Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overlæge til Føtalmedicinisk klinik på Herlev-Gentofte Hospital

  • Herlev Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler, Herlev-Gentofte hospital, søger en overlæge pr. 01. april 2023 eller efter aftale til Føtalmedicinsk klinik. Ved Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler, Herlev-Gentofte Hospital, er en stilling som overlæge med klinisk funktion i Føtalmedicinsk klinik ledig til besættelse 01. april 2023. Om afdelingen Afdelingen er organiseret i fem områder med hver deres afsnitsledelse bestående af overlæger, oversygeplejersker, vicechefjordemoder og/eller dyrlæge: Obstetrisk klinik med fødegang, in house fødeklinik, fødemodtagelse, svangreambulatorium, svangre-/barselsgang samt afsnit for graviditet og tab Føtalmedicinsk klinik Gynækologisk klinik, med onkologisk team Urogynækologisk klinik Reproduktionsmedicinsk klinik Afdelingen har cirka 85 læger bestående af 2 professorer (urogynækologi samt obstetrik), 45 speciallæger samt 40-42 yngre læger bestående af for- og mellem-vagter samt ph.d.-studerende. Afdelingen er en del af Københavns Universitet og har udover professorer og forskningslektorer ansat 6-7 kliniske lektorer. På lederniveau er afdelingen organiseret med afdelingsledelse bestående af cheflæge, chefsygeplejerske, chefjordemoder. Hver af de fem områder har desuden en fagligt ansvarlig. Trods inddeling i fem områder tilstræbes samarbejdes på tværs af hele afdelingen, ikke kun overordnet men også på daglig basis. Den føtalmedicinske klinik er en stor og velfungerende klinik, aktuelt bemandet med fire overlæger, to afdelingslæger samt uddannelsessøgende læger. Der er ansat 14 sonografer og 3 sekretærer. Afsnitsledelsen består af en fagligt ansvarlig overlæge samt en vicechefjordemoder. På klinikken udføres for nuværende ca. 22.000 undersøgelser årligt, såvel screeningsundersøgelser som undersøgelser på indikation samt ekspertundersøgelser og invasive procedurer. Vi bemander dagligt 9 ultralydsstuer, der er alle er udstyret med nyeste high-end apparatur. Herudover har klinikken en genetisk rådgivningsfunktion. Vi lægger stor vægt på tværfagligt samarbejde. Vores mål er at tilbyde de gravide ultralydsundersøgelser og rådgivning af høj faglig kvalitet og optimale forløb med vægt på information, medinddragelse og empati. Vi har et tæt dagligt samarbejde med det obstetriske fagområde og neonatalafdelingen samt klinisk genetisk afdeling på Rigshospitalet, således at vi kan sikre optimale og sammenhængende patientforløb af høj kvalitet. Kvalifikationer Ansøgeren skal have dansk autorisation som speciallæge i gynækologi og obstetrik Ansøger skal kunne varetage føtalmedicinske problemstillinger og genetiske rådgivninger Ansøgeren skal have en dokumenteret erfaring indenfor føtalmedicin Ansøger med forskningserfaring på ph.d.-niveau og en fortsat forskningsaktivitet prioriteres Ansøger skal være indstillet på at deltage i udviklingsprojekter og undervisningsaktivitet Ansøger skal være aktiv i Føto–Sandbjerg Ansøger skal kunne indgå i tværfagligt teamsamarbejde Vi kan tilbyde Spændende arbejde i en stor velfungerende føtalmedicinsk klinik, hvor der er fokus på faglig udvikling, kvalitet, medinddragelse, tværfaglighed og forskning. Godt arbejdsmiljø og kollegaskab. En afdeling i udvikling og forandring, hvor et øget obstetrisk patientgrundlag danner basis for forskning indenfor interesseområde og/eller videreudvikling af andre faglige tiltag. Mulighed for forskning og undervisning. Arbejdstilrettelæggelse Dagtjeneste vil være i føtalmedicinsk klinik med mulighed for særlige ansvarsområder, fagligt eller organisatorisk, efter nærmere aftale ud fra kompetencer og interesser. Stillingen er med vagtforpligtelse i det obstetriske vagtlag aften/nat, weekender og helligdage. Stillingen indebærer cirka 12-14 skiftet 2-holds drift med aften/nattevagt (såkaldt rådighedsvagt fra vagtværelse) i en struktur med to forvagter samt to bagvagter (en obstetrisk og gynækologisk) i aften/nat, samt yderligere en mellemvagt kl. 13 – 21 hverdage samt kl. 8 -18 i weekend og SH. Hvis en H3 har bagvagt, kan der blive tale om tilkaldevagt. Aktuelt arbejdes ud fra 16 ugers arbejdstilrettelæggelse, hvor man møder ind til aften-/nattevagt kl. 17.30. Ansættelse sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos cheflæge Jeannet Lauenborg: jeannet.kepp.bruun.lauenborg@regionh.dk eller fagligt ansvarlig overlæge Helle Zingenberg helle.jeannette.zingenberg@regionh.dk Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller (se www.sst.dk). Ansøgning med curriculum vita sendes via nedenstående link. Ansøgningsfrist den 20. januar 2023 Ansættelsessamtaler torsdag den 26. januar 2023 i tidsrummet kl. 11-15. Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet