Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ledende ergoterapeut søges til højtspecialiserede neurorehabilitering, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

  • Region Midtjylland
  • Voldbyvej 15,8450Hammel,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

En stilling som ledende ergoterapeut er ledig til besættelse pr 1. marts 2023. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen. Stillingen er på afsnit S3, et højspecialiseret afsnit med 10 senge, indenfor subspecialet for mentale funktionsnedsættelser. Kan du svare "JA" på nedenstående spørgsmål? Brænder du for ledelse og har øje for alle de forskellige elementer som tilsammen udgør opgaveporteføljen? Ser du trivsel og det gode arbejdsmiljø som en vigtig parameter for gode patientforløb, god kvalitet og for lyst til udvikling – herunder at der arbejdes efter et fælles ståsted ift., hvilke kernekompetencer, der bedst bidrager ind i det enkelte patientforløb? kan du bidrage til at skabe tillidsfulde relationer? Kan du lede processer og skabe resultater? Anser du et godt makkerskab med din nærmeste kollega som det vigtigste afsæt til at lykkes med ovenstående, og vil du tage et medansvar for det? Vil du være en vigtig tværfaglig samarbejdspartner i ledelsesgruppen på Hammel Neurocenter? Interesserer du dog for, udover ovenstående, også at arbejde på et mere strategisk og organisatorisk niveau, når opgaver kalder herpå? Så modtager vi meget gerne en ansøgning fra dig :-) Trives du som holdspiller i et afsnit med vægt på høj kvalitet/faglighed? Vi søger efter en visionær leder, der gerne vil være med til at sikre, at vores patienter indlagt i på vores højtspecialiserede kognitive sengeafsnit 3 profiterer af et sammenhængende forløb med høj faglighed og med mest smidige overgange ved indlæggelse og udskrivelse. Du kan læse mere om afsnittet: Velkommen til Neurocenter Sengeafsnit 3 | Regionshospitalet Hammel Neurocenter - Hospitalsenhed Midt Det vi nærmere ønsker os fra dig, er at du: har en relationel og anerkendende ledelsesstil eller hvis du ikke er leder i forvejen, ser det som en karrierevej besidder en sikker terapeutfaglig identitet og tillige gerne har erfaring inden for neurorehabilitering kan beherske vanskelige situationer, som af og til kan opstå, i komplekse patientforløb Altid har et blik for det tværfaglige, og tværsektorielle, samspil og tager medansvar for det gode tværfaglige, og tværsektorielle, samarbejde til gavn for vores patienter. Er en synlig og aktiv holdspiller – går foran, sætter retning, har gennemslagskraft og fokus på fælles mål samt er god til at inddrage og følge op. Er kreativ i din tilgang og har værktøjer til at lede og faciliteter processer. Er dygtig til at kommunikere, udstråler energi og er en god rollemodel. Ser værdien i at understøtte personalets initiativer og hylder forskellighed. Mestrer at balancere den dobbelte ledelsesopgave i forhold til eget afsnit og det samlede Hammel Neurocenter. Har organisatorisk overblik, gode administrative evner og flair for økonomistyring. Rækker ud ved behov for sparring og understøttelse. Sammen med oversygeplejersken får du samlede ledelsesansvar for en tværfaglig personalegruppe på ca 70 medarbejdere personer på sengeafsnit 3, som består af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter. Dertil er der tilknyttede over- og afdelingslæger, neuropsykologer, logopæder og lægesekretærer til afsnittet. Du får direkte personaleansvar for ca. 16 ergo- og fysioterapeuter hvor af 2 er specialeansvarlige. Det du får som ledende ergoterapeut på sengeafsnit S3 er: Et personale der brænder for specialet og er kendetegnet ved høj faglighed. En stabil og meget erfaren medarbejdergruppe Høj grad af indflydelse på den retning sengeafsnittet udvikler sig i Gode sparrings- og udviklingsmuligheder for dit personlige lederskab En tæt samarbejdspartner i oversygeplejerske og overlæge på afsnittet Sengeafsnit S3 er en del af Regionshospitalet Hammel Neurocenter med 10 højtspecialiserede sengpladser, som er en del af Hospitalsenhed Midt og består af tre matrikler beliggende i Hammel, Skive og Lemvig. Du vil derfor sammen med dine kolleger i afsnittes lederteam indgå i den samlede, tværfaglige ledergruppe på tværs af alle tre matrikler. Yderligere oplysninger ved Helle Dybkjær, ledende terapeut, Centerledelsen, 78419003 /+45 21446383 eller Rikke Steendorf Munch, oversygeplejerske, mobil: 60 15 63 38. E-mail: hesalo@rm.dk Ansøgningsfrist er onsdag 5. januar 2023 Samtaler 11. januar. Evt. 2. samtale 18. januar Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.