Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejersker søges til Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg

  • Region Midtjylland
  • Heibergs Alle 4,8800Viborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Ønsker du at få bred erfaring, gode kollegaer og nærværende ledelse? Så kom til Ortopædkirurgi i Viborg. Ortopædkirurgisk afsnit søger sygeplejersker fra pr. 1. februar 2023 eller efter aftale. Stillingerne er fuldtidsstillinger på 37 timer pr. uge, med skiftende vagter, og der må påregnes at arbejde ca. hver 3. weekend. Om stillingen Har du lyst til at arbejde med akut og elektiv sygepleje – så er dette måske noget for dig. Vi søger både nyuddannede og erfarne sygeplejersker der: ·         Er interesserede i eller har erfaring i det ortopædkirurgiske speciale ·         Er åbne, fleksible og har en positiv tilgang til forandringsprocesser ·         Har høje faglige ambitioner, er udviklingsorienterede, parate til faglig og personlig udvikling ·         Har lyst til at arbejde med både korte, intensive akutte og planlagte patientforløb ·         Trives i en hverdag med akutte patienter og mindre akutte patienter ·         Udviser engagement, og kan se udfordringer med forslag til udvikling af sygeplejen i afdelingen ·         Har lyst til at være en del af et godt fællesskab med skønne kollegaer præget af godt humør, tætte relationer og sociale arrangementer. Vi tilbyder: ·         Individuel introduktionsprogram, udarbejdet sammen med dig i koncept for onboarding. ·         Ugentlige samtaler den første måned, og derefter 1 gang månedligt eller ved behov. Introduktionsprogrammet varer mindst 1 år, og tilpasses efter kompetencer. Oversygeplejersken har sammen med onboardingansvarlig og mentor ansvar for din onboarding. ·         Fælles introduktion i afdelingen for alle nyansatte i Ortopædkirurgi. ·         Støtte og sparring af erfarne og engagerede kollegaer ·         Udviklingssamtaler mindst en gang årligt, ellers ved behov ·         Tværfaglig undervisning, sygeplejefaglig sparring og deltagelse i patientundervisning (patientseminar) ·         Mulighed på sigt i at arbejde i ortopædkirurgisk klinik - afhængig af interesse og kvalifikationer ·         Velfungerende socialt miljø, med tværfaglige og monofaglige arrangementer ·         Tydelig og nærværende ledelse med fokus på trivsel ·         Involvering i udviklingsprojekter både til nyuddannede og erfarne sygeplejersker Om afdelingen Ortopædkirurgisk Afsnit har plads til 27 indlagte patienter, samt Ortopædkirurgisk Klinik, der årligt håndterer ca. 20.000 besøg. Vi har høj aktivitet med akutte og elektive patienter i både afsnit og klinik. Vi har fokus på det sammenhængende patientforløb og patientnær dokumentation. I sengeafsnittet modtager og varetager vi pleje og behandling af traume- og sårpatienter, hånd – og fod/ankelkirurgi, amputationer, skulder/albue-kirurgi, hoftekirurgi og patienter med hoftenære frakturer. Der arbejdes i teams, hvilket indebærer mulighed for tæt patientkontakt og faglig sparring. I klinikken er der flere specialfunktioner bl.a. skadeklinik, LA-stue og sårklinik. Vores kliniske sygeplejespecialister er fysisk placeret i sengeafsnittet, som bl.a. samarbejder med vores to specialeansvarlige sygeplejersker med at holde afdelingen opdateret på ny viden, og udvikle den ortopædkirurgiske kvalitet. Vi benytter MidtEpj . Vi lægger vægt på et godt tværfagligt samarbejde med bl.a. social og sundhedsassistenter, sekretærer, læger, fysio/ergo -terapeuter, og serviceassistenter. Vi er uddannelsesafsnit for elever og studerende på alle niveauer. Vi har fokus på samarbejde og et godt arbejdsklima, der prioriteres højt. Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn - og ansættelsesvilkår Løn - og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Oversygeplejerske Susanne Nygaard Nielsen på telefonnummer 2144 0042. Din ansøgning Din ansøgning, indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk d. 20. januar 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.