Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionsstilling i Neurologi/Neurofysiologi, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

En stilling som introduktionsreservelæge i ét år ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Neurologi, AUH er ledige til besættelse pr. 1. marts 2023 eller snarest derefter. Stillingen er en delestilling med 6 måneders ansættelse i Neurologi og efterfølgende 6 måneders ansættelse i Neurofysiologisk Klinik. Neurologi er et spændende speciale med mange forskellige muligheder - fra det super akutte til langvarige kroniske forløb. Afdelingen varetager forløb for patienter med meget forskellige sygdomsbilleder, der spænder lige fra almindelige neurologiske tilstande til sygdomme, der kræver højt specialiserede udredninger og behandlinger. Vi arbejder i tværfaglige teams opdelt efter subspecialer: Neurovaskulære sygdomme, epilepsi, dissemineret sklerose, neuromuskulære sygdomme, bevægeforstyrrelser, demens, smerte, amyotrofisk lateral sklerose, hovedpine og søvn. Som I-læge vil du lære at varetage akutte vurderinger på et bredt udsnit af de hyppigste neurologiske tilstande og se ambulante patienter i flere subspecialer. I Neurofysiologisk Klinik udføres en lang række klinisk neurofysiologiske undersøgelser på patienter, som er henvist fra hospitalsafdelinger og praktiserende læger. I særdeleshed udføres elektromyografi (EMG), elektroneuronografi (ENG), elektroencephalografi (EEG), evokerede potentialer (EP), intraoperativ monitorering (IOM), søvnundersøgelser, ultralydsundersøgelser af perifere nerver samt magnetencephalografi (MEG). I begge delansættelser får du klinisk relevant arbejde med gode muligheder for supervision og træning af dine neurologiske færdigheder. Vi prioriterer din undervisning og uddannelse højt. Afdelingen har et uddannelsesteam bestående af uddannelsesansvarlig overlæge, undervisningsansvarlig yngre læge og uddannelseskoordinerende yngre læge. Teamet står for drift og udvikling af uddannelsestilbuddet i afdelingen. Grundhjørnestenen i uddannelsen er den supervision med feedback, som du har mulighed for i det kliniske arbejde. Der er mulighed for evaluering - ikke kun af kompetencer inden for den medicinske ekspertrolle - men af alle 7 lægeroller. Alle I-læger tilbydes en 360-graders evaluering med efterfølgende facilitatorsamtale. Derudover er der mange andre uddannelseselementer såsom morgenundervisning og caseundervisning 4 gange om ugen, torsdagssklinikker med træning af neurologisk undersøgelse og tankegang ud fra en patient samt kurser i neurologiske emner for introduktionslæger. Hver af de to 6-måneders ansættelser indeholder en introduktion til afdelingen på 4 dage ud over den centrale introduktion på hospitalet. Din individuelle uddannelse i løbet af ansættelsen planlægger du selv med rådgivning fra din hovedvejleder, som vil være en af speciallægerne i afdelingen. Hvis du har forskningsmæssige ambitioner, er der mulighed for senere at arbejde mod en PhD, men primært lægger vi vægt på udvikling af de kliniske kompetencer og uddannelse til selvstændigt at kunne arbejde med udredning og behandling af neurologiske patienter. I-lægen indgår i todelt tilstedeværelsesvagt under ansættelsen på Neurologi. På Neurofysiologisk Klinik er der alene dagtjeneste. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Hvis du ønsker at vide mere om, hvordan det er at være yngre læge i Neurologi, kan du kontakte læge Nicolai Skov, som er uddannelseskoordinerende yngre læge på nicolai.c.skov@gmail.com , eller reservelæge Sara Silkjær Bak SARBAK@rm.dk , som lige nu er ansat i en tilsvarende I-stilling. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikleder, overlæge Peter Orm Hansen på 7845 4399 og Cheflæge Trine Tandrup på 7845 4240. Her kan du læse mere om afdelingen: www.neuro.auh.dk , www.neurofys.auh.dk . Ansøgningen sendes elektronisk via link. Stillingsnr.: 6620-15-20-i-01. Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 10. januar 2023. Ansættelsessamtaler afholdes d. 18. januar 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.