Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Danmarks største Hjerteafdeling søger lægesekretær til dynamisk og velfungerende team, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi er et team, hvor vi begejstres af at kunne yde den bedste service for vores patienter - dette med faglig stolthed og fokus på det gode arbejdsmiljø. Vi kan tilbyde en afvekslende og alsidig hverdag, hvor vi varetager en bred vifte af forskelligartede dagsfunktioner på skift. I Hjertesygdomme vil du opleve en super spændende og engageret afdeling med plads til faglig og personlig udvikling. Et godt arbejdsmiljø og trivsel er essentielt i vores hverdag. Vi bidrager alle til et positivt arbejdsmiljø, hvor der er plads til et godt grin og et kram. Vi har arbejdet med "Det Gode Kollegaskab" i fællesskab, 'sat i glas og ramme' og udlever det sammen i hverdagen. Det gode kollegaskab er en høj prioritering for os. Hos os får du Grundig introduktion og oplæring tilpasset dig En mentor i opstartsfasen En ugentlig hjemmearbejdsdag (ikke hjemmearbejdsplads) efter endt oplæring Deltagelse i en velfungerende vagtordning efter endt oplæring Tilknytning til et af vores sengeafsnit Mulighed for at blive faglig stærk i hjertespecialet, såvel det medicinske som det invasive Vi søger dig, fordi du er uddannet lægesekretær (et krav) er erfaren bruger af Midt EPJ trives med skrivning af notater, da dette grundet vores høje patientflow også er en stor del af opgaven trives med, at hver dag byder på forskellige opgaver – vi støtter hinanden i at nå i mål med dagens opgaver er mødestabil og har lyst til at bidrage positivt ser og byder ind på de muligheder, der byder sig i vores foranderlige hverdag er fleksibel og hjertevarm, da vi hjælper hinanden på tværs af afdelingen. Sagsbehandling og notatskrivning er blandt andet en stor og vigtig del af hverdagen, sammen med booking samt håndtering af konferencer, operationsskrivning og registreringer til indberetning heraf. Ligeledes registrering i henhold til gældende praksis for udredning/behandling og øvrige patientforløb. I Hjertesygdomme er vi en stor sekretærgruppe, mere end 40, bestående af 2 grupper med hver deres ledende lægesekretær. Vi hjælper hinanden på tværs i afdelingen og har et tæt tværfagligt samarbejde. Vi spænder bredt i forhold til alder og anciennitet, hvilket vi gensidigt drager stor nytte af i hverdagen. Nogle af dine kommende kolleger udtaler: 21 år i afdelingen: "Spændende speciale med masser af fornyelse hele tiden, og en afdeling i rivende udvikling". 1½ år i afdelingen: "Jeg er bare mega stolt over at arbejde på Danmarks største hjerteafdeling. Der er fyldt med udfordringer og udviklingsmuligheder". 13 år i afdelingen: "I Hjertesygdomme mærker jeg helt ud på gangene, at vi her for patienterne og hinanden. Jeg har haft mulighed for at have flere forskellige funktioner igennem årene, og det er et plus i vores afdeling". ½ år i afdelingen: "Jeg søgte til Hjertesygdomme pga. det spændende speciale. Der er mange muligheder for at udvikle sig selv i samspil med andre, både nye og gamle kolleger. Jeg er glad for og stolt over at være i Hjertesygdomme". 4 mdr. i afdelingen: "Jeg havde ikke regnet med at skulle retur til lægesekretærfaget, men her på Hjertesygdomme har jeg en oplevelse af rummelighed, empati og plads til forskelligheder. En god afdeling med masser af mulighed for ny læring. Et spændende speciale" Hjertesygdomme er Danmarks største hjerteafdeling med to store klinikker, fire sengeafdelinger, kardiologisk laboratorium samt to dagafsnit foruden en stor forskningsafdeling. I Hjertesygdomme er vi mere end 450 medarbejdere, der er årligt omkring 16.000 indlæggelsesforløb og mere end 30.000 ambulante kontakter. Vi varetager undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering indenfor alle områder af det hjertemedicinske speciale. Der er som udgangspunkt tale om en fuldtidsstilling med opstart pr. 1. marts 2023. Vi glæder os til at høre fra dig. Hvis du vil vide mere, så må du endelig ringe til driftskoordinator Lone Højgaard på 7845 2073, ledende lægesekretær Sanne Seiding Roed på 4014 0995 eller ledende lægesekretær Birgitte Bergholdt på 4013 2668. Du er også velkommen til at lave en aftale med henblik på at få en rundvisning i afdelingen. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest. Ansøgningsfristen er d. 19. januar 2023. Ansættelsessamtaler er i uge 4, 2023. Ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring sendes til nedenstående link. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.