Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

2 pædagoger eller social/sundhedsfaglig medarbejdere med passion for specialpædagogik søges til Bosager hus 4

  • Sønderborg Kommune
  • 6400Sønderborg,Danmark
  • 04/01/2023
Deltid

Jobbeskrivelse

Botilbud Bosager er et specialiseret pædagogisk tilbud til 42 borgere, der bor i 4 forskellige huse. Borgerne har behov for et særligt botilbud på baggrund af deres betydelige og varige nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne. Botilbud Bosager arbejder tværfagligt med ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejerske, SSA, SSH, køkkenass. og eksterne samarbejdspartnere som Oligofreniteamet og VISO. Bosager har fokus på vision og kerneopgave, som er: Bosager – bedre end i går. I fællesskab skaber vi rammen, så den enkelte borger oplever livskvalitet. Siden 2016 har vi haft fokus på rehabiliterende tilgang kombineret med fokus på borgernes håb og drømme. KRAP er implementeret som pædagogisk metode. Flere gange årligt kommer cand. psyk. John Zeuten på Bosager og laver neuroscreeninger og superviserer så det sikres at vi har den rette pædagogiske vinkel ift. den enkelte borger. Netop nu er der fokus på at øge viden omkring autisme og demens. På Bosager skal den fælles viden hele tiden øges, da vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads med udviklingsmuligheder – det er godt for borgerne, dig og Bosager! DU er med til at give borgerne et liv med livskvalitet ud fra den enkeltes forudsætninger og muligheder. Det betyder, at du samtidig med at levere højt specialiseret pædagogik bl.a. skal dokumentere, yde personlig pleje, indlevelse, omsorg, gøre rent og samarbejde om løsningen af almindelige huslige opgaver. DU arbejder ud fra borgernes pædagogiske handleplaner, så borgernes hverdag er genkendelig, indholdsrig og tryg . Dette gøres ud fra en rehabiliterende tilgang med fokus på borgernes nærmeste udviklingszone og deres håb og drømme. Du skal være klar på at deltage og afholde borgernes møder, så vi sikrer at der altid er fokus på kvalitet og udvikling i borgernes liv. DU har altid borgerne og deres historie i centrum . Samtidig forventer vi at du ved, at relationen er afgørende for det samspil du kan opnå med borgerne og at ansvaret for den gode og positive relation er dit. DU skal følge de aftaler og strukturer , der er omkring den enkelte borger og hele gruppen, så alle oplever genkendelighed og mening. Derfor er det vigtigt, at du som person er verbalt tydelig, har et tydeligt kropssprog og kan være handleanvisende ift. de borgere, der har brug for dette, for at være trygge. DU må forvente at blive faglig udfordret i forhold til dine opgaver og være klar til at tænke kreativt og løsningsorienteret. Samtidig får du mulighed for at få stor indflydelse på hverdagen inden for de givne rammer, da beslutningerne træffes så tæt på borgerne som muligt. DU må gerne være nyuddannet eller måske har du en helt anden faglighed, som kan gøre en forskel på Bosager. Du behøver ikke have erfaring, men lyst til at lære nyt om metoder og specialpædagogik, så sørger vi for oplæringen. Det, du ikke kan i forvejen, kan vi lære dig fordi DU er læringsparat. VI tilbyder dig: Et meningsfuldt, udviklende og givende arbejde, med løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. En arbejdsplads, der p.t. er first movers i DK på arbejdet med VR-briller - både i arbejdet med god introduktion for dig og for borgerne, som oplevelses- og aktivitet. En arbejdsplads, hvor vi har stort fokus på arbejdsmiljøet. AMR Rikke Antony, (mobil 6122 6719) eller TR Jeanette D. Pedersen (mobil 2790 0188) uddyber gerne dette yderligere ved kontakt. DU vil blive en del af en personalegruppe, som er engagerede og sparringsparate. Der arbejdes i teams og du vil opleve, at der arbejdes målrettet med fagligheden i et botilbud, hvor opgaven er at arbejde ud fra en anerkendende tilgang. Du skal arbejde med KRAP, totalkommunikation, TTT, autisme pædagogik og døv/blindepædagogik, så borgerne i relationen med dig, oplever at blive set, hørt og forstået. DU skal være klar til forskellige fysiske og psykiske udfordringer – herunder hjælp til multihandicappede borgere, som har brug for meget hjælp til alle dagens gøremål. Bosager har hjælpemidlerne – du skal bruge disse. Der er borgere med væsentlige psykiske udfordringer – herunder bl.a. udadreagerende adfærd - som har brug for, at du med din professionalisme holder fast i deres strukturer og hjælper dem til at løse svære situationer i hverdagen. Du skal have kørekort og være klar til at køre i Bosagers busser. Vi sørger for at du får oplæring. Formalia: Opstart:           Snarest muligt, men vi venter også gerne på dig, hvis du lige skal afslutte din eksamen. Arbejdssted:    Bosager 8, 6400 Sønderborg (lige ved Alssundbroen). Arbejdstid:       30 – 35 timer ugentlig, du vælger selv. Hvis du vælger 30 timer vil du få timerne i ét hus, hvis du vælger et højere timetal, vil der blive suppleret med enkelte vagter i et andet hus. Stillingerne er med skiftende arbejdstider i tidsrummet kl. 06.00-22.30 og hver 2. weekend. Læs mere om Botilbud Bosager her: https://sonderborgkommune.dk/borger/boenhed-bosager Ansøgningsprocessen: Søg stillingen via linket i dette jobopslag – medsend CV, uddannelsesbevis. Ansøgningsfrist er søndag d. 4.1.23 . Vi afholder samtaler løbende og senest d. 12.1.23 Ansættelsesudvalget består af områdeleder, afdelingsleder, TR og kommende kolleger. Synes du ovenstående lyder spændende, så kontakt afdelingsleder Jane B. Jørgensen mobil 27 90 02 62 for en rundvisning eller uddybende information.