Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Du er så velkommen hos os…..

  • Region Syddanmark
  • 7100Esbjerg,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Her kan du udleve dit potentiale sammen med dit team af glade og dedikerede kolleger. Drømmer du om at varetage et særligt funktionsområde og agere som ressourceperson for et spændende område, har du nu muligheden for at booste din faglighed og dit CV i et afsnit med et brændende gå på mod for udvikling i fællesskab. Medicinsk sengeafsnit E2 ønsker et team bestående af 2 tværsektorielle koordinatorer, som brænder for sikring af kvalitet i patientforløb. Stillingerne er 37 timer ugentligt og med tiltrædelse 01.02.23 eller efter aftale. Som tværsektoriel koordinator er du en af vores nøglefunktioner, som ud over samarbejdet med de resterende tværsektorielle koordinatorer på Sydvestjysk Sygehus, også er en vigtig krumtap i vores afdeling, fordi: Du er en af de gennemgående kolleger i afdelingen Du bl.a. arbejder tæt med vores oversygeplejerske, kliniske sygeplejespecialister, specialeansvarlige, koordinator, ansvarlig læge og AC-medarbejder ift. UTH, genindlæggelser… Vores medicinske afsnit rummer specialerne mave-tarmsygdomme, blodsygdomme, gigt- og bindevævssygdomme & naturligvis de interne medicinske patienter, hvorfor patientforløbene spænder bredt. Du vil derfor få mulighed for at tilegne dig viden på både generalist- og specialistniveau, som fokuserer på at give patienten det bedste forløb. Hos os har du derfor rigtig gode muligheder for at skærpe din faglige profil uanset om du er nyuddannet eller erfaren. Vi arbejder koncentreret med at styrke bl.a.: vores faglige kompetencer – fra basal sygepleje til specialerettede kvalifikationer i form af systematiske kompetencekort og fastlagt undervisning i afsnittet organisering af udvikling i samspil med stærk backup af afdelingens kliniske sygeplejespecialister, sygeplejefaglige kliniske lektor, forskningssygeplejerske og projektsygeplejerske strukturer for vores opgaveløsning – bl.a. flow og overblik ved vores koordinator, som sikrer dig ro og gode rammer i din patientpleje i et konstruktivt samarbejde med vores læger bl.a. i forbindelse med vores stuegangsprojekt. patientforløb – styrket samarbejde med vores dygtige ambulatorier og eksterne samarbejdspartnere hvordan vi er med og passer på hinanden - da vi lægger vægt på at spille hinanden gode med respekt for hinanden særlige evner på tværs af fag og funktioner inkl. ledelsen. Bag os har vi 3 ambulatorier med fine faglige og kollegiale kvalifikationer, Palliativt team samt en ledelse, som er lydhør, involverende og kan se nye muligheder sammen med dig. Herudover tilbyder vi dig: Et struktureret introduktionsprogram med udgangspunkt i dine kompetencer og med tæt tilknytning til dine 2 kliniske mentorer samt løbende sparring og opfølgning med vores kliniske sygeplejespecialister Kolleger med stort ønske om faglig stolthed og ønske om at yde professionel sygepleje til den medicinske patient Et herligt kollegialt fællesskab i et godt arbejdsmiljø med rum til vores forskelligheder og styrker, hvor der er overskud til kram og gode grin En flad ledelsesstruktur, som giver dig medindflydelse på afdelingens udvikling og drift. Vi forventer, at du: Er ambitiøs og tør sætte dig selv i spil uanset om du er nyuddannet eller erfaren Du sætter patienten først. Du yder en individuel sygepleje samt besidder og udstråler professionalisme i dit arbejde. Er interesseret i at udvikle dig fagligt, indgå i udviklingen af vores afsnit og har en naturlig nysgerrighed og videbegærlighed, som viser sig ved, at du tør stille de gode konstruktive spørgsmål Vil bidrage til at fastholde det gode samarbejde og arbejdsmiljø - med respekt for den enkelte kollega og for den gode tone. Medicinsk sengeafsnit E2 er en del af Medicinsk afdeling for Mave, Gigt, Blod og Palliativt team, som består af et sengeafsnit, 3 ambulatorier og Palliativt team. Ambulatorierne for Gigt og Blod samt sengeafsnittet skal flytte i helt nye facilliteter i 2023. Vi ønsker at være en aktiv medspiller i SVS’ udvikling til universitetshospital, hvorfor vi i den grad har kridtet skoene…. Har du spørgsmål til os eller stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Jette Slinkert på telefon 21 72 47 60 eller på jette.slinkert@rsyd.dk for yderligere information eller hvis du har lyst til at komme på et besøg i afsnittet. Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem DSR og Danske Regioner og er omfattet af Ny Løn. Din ansøgning stiles til ledende oversygeplejerske Jette Slinkert via elektronisk link. Ansøgninger læses løbende, hvorfor ansættelsessamtaler vil blive løbende afviklet. Vi glæder os til at læse din ansøgning.