Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ergoterapeut til Rehabiliteringscenter Herning

  • Herning Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Da en af vores dygtige ergoterapeuter har søgt nye udfordringer, søger vi en ny, erfaren ergoterapeut 30 timer pr. uge, som kan bidrage med engagement og humør. Rehabiliteringscentret er et sted med en foranderlig hverdag, med spændende og komplekse opgaver. Så vi ønsker en ergoterapeut, som har minimum 2 års erfaring med genoptræning efter § 140 i forhold til en bred målgruppe. Stillingen tager udspring i de opgaver, der varetages i de respektive teams, og ønskes besat hurtigst muligt og senest den 1. marts 2023 Vi søger en ergoterapeut der er erfaren og ambitiøs har et solidt, fagligt fundament arbejder kreativt og idérigt i opgaveløsningen har stor interesse i at arbejde med vurdering, genoptræning og rehabilitering af patienter med et komplekst diagnosebillede har stor interesse for patienter med KOL, medicinske problemstillinger og patienter i palliative forløb. Du vil i mindre grad kunne møde kirurgiske og neurologiske patienter. kan varetage opgaverne omkring patienter med dysfagi og som har kursus indenfor dette. kan arbejde selvstændigt, struktureret og med et godt overblik over opgaverne ser mulighederne for at udvikle egne og teamets arbejdsgange – også tværfagligt. trives godt i en foranderlig hverdag med et stort flow af patienter, med spændende og udfordrende opgaver, der spænder bredt tager udgangspunkt i den enkelte patients behov og muligheder Dine primære arbejdsopgaver vil bestå af genoptræningsopgaver under sundhedslovens § 140 genoptræning/vedligeholdelsestræning under Lov om social service §86 vurdering af indlagte patienters kognitive og fysiske funktionsniveau vurdering, afprøvning og bevilling af hjælpemidler udarbejdelse af forflytningsvejledninger/sikkerhedsaftaler kvalitetssikring af arbejdet gennem dokumentation Lidt om din nye arbejdsplads Rehabiliteringscenter Herning er en vigtig brik i det nære sundhedsvæsen i Herning Kommune. Centret er opdelt i 4 teams og har 36 midlertidige pladser. Rehabiliteringscentret modtager patienter fra sygehuse og borgere fra eget hjem til midlertidige ophold. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang i et tæt tværfagligt samarbejde med høj grad af patient- og pårørendeinddragelse. Vi kan tilbyde dig at arbejde i nogle dejlige fysiske rammer, hvor du vil blive mødt af hjælpsomme og engagerede kolleger, som brænder for at arbejde med målgruppen. Du vil komme til at arbejde i tæt tværfagligt samarbejde med fysioterapeuter, sygeplejersker, assistenter, hjælpere og husassistenter. Vi har ansat tre fysioterapeuter og tre ergoterapeuter. Vi arbejder aktivt for at udvikle og fastholde et godt arbejdsmiljø, og vi sætter pris på et godt grin og humor i hverdagen. Du vil blive ansat som selvtilrettelæggende med fremmøde op til 7 lørdage om året. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om ny løn. Yderligere oplysninger Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder, Janni Kamp Jeppesen, telefon 96 28 46 96 eller mail rehjkj@herning.dk eller centerleder Hanne Berg Fog, telefon 96 28 46 52 eller mail rehhf@herning.dk Ansøgningsfrist Den 24. januar 2023 kl. 8.00 Vær opmærksom på at samtaler afholdes løbende og senest i uge 4. I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet