Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social og sundhedsassistent til Enghuset

  • Aalborg KommuneEnghus
  • Roden 1,9260Gistrup,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

I Voksenafdelingen sætter vi mennesker først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale og trivsel. Enghuset er et botilbud til 36 voksne mennesker med psykiatriske og sociale problemer og udfordringer. Vi arbejder efter lov om almene boliger § 105, lov om social service § 85 og sundhedsloven. Vi arbejder i blandede tjenester, flest om dagen og om aftenen. Vi arbejder i gennemsnit hver tredje weekend. Vi er organiseret i 3 teams og værdsætter og nyder et godt arbejdsmiljø. Vi har således en spændende og attraktiv arbejdsplads med en høj faglighed som vi løbende udvikler, fx gennem refleksioner, supervisioner, teammøder og uddannelse. Vi fokuserer på borgerens udvikling af selvstændighed samt mentale og fysiske sundhed. Vi er alle sundheds- og/eller socialfagligt uddannede, enten sygeplejersker, ergoterapeuter, pædagoger, social og sundhedsassistenter. Nogen af os har flere års erfaring og andre af os er nyuddannede. Vi vejleder og uddanner også social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende. Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor vi: Udvikler vores personlige og faglige kompetencer Gør vores perspektiver gældende Tager ansvar for vores handlinger og beslutninger Vægter nærvær til borgere og kollegaer Udvikler og afprøver idéer Vægter trivsel og arbejdsglæde højt Du skal: Skabe social lighed og lighed i sundhed. Have erfaring med psykosomatiske og somatiske problemstillinger Dispensere (eller modtage uddannelse hertil) og administrere medicin Dokumentere social- og sundhedsfaglig i Cura Arbejde konfliktnedtrappende og deeskalerende Sætte din faglighed i spil, fx ved supervisioner og faglig sparring Støtte og hjælpe borgere med personlig pleje Støtte uddannelsen af studerende og elever Starte 1. februar eller hurtigst mulig Du er: God til at samarbejde fagligt og tværfagligt i vores teams Engageret i og motiveret for socialpsykiatrisk arbejde Ansvarsbevidst I stand til at handle på idéer Selvstændig i opgaveløsningen Tydeligt kommunikerende Arbejdsstedets adresse: Roden 1, 9260 Gistrup Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte leder Uffe Skals Ladefoged på tlf. 2520 6012 eller på mail uffe.ladefoged@aalborg.dk . Ansættelsessamtale den 20. januar 2023. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Forud for endelig ansættelse indhentes der straffeattest. Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen. Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. Aalborg Kommunes Voksenafdeling Vores DNA – en del af noget større I Voksenafdelingen vil vi være pionerer i faglig særklasse. Vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale. Det er denne spændende organisatoriske virkelighed, du får mulighed for at blive en del af. Vi har en stærk kultur, der omfavner et lige så stærkt menneskesyn. Vi tror på, at alle mennesker er forskellige og derfor har unikke måder at være betydningsfulde på. Det gælder både de mennesker, vi er her for, og de mennesker vi er her sammen med. Som en del af forvaltningen Job og Velfærd har vi en hel central rolle i at sikre vækst, fælleskab og velfærd i Aalborg Kommune. Læs mere om vores organisation, og hvad vi står på her: Nye Fælles Veje – vores strategi på det specialiserede område Med mennesker i fokus - Voksenafdelingens vision, kerneopgave og resultatmål Vi udvikler os sammen - Aalborg Kommunes grundfortælling og DNA Aalborg Kommunes ledelsespolitik 4 for fællesskabet – Aalborg Kommunes personalepolitik I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger. Vores kommune – i rivende udvikling Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.