Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejersker søges til specialuddannelse i intensiv sygepleje

  • Region Midtjylland
  • Sundvej 30,8700Horsens,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Nye udfordringer og faglige kompetencer Sygeplejersker søges til specialuddannelse i intensiv sygepleje. Motiveres du af faglig og personlig udvikling, vejledning, supervision, refleksion og undervisning, og er klar til at udvikle dine kompetencer inden for den intensive sygepleje, så har du nu muligheden for at søge en uddannelsesstilling i Intensiv. Vi søger sygeplejersker, der kunne tænke sig at blive en del af et specialiseret Intensiv afsnit med et dygtigt personale og hvor patienter, faglighed og udvikling vægtes højt. Vi har uddannelsesstillinger pr. 1. april 2023, 37 timer/uge. Specialuddannelsen i intensiv sygepleje er en videreuddannelse, der foregår i klinisk praksis i Intensiv afsnittet. Uddannelsen består af 3 uddannelsesforløb: ·         I introduktionsperioden deltager du i 5 temadage omhandlende grundlæggende intensive problemstillinger. ·         I 1. uddannelsesdel deltager du i 210 timers teoriforløb i intensive problemstillingsområder, der afsluttes med eksamen. Derudover 6 temadage, samt et eksternt klinisk ophold i Opvågningsafsnittet. ·         I 2. uddannelsesdel har du et eksternt klinisk ophold i et andet intensiv afsnit samt 6 temadage. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave. Vi forventer, at du: ·         har en eksamen i sygepleje på bachelorniveau, samt dansk autorisation som sygeplejerske. ·         har 2 års erfaring svarende til fuldtidsansættelse, 6 mdr. må gerne være fra andet end somatisk sygehusafdeling. ·         fungerer med skiftende arbejdstider. Du skal under uddannelsesforløbet forvente mellem 6 - 8 aften- eller nattevagter på 4 uger. ·         udviser interesse, engagement og ansvarlighed i specialet, specialuddannelsen og i dine kolleger. ·         tager ansvar for din arbejdstilrettelæggelse, så der bliver balance mellem privat- og arbejdsliv, samt opfyldelse af uddannelsens krav. ·         trives med at have mange bolde i luften, og er ambitiøs på patienternes vegne. ·         kan forholde dig refleksivt til egen praksis og kan modtage vejledning konstruktivt. Vi tilbyder: ·         et uddannelsesforløb, hvor du starter med et struktureret og individuelt tilpasset introduktionsforløb, hvor du i et vist omfang følger din vejleders arbejdsplan. ·         faglig sparring og vejledning af kliniske vejledere, så der skabes transfer mellem din kliniske praksis og den teoretiske viden, du tilegner dig, dels ved selvstudie og dels via den teoretiske undervisning. ·         hyppige refleksions- og udviklingssamtaler gennem uddannelsesforløbet. ·         en afvekslende og udfordrende uddannelse med bredde og dybde i de sygeplejefaglige kerneopgaver i et dedikeret tværfagligt team. Har du spørgsmål eller lyst til en følgedag i afsnittet, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Charlotte Jakobsen tlf. 24974277. Referenceperson fra tidligere ansættelse ønskes. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Ansøgningsfrist: 22. januar 2023 . Ansættelsessamtaler afvikles i uge 4. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.