Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Uklassificeret reservelæge til Allergicentret, Odense Universitetshospital

  • Region Syddanmark
  • J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 142, 2. sal,5000Odense C,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Reservelæge (uklassificeret) til Allergicentret, Odense Universtietshospital Søger du et spændende og alsidigt job og har interesse for allergiske sygdomme? I så fald er stillingen som reservelæge i Allergicentret utvivlsomt noget for dig. Ansættelsen vil give dig et bredt indblik i allergiske lidelser hos børn og voksne og er særlig velegnet til dig, som overvejer speciallægeuddannelse inden for dermatologi, pædiatri, lungemedicin, arbejds- og miljømedicin, øre-næse-hals specialet eller almen praksis. Om Allergicentret og denne stilling Allergicentret er en del af, og ledelsesmæssigt forankret i, Hudafdeling I. Centret har til opgave at varetage komplicerede allergologiske forløb hos børn og voksne, ved behov i samarbejde med relevante specialafdelinger. Allergicentrets personale udgøres af: 4 overlæger (3 dermatologer, 1 pædiater) 1 afdelingslæge (pædiater) 1 fagområdestilling (aktuelt pædiater) 1 vikar for afdelingslæge 2-3 reservelæger 12 sygeplejersker 1 bioanalytiker 1 diætist 3-4 sekretærer Centret huser Mastocytosecentret OUH (landsfunktion) og Eliteforskningscentret ORCA (Odense Research Center for Anaphylaxis) og har en høj forskningsaktivitet. Allergicentrets kerneydelse er type 1 allergi, det vil sige udredning af anafylaksi, fødevareallergi, lægemiddelallergi, insektallergi og inhalationsallergi, herunder sygdomme som astma, høfeber, atopisk eksem, urticaria/angioødem og mastocytose. Centret har 10.000-12.000 ambulante besøg/år. Stillingen indebærer udelukkende ambulatoriearbejde i dagtid, ingen vagtfunktion. Stillingen opslås som 12-måneders ansættelse og ønskes beat pr. 1. marts 2023. Om Hudafdeling I generelt Hudafdeling I og Allergicentret er den eneste specialafdeling i Region Syddanmark, der varetager undersøgelse og behandling af patienter med alle former for hudsygdomme, allergologiske sygdomme og seksuelt overførbare sygdomme. Afdelingen varetager behandlinger på såvel hovedfunktionsniveau som regionsfunktionsniveau og har højt specialiseret funktion for hereditært angioødem (HAE), kontakteksem og arbejdsdermatologi, mastocytose, udredning og behandling af komplicerede allergiske lidelser inklusiv insulinallergi. Patienter modtages efter henvisning fra praktiserende læger, praktiserende speciallæger i hudsygdomme og andre hospitalsafdelinger. Afdelingen er opdelt i 3 afsnit, der i alt modtager ca. 300 ambulante patienter dagligt. Hudambulatoriet, Indgang 142 stuen Foretager udredning og behandling af patienter i alle aldersgrupper med hud- og kønssygdomme (seksuelt overførbare sygdomme, genitale dermatoser, hudtumorer, operationer, lys og laserbehandling samt behandling for hyperhidrose). Hudambulatoriet, Patienthotellet 7.sal Modtager patienter i alle aldre til udredning og behandling af svære og kroniske hudsygdomme (psoriasis, HAE, patienter med immunologiske sår, kontakteksem, håndeksem, atopisk eksem, bindevævssygdomme i huden, medfødte hudsygdomme og kronisk urticaria). Afdelingen har et allergi laboratorium, der foretager undersøgelse for kontaktallergi. Allergicentret, Indgang 142, 1.sal Modtager patienter, både børn og voksne, til udredning og behandling af komplicerede allergiske lidelser (lægemiddelallergi, fødevareallergi, insektstiksallergi) i samarbejde med forskellige afdelinger på OUH.  Allergicentret har tilknyttet Mastocytose centret (MastOUH). Klinisk forskningsenhed Hud og Allergi Forsker i anvendelsesorienterede videnskabelige projekter med udgangspunkt i diagnostik, forebyggelse og behandling. Forskningsenheden samarbejder med andre forskningsenheder i både ind- og udland. Endvidere har afdelingen eliforskningscentret ORCA, som har fokus på den kliniske og laboratoriemæssige forskning i anafylaksi. Forskningsenheden er forankret på Syddansk Universitet. Sengepladser Afdelingen råder over sengepladser på FAM til brug ved akutte/subakutte indlæggelser. Ledelse Hudafdeling I og Allergicentrets afdelingsledelse består af en chefsygeplejerske og en cheflæge. Afdelingen har indført sektionsopdelt ledelse for at styrke afdelingens kerneydelser og samtidig synliggøre afdelingens højt prioriterede indsatsområder. Sektionsledelserne består af en oversygeplejerske og en ledende overlæge i hvert af de 3 afsnit (Hudambulatoriet stuen, Hudambulatoriet 7.sal og Allergicentret). Endvidere varetager den ledende lægesekretær den daglige ledelse for afdelingens sekretariater. Personale Hudafdeling I og Allergicentret Afdeling er normeret til 101 fuldtidsstillinger og fordeler sig ca. som følger: 50 sygeplejersker 18 lægesekretærer og administrative sekretærer 35 læger 2 social- og sundhedsassistenter 1 diætist Læs mere om Afdeling I her Løn- og ansættelsesforhold I henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen for Yngre Læger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af en ren børneattest, som vil blive rekvireret ifm. ansættelse. Vil du vide mere Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder i Allergicentret, ledende overlæge, Ph.d. Henrik Fomsgaard Kjær Henrik.Kjaer@rsyd.dk eller tlf. 2381 5362. Samtaler Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 23. januar 2023.