Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Speciallæge i kirurgi, med sigte på fagområde-afklaring

  • Nordsjællands Hospital (Hillerød)
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Afdelingslæge på Nordsjællands Hospital. På kirurgisk afsnit ved Kirurgisk afdeling, Nordsjællands Hospital er 1-2 stilling(er) ledig pr. 1. marts 2023 eller til besættelse efter aftale. Speciallægen ansættes som afdelingslæge, med sigte på afklaring af fagområde interesse inden for 1-2 år. Enten UEMS colo-rectal certificering eller UEMS Akutkirurgisk certificering, efter yderligere max 2 år. Eventuelle kompetencer, der ikke kan opnås i afdelingen, søges opnået ved orlov til ansættelse på relevant afdeling i ind- eller udland samt ved fokuserede ophold. Mentor i colo-rectal kirurgi eller akut kirurgi stilles fra afdelingen. Du er den rette kandidat, hvis du: Er speciallæge i Kirurgi Har lyst til at tage del i vagtfunktionen i vores akutteam afhængigt af din profil og kompetencer sv.t en 7 skiftet vagt Har forståelse for fagområderne inden for kirurgien Sigter målrettet imod certificering inden for et af de kirurgiske fagområder Er professionel, en god kommunikator, har empati og kan samarbejde med alle personalegrupper Trives i et arbejdsmiljø, hvor der er fokus på samarbejde og kollegialitet Aktivt vil deltage i arbejdet med kvalitetsudvikling inden for fagområdet Har en forskningsprofil, hvor du kan løfte afdelingens forskning eller en kvalitetarbejdeprofil hvor du kan omsætte forskning til hverdag. Ønsker at være med til at udvikle vores behandlingstilbud Vi forventer, at du via din personlighed og professionalisme, samt faglighed profilerer afdelingen internt og eksternt, samt at du udviser handlekraft og robusthed. Vi tilbyder en stilling i et udviklende miljø, hvor du er med til at præge afdelingen, og hvor du får mulighed for at få en målrettet efteruddannelse med fokus på et fagområde. Afdelingen har fem lægelige fagområdeteams: Akutkirurgi, HPB/ECV(udredning), kolorektal- kirurgi, endoskopi og medicinsk gastroenterologi. Vores kirurgiske vagthold udgøres af en bagvagt i huset, overlæge bagvagt i tilkald, forvagt, mellemvagt og hjælpevagt. Afdelingslægerne dækker sammen med sene hoveduddannelseslæger (RI) bagvagt 1 i en ca. 7-skiftet, todelt vagt på tjenestestedet. Derudover er der en speciallæge med akutkirurgisk fokus i hverdage fra 8-20 i tilstedeværelse. Kirurgisk afdeling Afdelingens kerneområder er akutte kirurgiske patientforløb, galdevejslidelser, hernier og kolo-rektal cancer, inflammatoriske- og funktionelle tarmsygdomme. Vi prioriterer forskning. Vi arbejder fokuseret med udvikling af vores kvalitet, såvel faglig, organisatorisk som patientoplevet. Vi har patientforløbsbeskrivelser på væsentlige områder, hvor ventetider, effektivitet, høj faglig kvalitet, medinddragelse af patienter og pårørende er omdrejningspunkter. Kirurgisk afdeling på Nordsjællands Hospital dækker planområde Nord i Region Hovedstaden. Afdelingen ligger på to matrikler, Hillerød Hospital og Frederikssund Hospital. Der er ca. 250 medarbejdere fordelt på sengeafsnit, ambulatorier, stomi-klinik og endoskopiafsnit. Vi fokuserer på, at det samlede kirurgiske forløb foregår under kirurgisk behandlingsansvar. Vi har fokus på patientforløbstankegangen, patientsikkerhed, samt forskning og uddannelse. Om 3 år flytter hele hospitalet ind på Nyt Hospital Nordsjælland. Generelt Ansøgningen skal indeholde: Motivation og planforslag for opnåelse af UEMS certificering i Colo-rectal kirurgi eller UEMS certificering i akutkirurgi. Speciallægeautorisation, CV, inkl. operationslister, Konkret beskrivelse og dokumentation af kvalifikationer inden for de syv lægeroller. Ansættelse vil ske i henhold til overenskomst for hhv. overlæger eller afdelingslæger indgået mellem Regionernes Lønnings- & Takstnævn og Yngre Læger eller Foreningen af Speciallæger. Ansøgningsfrist: Torsdag d. 19. januar 2023 kl. 1200. Samtaler afholdes mandag d. 23. januar 2023. Yderligere oplysninger om Kirurgisk afdeling og stillingen fås hos: Cheflæge Peter Svenningsen på tlf. 4829 5204, mail: peter.olsen.svenningsen.01@regionh.dk Du kan læse mere om Nordsjællands Hospital, Kirurgisk afdeling på www.nordjaellandshospital.dk . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet