Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

sygeplejerske til afsnit med mange sygeplejersker

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Kirurgisk-/gynækologisk sengeafsnit har 38 sygeplejersker ansat og vil meget gerne have 2 sygeplejerske kolleger mere i gruppen, så vi er fuldtallig. Har du interesse i specialerne kirurgi og gynækologi og har lyst til at udvikle dig både personligt og fagligt, så er det dig vi har brug for i afdelingen. Her kan du se frem til et positivt arbejdsmiljø med gode kollegaer og masser af muligheder for kompetenceudvikling og tværfagligt samarbejde. Her er plads til sygeplejersker på alle niveauer fra novice til ekspert. Kirurgisk afdeling Kirurgisk-/gynækologisk sengeafsnit har i alt 38 senge: 6 gynækologiske og 32 kirurgiske sengepladser. De 12 sengepladser er til planlagte patienter og er derfor lukket i weekenden. De 38/26 sengepladser er opdelt i teams. Kirurgisk afdeling rummer også stomi-, palliations- og kirurgiskambulatorium, der bemandes af personale fra sengeafsnittet, samt et selvstændigt endoskopiafsnit med eget personale. Jobbet Stillingen byder på mange forskellige spændende sygeplejeopgaver og udviklingsmuligheder indenfor såvel det planlagte, som det akutte område i begge specialer mavetarm kirurgi og gynækologi. Vagter Der planlægges med weekendvagt hver tredje weekend, og vi tilstræber så langt som muligt at tilbyde 2-holdsskift for de, der ønsker dette. Vi arbejder med at lave individuelle arbejdsplaner, således at arbejds- og privatliv hænger sammen for den enkelte. Passer et andet timetal dig bedre, eller ønsker du at arbejde hver anden weekend, vil det også kunne lade sig gøre. Vi tilbyder Du vil blive del af et trygt og kompetent fagligt miljø, hvor du altid har kollegaer at spørge til råds. Vi har stor fokus på trivsel, uddannelse og udvikling. Din introduktion bliver tilrettelagt efter hvad netop du har med dig af kompetencer og erfaring. Vi har introduktionssygeplejerske ansat i teamet, så du kan blive superviseret efter din introduktionsperiode, alt efter dit behov. Kompetenceudvikling og færdighedstræning Da vi vægter kompetenceudvikling højt, har vi mange tilbud at byde på! Planlagt introduktionsperiode på 20 arbejdsdage, som bliver fulgt op efterfølgende og tilrettet efter hvad du har med dig af kompetencer og erfaring Undervisning hver onsdag i arbejdstiden Færdighedstræning hvor alle personaler bliver trænet i 3- 4 nye områder pr. år Relevante diplomuddannelser eller anden relevant teoretisk uddannelse Sygeplejefaglig refleksion Sengeafsnittet har en del sygeplejerske med specialefunktion; stomisygeplejerske, palliationssygeplejerske, introduktionssygeplejerske, kvalitets- og udviklingssygeplejerske, udskrivningssygeplejerske og flere med andre nøglefunktioner. Der vil også være mulighed for, at du kan få et særligt ansvar og funktion indenfor et område, som du har særlig interesse for. Studieenheden i sengeafsnittet har vundet prisen som bedste praktiksted 2021 og er nomineret igen i 2022 Vi er meget stolte af vores Studieenhed, som er blevet en succes både for de uddannelsessøgende og for de kliniske vejledere, som er samlet i enheden. Studieenheden råder over 12 af de 38 senge. Så har du interesse for, at arbejde i studieenheden og evt. få en vejlederuddannelse, hvis du ikke har uddannelsen i forvejen, er der også mulighed for det. Hvis interesse - se nedenstående video om studieenheden! http://regionsjaelland.23video.com/kirurgisk-gynaekologisk-afdeling du kan også finde den på YouTube Studieenhed Holbæk Sygehus. Du vil passe særligt godt ind hvis du Er interesseret i specialerne kirurgi og gynækologi Er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt Er motiveret for faglig og personlig udvikling Er imødekommende og finder det naturligt at bidrage til et positivt arbejdsmiljø Kontakt os! Afdelingssygeplejerske Lone Vestergaard mobil 40 25 04 81 eller afdelingssygeplejerske Lillian Petersen mobil 24 92 22 43 svarer gerne på diverse spørgsmål, giver en kop kaffe og en rundvisning på afdelingen, hvis du ønsker det. Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning Ansøgningsfrist: den 15. januar 2023 Ansættelsessamtaler: Uge 3, eller skriv hvornår det ville passe dig! Om Holbæk Sygehus Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder. Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet