Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Bæredygtighedskonsulent

  • Region Midtjylland
  • Hospitalsparken 15,7400Herning,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Bæredygtighedskonsulent til fortsat udvikling af Regionshospitalet Gødstrup. Har du lyst, energi og kompetencer til at påvirke den bæredygtige udvikling af hospitaler i regionen, og vil du være med til at sætte en ambitiøs bæredygtighedsdagsorden for Regionshospitalet Gødstrup i et tæt samarbejde med hospitalets øvrige aktører – så læs videre ! Som bæredygtighedskonsulent skal du udvikle og understøtte implementering af en bæredygtig dagsorden for hospitalet i sammenhæng med de regionale intentioner og strategier for området. Her vil du i samarbejde med de forskellige afdelinger skulle undersøge potentialet for en bæredygtig udvikling samt indføre og sprede nye tiltag i hele organisationen. I hospitalet ønsker vi at sætte en involverende bæredygtighedsdagsorden – både for de ansatte men samtidig også i sammenhæng med de aktører/interessenter som er i vort nærmiljø – både organisatorisk og geografisk. Faglig og organisatorisk profil/opgaver Vi forestiller os, at du besidder de nødvendige faglige kompetencer til at arbejde med bæredygtighed, og at du har kendskab til de væsentlige principper, standarder og retningslinjer inden for området. Herunder er det en fordel, hvis du har kendskab til FN´s 17 Bæredygtighedsmål og den regionale strategi for området, og har lyst til at arbejde med indholdet i disse. En af de vigtige opgaver er at sætte retning for implementering af de regionale strategier på bæredygtighedsområdet, og du vil i den forbindelse være katalysator for afklaring af initiativer som kan være med til at indfri målsætningerne. I samarbejde med regionens Center For Bæredygtige Hospitaler vil der være en række opgaver som skal løses i det regionale perspektiv og deraf behov for samspil med aktører på tværs af regionen – spændende og indholdsrige opgaver som har et nyttigt samfundsmæssigt perspektiv. De primære opgaver kan du læse mere om i stillings- og funktionsbeskrivelsen for stillingen. Personprofil Du er en person med lyst og energi til at sætte bæredygtigdagsorden – både lokalt og regionalt. Du kan lede og indgå i projektorganisering. Du behersker og har et stort netværk og kan begå dig på både strategisk og operationelt niveau. Relevant uddannelsesbaggrund kan variere og vurderes konkret. Praktiske oplysninger Du kan få yderligere information om stillingen og Regionshospitalet Gødstrup via Regionshospitalet Gødstrup (regionshospitalet-goedstrup.dk) eller ved at kontakte HR-chef Lasse Plougstrup Hansen på tlf. 29243207. Ansættelsen er fra 1. marts 2023 eller efter nærmere aftale. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest. Du kan søge jobbet online. Vedhæft  din ansøgning og dit CV. Ansøgningsfristen er den 23. januar 2023 og samtaler vil blive afholdt den 27. januar 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.