Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske med funktion som daglig vejleder søges til Medicinsk Sengeafsnit A (MSA), Regionshospitalet Randers

  • Region Midtjylland
  • Skovlyvej 1,8930Randers NØ,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Trives du i at arbejde med den ældre medicinske patient, hvor arbejdsopgaverne er komplekse og hvor vi vægter den grundlæggende sygepleje højt? Brænder du for arbejdet med sygeplejestuderende? Er du en inspirator? Kan du være med til at skabe et godt forløb for sygeplejestuderende på afdelingen, så har vi måske den rette stilling til dig. Det praktiske: •    Fast stilling på 37 timer/ugen eller andet efter aftale •    Start 1. marts 2023 eller efter aftale •    Weekendarbejde hver 2. eller 4. uge •    Ønskeplan med mulighed for indflydelse på egen vagtplanlægning •    Helligdage fordeles efter pointsystem og sommerferie fordeles i fællesskab Hvem er vi: Vi er Regionshospitalet Randers' største medicinske sengeafsnit med 35 sengepladser. Vi har korte indlæggelser med en gennemsnitlig liggetid på 3-4 døgn. Vi har primært geriatriske patienter, men derudover også specialerne endokrinologi og infektionsmedicin. Vi brænder for vores specialer og sætter en stor ære i at skabe de bedste patientforløb og yde den bedst mulige pleje og behandling. På MSA er vi åbne over for nye ideer og arbejder løbende med forbedringer - aktuelt arbejder vi på at få implementeret et godt studieunit, hvor vi arbejder med daglige stop-op møder og peer-learning. Derudover arbejder vi med ugentlige fælles refleksioner for både studerende og elever, som du skal kunne fungere som facilitator af. MSA er kendetegnet ved et stærkt mono- og tværprofessionelt samarbejde og vi har både nye og mere erfarne medarbejdere. Vi er stolte af vores afsnit og vores faglighed. Vi sætter en ære i at skabe gode forløb for de studerende, hvor de også oplever at blive en del af praksisfællesskabet. Vi prioriterer at arbejde med tildelt patientpleje, da vi ønsker en holistisk tilgang, hvor vi betragter det hele menneske for at finde årsagen til symptomer og sygdom, samt sikre en god sektorovergang, så vores patienter kommer godt hjem. Du kan se her, hvem nogle af dine kommende kollegaer er og hvad de mener, at MSA står for: https://region-midtjylland.23video.com/secret/76014042/d4381a4e6b1ce5f176c35c96b72f6a72 Du kan forvente følgende i dit introduktionsprogram: •    Undervisning i vores medicinske specialer, herunder arbejdet med arbejdsmiljø og patientsikkerhed •    Undervisning med simulation i akutte medicinske tilstande samt brug af TOKS og ABCDE. •    Introduktion og undervisning til stuegang •    Introduktion til vores elektroniske systemer (MidtEPJ og Klinisk Logistik) •    Bed-side oplæring •    Basal sygepleje via undervisning og simulation •    Introduktion til det tværfaglige samarbejde •    Grundig introduktion af afsnittet kliniske vejleder, herunder relationsdannelse og forventningsafstemning af opgaver Om jobbet: På afdelingen er der sygeplejestuderende på alle semestre. Desuden er vi også uddannelsessted for elever og en gang om året får vi også internationale studerende. Dit primære arbejdsfelt vil bestå i vejledning og undervisning af sygeplejestuderende hos de patienter, I sammen har ansvaret for. Funktionen som daglig vejleder er næsten fuldtid i perioderne, hvor der er studerende, mens i perioder uden studerende, vil du indgå i den normale drift. Du vil indgå i et tæt samarbejde med den kliniske vejleder samt oplæringsvejleder og deltage i og/eller afholde ugesamtale, eksamensforudsætningskrav og fælles vejledninger. Desuden vil der være mulighed for at deltage i fælles vejledningsmøder afholdt af hospitalet uddannelsesansvarlige sygeplejerske Lotte Stentoft Dahl. Som daglig vejleder vil dine arbejdsopgaver blandt andet være: •    Daglig vejledning af studerende både i studieunit og i den daglige sygepleje til og behandling af vores patienter •    Daglig planlægning af både den enkelte dag med de studerende, men også med fokus på hvordan ugen skal struktureres •    Vejledning til de studerende i, hvordan de studerende kan arbejde med læringsudbyttet for det enkelte semester •    Deltage i fælles vejledning for både studerende og elever og desuden være facilitator for fælles vejledningerne •    Deltage i uddannelsen af social- og sundhedsassistentelever og være medvirkende til at få skabt peer-learning på tværs af uddannelserne Din profil: •    Du er uddannet sygeplejerske og med minimum to års klinisk erfaring - gerne fra en sengeafdeling. •    Du skal kunne fungere som sparringspartner og ressourceperson for studerende •    Du skal kunne facilitere et godt læringsmiljø og udvikle dette på medicinsk afdeling •    Du skal have en interesse i at skabe forbindelse mellem den teoretiske undervisning og den kliniske periode i de studerendes uddannelse •    Du skal have en interesse i de studerendes uddannelse og kunne tage udgangspunkt i, hvilke læringsudbytter der er er på de forskellige semestre •    Du skal ønske at arbejde med de teorier, begreber og metoder som gør sig gældende i de studerendes uddannelse •    Det vil være en fordel, hvis du har erfaringer med studieunit og har lyst til at få dine idéer og erfaringer i spil Vi ønsker os en kollega, som vil være med til at udvikle sygeplejen og udvise faglig stolthed. Du skal have lyst til at arbejde med både grundlæggende, komplekse og akutte sygeplejeopgaver, hvor ingen dage er ens. Her er plads til alle og højt til loftet: Er du blevet interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: Oversygeplejerske Sofie Bossen på sofiboss@rm.dk eller på telefon: 3071 3702 Du skal påregne at meget af de første to måneder vil være hovedsageligt dagvagter, da meget undervisning og introduktion vil forgå i dagvagt. Sidste frist for ansøgning d. 23. januar 2023. Samtaler afholdes d. 26. og 27. januar 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.