Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Center for Mental Sundhed søger to psykologer til samtaleforløb med ældre i psykisk mistrivsel (en fast stilling og et barselsvikariat)

  • Københavns KommuneCenter for Mental Sundhed - Kbh
  • Mimersgade 41,2200København N,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vil du være en del af et specialiseret center, der arbejder for at fremme københavnernes mentale sundhed? Vil du være med til at bedre ældres psykiske trivsel og livskvalitet? Så kan du være én af de psykologer, vi søger til Center for Mental Sundhed. Stillingerne er på 37 timer ugentligt. Københavns Kommune har i Center for Mental Sundhed samlet en række indsatser, der har til formål at fremme den mentale trivsel og lighed i København. Centret driver og udvikler forebyggende tilbud til unge og voksne med udfordringer i forhold til stress, angst og depression samt har forløb til børnefamilier berørt af kræft. Derudover driver centret et tilbud om psykologhjælp til ældre i psykisk mistrivsel. Vi søger to psykologer med interesse og gerne erfaring inden for geronto- og/eller sundhedspsykologi, som kan indgå i varetagelsen og udviklingen af dette tilbud. Om jobbet Arbejdet vil omfatte individuelle samtaler med ældre københavnere. Samtalerne vil som udgangspunktet foregå i borgernes hjem, men vil i et vist omfang også være i centerets lokaler. Gennem forløb, bestående af op til otte individuelle samtaler, arbejder vi sammen med borgeren om at håndtere en aktuel psykisk belastning og finde måder, som bedst øger trivslen og livskvaliteten. De emner, som typisk fylder i samtalerne, er svigtende helbred, smerter, dødsfald i nærmeste omgangskreds, ensomhed, livsfortrydelser, eller at den ældre har svært ved at håndtere tanker om livets afslutning og døden. Mangfoldigheden i problemstillinger fordrer fleksibilitet mht. tilgang og valg blandt anerkendte psykologfaglige metoder, og teamet er bl.a. informeret af ACT, kognitiv, narrativ, psykodynamisk og eksistentiel/fænomenologisk terapi. Borgerne kan selv henvende sig, henvises af egen læge samt af andet sundhedspersonale i kommunen, bl.a. hjemmesygeplejersker, fysioterapeuter, forebyggelseskonsulenter og plejehjemspersonale. Det tværfaglige samarbejde med disse faggrupper vægtes højt for at sikre en sammenhængende indsats for den enkelte borger, og derfor vil en vigtig del af arbejdet også bestå af løbende dialog med det øvrige sundhedspersonale, der er i kontakt med borgeren. Vi samarbejder også med andre sundhedsprofessionelle i projekter omkring mental sundhed hos borgere med kroniske og livstruende sygdomme, og sådanne opgaver udgør en voksende del af vores arbejde. Vi søger derfor psykologer, der har erfaring og trives med undervisning, udviklings- og konsultativt arbejde, praksisnær rådgivning samt supervision af andre faggrupper. I Center for Mental Sundhed vil du blive en del af et stort og stærkt fagligt miljø bestående af ca. 60 psykologer samt en stab bestående af sekretærer, akademisk personale og ledelse. Otte kompetente psykologer vil være dine nærmeste sparringspartnere omkring samtaleforløb til ældre. Din profil Vi søger en kollega med følgende faglige kompetencer uddannet cand.psych. og gerne autoriseret erfaring med udredning og samtaleterapi praksiserfaring med geronto- og/eller sundhedspsykologiske problemstillinger psykoterapeutisk erfaring inden for relevant teoretisk og metodisk referenceramme erfaring med supervision af andre faggrupper samt udviklings- og konsultativt arbejde kan arbejde selvstændigt og har gode samarbejdsevner gode danskkundskaber og er en stærk formidler god til at arbejde med Microsoft Office programmer, IT-systemer og journalisering Du skal være indstillet på at skulle transportere dig rundt på cykel i Københavns Kommune. Derfor skal du vælge os Center for Mental Sundhed er en arbejdsplads, der er kendetegnet ved involvering og en høj grad af kollegialt fællesskab samt stor faglighed på tværs af ledelse og medarbejdere. Vi tilbyder en arbejdsplads med faglig involvering og sparring internt kompetenceudviklingsforløb stor variation i opgaver, hvor dagene sjældent er ens ambitioner om at være toneangivende inden for mental sundhed engagerede kolleger samt solide faglige- og sociale arbejdsfællesskaber fleksibilitet og gode muligheder for faglige udfordringer Center for Mental Sundhed er en dynamisk arbejdsplads i konstant udvikling, og derfor søger vi hele tiden nye måder at gøre tingene på. Dine ideer er derfor altid velkomne. Du kan læse mere om Center for Mental Sundhed på vores hjemmeside . Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Tiltrædelse den 1. marts 2023 eller tidligere. Ansættelsessted er Center for Mental Sundhed i Mimersgade, København N Mere information Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Morten Hedelund på 2497 7365. Angiv gerne i din ansøgning, om du er interesseret i den faste stilling, barselsvikariatet eller begge dele. Søg via linket senest søndag den 8. januar 2023 Samtalerne vil blive afholdt i uge 3. Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk .