Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Studiejob som timelønnet afløser på Psykiatrisk Sengeafsnit 8, AUH, Afdelingen for psykoser, Ansættelse fra 1.marts 2023 - andet ansættelsestidspunkt kan planlægges Timelønnet ansættelse

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul Jensens Boulevard 175,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

En af Psykiatrisk Sengeafsnit 8 eksisterende ambitioner er at leve op til de fem målsætninger, der er beskrevet og anbefalet af Psykiatriens Patient - og Pårørendepanel : 1. Mød mig i øjenhøjde 2. Skræddersy behandlingen til mig 3. Skab en relation til mig 4. Giv mig ejerskab over mit liv 5. Giv mig håb Vi har valgt at fastansætte to af vores tidligere timelønnede sygeplejestuderende. Så mangler du et spændende og lærerigt studiejob, hvor du kan bruge din uddannelse til sygeplejerske, ergoterapeut eller social - og sundhedsassistent, så søger vi timelønnede vikarer, der har bestået deres psykiatripraktik, og som kan arbejde i dag - og aftenvagter i weekender, i ferieperioder, inkl. sommerferien og som tilkaldevagt ved sygdom. Vi kan tilbyde en arbejdsplads med: - Velkvalificerede og engagerede kollegaer, hvor du vil referere til sengeafsnittets ledelse, der består af en ledende overlæge og to oversygeplejersker - Introduktion til afsnittet to samlede dagvagter og tre samlede aftenvagter, hvor afsnittet souschef er ansvarlig for planlægningen af disse dage. - Der er krav om at timelønnede afløsere deltager i psykiatriens konflikthåndteringskursus, hvilket planlægges til sammen med afsnittets vagtplanlægger, Dette kursus forløber sig over 2 gang tre dage. - Fokus på tværfagligt samarbejde og optimerede patientforløb, hvor der fokuseres på overgangene i behandlingsforløbene - Kontinuerlig udvikling af den akutte psykiatriske sygepleje, hvor inddragelse af patienter og pårørende er omdrejningspunktet : - Fokusering på implementering og udvikling af safeward-indsatsen - Målrettede tiltag for at sikre nedbringelse af tvangsforanstaltninger - Mulighed for at udvikle faglige og personlige kompetencer - Et stabilt og trygt arbejdsmiljø, der kontinuerligt videreudvikles Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst Yderligere henvendelse kan ske til Oversygeplejerske Anja Grundvad på telefon 5158 8214 eller på mail: anjagrun@rm.dk eller Oversygeplejerske Tina Rasmussen på telefon 2323 1456 eller på mail: tinrasmu@rm.dk Ansøgningsfrist 28. februar 2023 - samtaler afholdes løbende