Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

En psykolog søges til fast fuldtidsstilling pr. 01.03.2023 ved Psykiatrisk Klinik for Småbørn, Skejby

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 175,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at være en del af Psykiatrisk Klinik for Småbørn, hvor tidlig udredning og indsats hos småbørn og deres forældre er i fokus? Stillingen er som udgangspunkt knyttet til ambulatoriet i Skejby, som varetager udredning og behandling af børn i aldersgruppen fra 4-6 år. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi søger en psykolog til en fast fuldtidsstilling Psykiatrisk klinik for Småbørn er fordelt på 2 matrikler i henholdsvis Skejby og Gødstrup, og vi har et småbørnspsykiatrisk dagtilbud i Skejby. Psykiatrisk Klinik for Småbørn varetager udredning og behandling af børn i aldersgruppen 0-7 år, med neuropsykiatriske problemstillinger, herunder autismespektrumforstyrrelser, ADHD, specifikke udviklingsforstyrrelser, adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, angst og depression samt relationsforstyrrelser. Som psykolog vil du indgå i det tværfaglige team, som består af læge, psykologer og distrikts- pædagoger og sygeplejerske. Psykologernes kliniske arbejde består primært i: Udrednings- og behandlingsforløb i forhold til barn og familie, hvor psykologen er sagsansvarlig og/eller bidrager til udredning med afklarende samtaler, anamneseoptagelse, semistrukturerede interviews (eksempelvis ADOS), observationer og psykologiske undersøgelser og undervisning/psykoedukation. Afhængig af erfaring og kompetencer kan der også være tale om terapeutiske forløb og/eller opfølgende forældresamtaler. Udredningsdelen udgør en større del end behandlingsarbejdet. Desuden varetagelse af supervisionsopgaver internt i afsnittet. Ved ansøgningen vil der blive lagt vægt på følgende: At du har børnepsykiatrisk eller børnepsykologisk erfaring. At du er eller snart bliver autoriseret. At du har erfaring med tværfagligt samarbejde. At du har bred erfaring med udredning, herunder psykologisk testning. At du har et godt overblik og evne til planlægning i en dagligdag med et til tider højt arbejdstempo. At du har evne til selvstændigt at tilrettelægge og prioritere tid til skriftligt arbejde inden for de givne rammer. At du har kendskab til forskellige behandlingsmetoder. Vores behandlingstilbud er primært psykoedukation men der vil være mulighed for enkelte individuelle behandlingsforløb. Vi lægger desuden vægt på, at du har gode samarbejdsevner, evne til refleksion og indlevelse samt gode kommunikationsevner, såvel på skrift som i tale. Evne til omstilling i en organisation præget af hyppige forandringer Vi har et fagligt stimulerende miljø med gode muligheder for supervision og faglig udvikling. Vi kan tilbyde: ?    Et afsnit præget af engagement, høj faglighed og ansvarlighed ?    Et godt og respektfuldt tværfagligt samarbejde ?    Mulighed for kurser og løbende faglig udvikling ?    Et dynamisk afsnit med fokus på udvikling ?    Mulighed for supervision Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst. Ansøgningen skal være os i hænde : Den 12/1 2023 Der afholdes ansættelsessamtaler : Den 17/1 2023 Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til psykologkoordinator Heidi Toft tlf. 2044 9365 eller overlæge Karin Lassen Schmidt tlf. 5148 0643. Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og evt. gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format. Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2021 5.042 eksterne henvisninger og havde kontakt med 10.053 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2021 et nettobudget på 306 mio. kr. og pr. 1/1-2022 547 årsværk fordelt på 587 medarbejdere. Frist: 12.01.23 Stillingsbetegnelse: Psykolog Tiltrædelse: 01-03-2023 Arbejdssted: Psykiatrien Afdeling: BUA Team for Småbørnspsykiatri – AUH Lokation: Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200, Aarhus N, Denmark Beskæftigelsestype: Fast Arbejdstid: Fuldtid Primær kontaktperson: Heidi Toft Christiansen, Psykolog Telefon: 2044 9365 Kontakt: Karin Lassen Schmidt, Ledende overlæge Telefon: 5148 0643 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.