Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til nyoprettet team , medicinsk afdeling

  • Region Midtjylland
  • Hospitalsparken 15,7400Herning,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi har oprettet et nyt team - en kombination af akut og medicinsk – måske er kombinationen lige dig! I Medicinsk Afdeling har vi startet et team, som skal have det bedste fra to verdener: både det medicinske speciale og det akutte speciale! - Og vi arbejder benhårdt på, at det bliver ligeså super godt som det lyder! Vi er godt i gang; nu mangler vi dig, der vil være med til at sætte dit præg på afsnittet! Og du må gerne kunne starte hos os fra 1. marts eller efter aftale. Patientgrupperne er indlagt kort tid hos os og derefter enten overflyttet til stamafdeling eller udskrives efter endt ophold i vores team. Det er derfor af stor betydning, at du kan være en del af både skiftende og akutte patientforløb. Brænder du for de medicinske accelerede forløb? Så vil vores nye team være noget for dig! Vi har brug for dig, og gerne snarest! Hvem er du? Dine faglige kvalifikationer: Vi forestiller os, at: ·         du er uddannet sygeplejerske med bred erfaring. ·         du har høje relationelle og kommunikative kompetencer. ·         du kan være i et nyt team, som ligger i en etableret afdeling. ·         du er god til at skabe en hurtig kontakt ·         du brænder for i fællesskab at værne om og dyrke det gode arbejdsmiljø. ·         du har flair for IT-systemer. Dine personlige kvalifikationer: Vi forestiller os, at: ·         du spiller dig selv - og andre – gode. ·         du er mødestabil, har en høj arbejdsmoral og er omstillingsparat. ·         du vægter ansvarlighed og ordentlighed højt. ·         du er til "fart over feltet" og trives i et miljø, hvor to dage ikke er ens. ·         du er nysgerrig, positiv og imødekommende. ·         du er loyal over for trufne beslutninger. ·         du er opsøgende og vil dele din viden med dine kollegaer. ·         du ser en styrke i at arbejde tæt i et tværfagligt team. Vi tilbyder et job i et spændende team! Du får mulighed for at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil og videreudvikle disse og hermed bidrage til vores faglighed og kultur i afdelingen. Hvem er vi? Teamets fysiske placering er i Sengeafsnit for Lungesygdomme. Ledelsen varetages også af Michael Ahle Stadsbjerg, som er oversygeplejerske i lungesygdomme. Antallet af sengepladser er aktuelt 3 døgnåbne (mandag til fredag). Derudover har vi 2 subakutte tider, hvor patienterne møder direkte ind i sengeafsnittet efter visitation fra Akutafdelingen. Lægefagligt er afsnittet organiseret under det geriatriske speciale. Der vil i dagtid være tilstedeværelse af speciallæge og en eller flere uddannelseslæger, som sammen vil lægge planer for patienterne i det medicinske korttidsafsnit. Ofte vil speciallægen i korttidsafsnittet være geriater, men der vil også være speciallæger fra andre specialer. Vagtholdet af læger vil have tæt tilknytning til afsnittet hele døgnet. Patientgruppen til korttidsafsnittet er: §  Cerebralt påvirkede patienter, hvor årsagen ikke er fastlagt. §  Patienter med organpåvirkning, hvor årsagen ikke er fastlagt. §  Patienter, som evt. vil kunne udskrives i løbet af kort tid: o    Infektionspatienter, som forventes skiftet til tablet/udskrives med hjemme-i.v. antibiotika. o    Dehydrerede/elektrolyt-derangerede patienter, som måske kan udskrives efter rehydrering. o    Intoksikerede patienter. o    Patienter, som ved indlæggelsen vurderes at profitere af en ganske kort indlæggelse. Teamet bliver kendetegnet ved: §  Korte akutte accelerede patientforløb. §  Ikke to dage bliver ens. §  Tæt samarbejde med kollegaerne fra Sengeafsnit for Lungesygdomme. §  Et konstruktivt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med tværfaglige konferencer. §  At gensidig anerkendelse, viden- og erfaringsdeling og kvalitetsudvikling er en naturlig del af hverdagen. §  Plejeformen og alle de gode tilbud – sammen med et godt arbejdsmiljø - bliver som i Sengeafsnit for Lungesygdomme, hvilket vil sige, at du tilbydes: refleksion, ugentlig undervisning, coachingsamtaler, etisk refleksion, mulighed for videreuddannelse og faglig udvikling og en KLASSE velkomst. Vi tilbyder dig: §  Unik mulighed for at sætte dit præg på et nyt team! §  Mulighed for at kombinere det medicinske og det akutte. §  Yderst dedikerede kollegaer - som er kanon gode til vores speciale. §  En hverdag præget af uforudsigelighed, hvor vi holder fokus på kvalitet og udvikling. §  Ugentlig undervisning, tavlemøde og refleksionsseance. §  Høj prioritet af klinisk kompetenceudvikling og anvender bl.a. SKIK som redskab til læring. §  Weekend-arbejde hver 3. weekend i 8-timers vagter. (Indtil vi bliver døgnåbne alle ugens dage, vil weekendvagter være i Sengeafsnit for Lungesygdomme). §  Engagerede kolleger, som interesserer sig for hinanden og sætter pris på at bevare vores gode arbejdsmiljø. §  Et afsnit, hvor alle kender alle - og hvor vi formår at spille hinanden gode. §  Et afsnit hvor vi har flere dage med kage end uden. §  Flagene ligger klar til at blive sat op på din første dag! Du kan læse mere om Afsnit for Lungesygdomme på vores hjemmeside (vi arbejder hurtigt - faktisk så hurtigt, at der ikke på hjemmesiden står beskrevet dette nye team i afdelingen, men bare rolig, det kommer!) https://www.regionshospitalet-goedstrup.dk/ Stillings og funktionsbeskrivelse Er du interesseret, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe eller skrive til: Oversygeplejerske Michael Ahle Stadsbjerg tlf. 7843 0438. Mail: MiCSTA@rm.dk Vi byder meget gerne på en kop kaffe eller en Pepsi Max! Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest. Du kan søge stillingen ved at klikke på "søg job". Vedhæft din ansøgning og dit CV sammen med relevante bilag. Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest mandag den 23. januar 2023. Samtaler forventer vi at holde onsdag den 25. januar eller efter aftale. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.