Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent til åbent ungdomspsykiatrisk afsnit B209, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup

  • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du social- og sundhedsassistent, og brænder du for at arbejde med unge mennesker, der er psykotiske, har svære personlighedsforstyrrelser eller har gennemgribende udviklingsforstyrrelser? Velkommen indenfor hos afsnit B209 (B203 og B206) Vi er to åbne ungdomsafsnit, der har plads til i alt 19 døgnindlagte patienter i alderen 14-17 år. Vi modtager unge med forskellige udfordringer og diagnoser. Størsteparten af de unge er psykotiske, har svære personlighedsforstyrrelser eller har gennemgribende udviklingsforstyrrelser. De indlægges med henblik på tværfaglig udredning og behandling, og langvarige behandlingsforløb kan forekomme. Du bliver en del af et fællesskab, hvor faglighed og kvalitet prioriteres i alt, hvad vi gør. Vi vægter faglig sparring højt og har fokus på at tilbyde et patientforløb, der tager højde for den enkelte patients og familiens ressourcer og behov. Du bliver tilknyttet afsnit B206. Hvordan er det at arbejde hos os? Vi arbejder psykodynamisk og efter miljøterapeutiske principper i samarbejde med pædagoger, sygeplejersker, læger, lærere, psykologer og socialrådgiver. Vi lægger vægt på struktur, forudsigelighed og arbejder efter kontaktpersonsystemet. Vi har fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne og afsnittet skal således efteruddannes i kognitiv terapi, så vi kan give et bredere behandlingstilbud. De 2 afsnit har et tæt samarbejde i weekenden, hvor de holder åbent sammen. Vi tilbyder Vi er en stabil og engageret personalegruppe med høj kompetence og mange års erfaring indenfor specialet. Vi har et godt arbejdsmiljø , hvor humor er en væsentlig faktor i hverdagen. Vi er fleksible, og der er plads til den enkelte. Vi sørger for, at du er godt klædt på til jobbet . Alle nyansatte får et grundigt introduktions- og oplæringsforløb, hvor du vil få tilknyttet en mentor. Vi tilbyder også løbende undervisning og supervision. Vi forventer Du er uddannet social- og sundhedsassistent, har medicinkompetence og har interesse for psykiatri og unge mennesker. Løn og vilkår Stillingen er på fuld tid i blandede vagter. Vi arbejder efter et fast grundrul, med weekend arbejde hvert 4 weekend. Vi ønsker, at du starter snarest muligt. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. I henhold til lovkrav skal du ved ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevise ren børneattest. Centret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra dig, når vi indstiller til ansættelse. Vil du vide mere? Har du nogen spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om stillingen og afsnittet, er du meget velkommen til at kontakte afsnitsleder Rikke Mathiassen på 29 64 99 73, Rikke.Munksgaard.Mathiassen@regionh.dk Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien" . Søg stillingen Send din ansøgning, cv og uddannelsesbevis via linket på siden senest den 22. januar 2023. Samtaler vil foregå ad hoc. Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen. Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet