Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overlæge/Afdelingslæge - gynækologi ved Gynækologisk Obstetrisk afdeling D, OUH Svendborg

  • Region Syddanmark
  • J.B . Winsløws Vej 4, Indgang 55,5000Odense C,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

En stilling som overlæge/afdelingslæge tilknyttet afdelingens urologiske og almen gynækologisk sektion på Svendborg sygehus er ledig pr. 1. februar 2023, eller efter aftale. Såfremt den der ansættes ikke allerede er ekspert (DSOG) i urogynækologi eller almen gynækologi vil afdelingen støtte et ekspertuddannelsesforløb for vedkommende, evt. startende med en subspecialistuddannelse. Gynækologisk Obstetrisk afdeling D er Region Syddanmarks Universitetsafdeling inden for gynækologi og obstetrik, og vi har højt specialiserede funktioner inden for alle subspecialerne. Dette giver også unik mulighed for tæt samarbejde på tværs af subspecialer i såvel klinik som forskning. Vi har et tæt og let tilgængeligt samarbejde med SDU og en meget aktiv forskningsenhed med aktuelt 8 gynækologisk- obstetriske professorater tilknyttet. Vi søger en kollega med stor interesse for og lyst til uro og almen gynækologien på en universitetsafdeling. Ansættelse som enten overlæge eller afdelingslæge afhænger af kvalifikationer. Afdelingen har funktioner ved såvel OUH Odense Universitetshospital i Odense som ved Svendborg Sygehus, og der vil indgå arbejdsfunktioner hovedsageligt ved Svendborg-matriklen. For den aktuelle stilling vil hovedfunktionen dermed være i Svendborg. I gynækologisk afsnit i Svendborg er der stor ambulant og dagkirurgisk aktivitet. Der er tilstedeværelsesvagt døgnet rundt, med overlæge i tilkald. Gynækologisk Obstetrisk afdeling D er strategisk, fagligt, organisatorisk og forskningsmæssigt i gang med det forberedende arbejde frem mod udflytningen til Nyt OUH. Afdeling D's opbygning og funktioner Målsætning Afdelingen har som overordnet mål at: sikre en høj kvalitet i klinikarbejdet, forskning og udvikling, præ- og postgraduat undervisning, pleje samt service. skabe effektive og professionelle patientforløb være en attraktiv arbejdsplads med et lærende miljø have medarbejdere og ledere, der bygger samarbejde og ledelse på respekt, loyalitet, tillid og professionalisme. Funktionsområde Afdelingen er en af Region Syddanmarks fire specialafdelinger indenfor gynækologi og obstetrik og har højt specialiserede funktion indenfor: gynækologisk onkologi fertilitetsbehandling almen gynækologi urogynækologi obstetrik føtalmedicin. Afdelingens lægebemanding 35 overlæger, heraf 1cheflæge 10 ledende overlæger og 8 professorer. 13 afdelingslæger 9 reservelæger i speciallægeuddannelse i gynækologi og obstetrik 9 reservelæger i med henblik på speciallægeuddannelse i almen blok 2 yngre læger i introduktionsuddannelse. Som undervisningsafdeling varetager afdelingen specialfunktioner, herunder regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. Herudover indgår afdelingen i speciallægeuddannelsen, idet alle Region Syddanmarks uddannelsessøgende læger inden for specialet tilbringer 18 måneder på afdelingen, dette som led i hoveduddannelsen. Afdelingen deltager endvidere i uddannelsen af læger i almen medicin. Overlægens/afdelingslægens organisatoriske placering, ansvarsområder og opgaver Den faste lægelige bemanding inden for den almen gynækologiske sektion omfatter aktuelt 1 ledende overlæge, 2 professorer, 6 overlæger og 2 afdelingslæger og en 1. reservelæge. Uro-gynækologisk team består aktuelt af 1 ledende overlæge, 1 professor, 3 overlæger og 1 afdelingslæge Overlægen/afdelingslægen refererer i faglige spørgsmål til Ledende overlæge i henholdsvis urogynækologisk eller almen gynækologisk team. Kvalifikationskrav Faglig bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 lægeroller. Der lægges vægt på interesse i/dokumentation af forskning inden for gynækologi. Løn- og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold i overensstemmelse mellem Danske Regioner og FAS/ YL. Hør mere For yderligere oplysninger om stillingen eller afdelingen kan konstitueret cheflæge Torben Munk kontaktes på tlf. 3057 6759 eller e-mail: Torben.Munk@rsyd.dk Vi glæder os til at høre fra dig. Din ansøgning Husk at oplyse stillingsnummer. Ansøgningsfrist: 03.01.2023 Vi indhenter børneattest, på den der ansættes.