Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent i fast stilling til Fødegangen, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling i Roskilde

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Sjællands Universitetshospital søger social –og sundheds assistent til Fødegangen i Roskilde Vi har 1 fast stilling ledig til besættelse 1. marts 2023 eller efter aftale. Stillingen er på 25-32 timer om ugen i blandede vagter (dag, aften og nat) og hver 3. weekend. Arbejdsopgaver og ansvarsområde Hver eneste fødsel er unik, og vi skal bidrage til, at familierne får netop den fødsel, de ønsker sig. På fødegangen er sikker drift altafgørende. Vi skal altid være to skridt foran med opfyldning, bestilling af varer, og ikke mindst i de akutte situationer, hvor bl.a. apparatur altid skal være klar. Orden og systematik er helt nødvendige ingredienser for at skabe ro i akutte situationer. Som SSA har du stor betydning for at sikre dette. Du har ansvaret for mange praktiske opgaver og funktioner i afsnittet og du vil ved behov assistere jordemødrene ved fødslerne. Som SSA har du selvstændigt ansvarsområde med opgaver primært på fødegang. Ved patologiske fødsler tilkalder jordemødrene vores kliniske jordemoderspecialister (og ofte lægerne), hvilket betyder, at vi arbejder sammen som et team på fødestuen. Vi søger SSA’er der: Har evnen til at arbejde selvstændigt, men samtidig fungerer godt i teams Er indstillet på at arbejde i tæt samarbejde med jordemødre og læger, som eneste SSA i vagten Formår at prioritere arbejdsopgaver samt til at have flere bolde i luften af gangen Har ordenssans og er imødekommende med godt humør Har lyst til at yde en god service til kvinderne og deres familier Vil være en del af en ”bidragskultur”, hvor det forventes, at alle bidrager til at skabe en god arbejdsplads og et godt fødested. Om os: Det er vigtigt for os, at familierne oplever en høj kvalitet, som tager udgangspunkt i det enkelte pars ønsker og muligheder. Vi er en organisation med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi har brug for alle medarbejders ideer og bidrag til at få skabt et godt fødested. Nøgleord er selvstændigt ansvar, fleksibilitet, og sammenhæng/koordinering i information, pleje og behandling. På fødegangen er der ansat social- og sundhedsassistenter, jordemødre, kliniske jordemoderspecialister og fødselslæger. Vi arbejder tæt sammen med afdelingens svangre- og barselsafsnit. De store udsving i flowet på fødegangen, stiller store krav til os om fleksibilitet. Vi hjælper derfor hinanden i alle funktioner, når der er behov for det. Om afdelingen: SUH varetager årligt graviditet, fødsel og barselsforløb for ca. 2400 familier. Fødegangen er indrettet med 6 fødestuer og en modtage-stue. Fødegang, svangre- og barselsgang ligger alle på 3. sal, hvilket betyder, at der er god mulighed for at vi kan hjælpe hinanden og give familierne sikre overgange i afsnittene. Ca. 30 % af kvinderne føder ambulant, hvilket betyder, at de går hjem direkte fra fødegangen. Praktiske oplysninger Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicechefjordemoder Signe Landorph på 23 35 20 74 Ansøgningsfrist 16. Januar 2023, samtaler afholdes løbende Kontaktperson(er): Navn: Signe Engberg Landorph Stilling: Vicechefjordemoder Email: siela@regionsjaelland.dk Telefon: 23 35 20 74 Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet