er en personalegruppe bestående af både meget erfarne, nyansatte og nyuddannede kolleger. Vi har et godt arbejdsmiljø og er gode til at hjælpe hinanden, også på tværs af faggrupper. Lungemedicin er et spændende og komplekst speciale. Vores patientgruppe har sygdomme som ex. pneumoni, astma, lungecancer, TB, KOL i exa, pleuraempyem og pleuraekssudat. Vi anlægger pleuradræn i afsnittet, giver High-flow iltbehandling samt varetager NIV-behandling til KOL-patienter. I samarbejde med vores ambulatorium, har vi tilknyttet patienter i hjemme-NIV, et område hvor udviklingen går rigtig stærkt. Du vil komme til at arbejde med både kroniske og akut respiratorisk dårlige patienter. Vi har ligeledes en del palliative og terminale patienter, både KOL og cancerpatienter. Du vil få en bred viden og erfaring indenfor det medicinske speciale generelt, da mange af vores patienter er komplekse og multimorbide. Du vil ligeledes få viden og erfaring indenfor det mere specialiserede område lungemedicin er. Vi har et stort patient-flow, så du skal trives med, at tingene til tider kan gå stærkt. Vi har diætist ansat i afsnittet, som er en stor støtte til vores ernæringstruede patienter. Vi har ligeledes vores egen farmakonom, som dagligt dispenserer medicin til vores patienter. Vi har en sygeplejerske med ansvar for kvalitet og udvikling, som skal medvirke til at vi forsat er et afsnit i udvikling, samt faste mentorer som vil planlægge din introduktion til afsnittet og specialet. Der er tilknyttet 5 faste lungemedicinske overlæger samt fysio- og ergoterapeuter til afsnittet. De er alle en del af det tværfaglige arbejde vi har på afsnittet, hvor vi støtter hinanden på tværs af faggrupper, for at yde den bedst mulige pleje til vores patienter. Hos os får du en grundig indføring i det lungemedicinske speciale, og du vil kunne arbejde med den grundlæggende og mere specialiseret sygepleje, samt den koordinerende del af sygeplejen man har som gruppeleder. I det kommende år, vil vi arbejde med en mere struktureret døgnrytme, i form af tavlemøder, hvor vi gør udbytte af alles kompetencer og en bredere tværfaglig sparring, mhp. på at lave nogle optimale patientforløb. På afdelingen varetages uddannelse af både sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever, samt ambulancebehandler-elever, hvor det på sigt forventes, at du tager ansvar i, at få dem godt igennem deres forløb. Hvorfor skal du vælge os? Du vil få en synlig og dedikeret ledelse, som brænder for trivsel blandt personalet, samt vægter udvikling af både personale og faget højt. Vi er fleksible mht. udarbejdelse af vagtplaner, da vi ved, at privat- og arbejdsliv skal hænge sammen. En unik mulighed for at få indflydelse på arbejdsgange, patientforløb og implementering. 6 dages kursus om lungesygdomme. Et afsnit, der af "Dagens medicin" er kåret som nr. 1 i Danmark, til behandling af KOL-patienter. Løbende undervisning, kompetenceudvikling og faglig sparring om diverse problemstillinger. Årlige Skills-stations, som er en kompetence- og uddannelsesdag for alle sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i medicinsk blok. Godt arbejdsmiljø, hvor vi byder ind med hjælp, humor og positiv energi i personalegruppen. Godt tværfagligt arbejde med de andre personalegrupper. Årlige tillæg, hvis du vælger at arbejde hos os: Udover den overenskomstmæssige grundløn på trin 4 eller 6 kan du forvente følgende årlige tillæg (grundløb, der reguleres): Kr. 2.118,- i de første 8 år. Kr. 8.280,- Medicinsk tillæg for funktion i et medicinsk sengeafsnit. Kr. 8.000,- Regional tillæg for funktion i et medicinsk sengeafsnit. Kr. 10.882,- Når du er i stand til at varetage funktion som ansvarshavende sygeplejerske samt selvstændig varetagelse af NIV, vil der blive udløst et funktionstillæg. Kr. 3.000,- efter 4 års anciennitet. Kr. 16.500,- efter 10 års anciennitet Herudover evt. tillæg for personlige og kliniske kompetencer i størrelsesordenen kr. 8.8871, 10.882, 16.441 eller 22.000. Hvad ønsker vi? Vi vil rigtig gerne have en kollega, der har interesse for det lungemedicinske speciale, uanset om du har erfaring, eller er nyuddannet Vi ønsker du har en høj faglighed, og lyst til at lære mere Du kommer positiv på arbejde, og tager del i det faglige og sociale fællesskab Noget af det vigtigste hos os er, at du ser patienten som din kerneopgave, og prioriterer at medinddrage patienten og de pårørende i behandling og pleje Er du den kollega vi mangler? Så send os en ansøgning. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Samtaler forventes afholdt i starten af uge 8. Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser. Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet