Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Har du lyst til et job der giver mening? Så er det dig vi søger som ergoterapeut på Børn og Unge sengeafsnit 6, Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Vi søger til en fast stilling og et barselsvikariat pr. 1. marts 2023 eller snarest muligt. Vi...

  • Region Midtjylland
  • Voldbyvej 15,8450Hammel,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger fagligt nysgerrige og engagerede ergoterapeuter, der brænder for neurorehabilitering i en kreativ hverdag med børn og unge, pr. 1 marts 2023. Som ergoterapeut på afsnittet, skal du skabe mulighed for udvikling gennem alderssvarende aktiviteter og leg, så det udfordrer barnet/den unge i forhold til nærmeste udviklingszone. Du har b.la. fokus på udredning og løbende vurdering af patientens funktionsevneniveau, især inden for aktivitetsfærdigheder og dysfagi. Som ny kollega på Børn og Unge tilbyder vi dig: Et struktureret introduktionsforløb, med grundig introduktion til specialet, både mono- og tværfagligt. Du tildeles en monofaglig mentor, som sammen med dig og vores specialeansvarlige ergoterapeut tager ansvar for, at du bliver introduceret fyldestgørende til det spændende speciale Hyppig refleksion og supervision af patientforløb En spændende og udfordrende hverdag, med fokus på et godt og anerkendende arbejdsmiljø både fagligt og socialt Et godt læringsmiljø med fokus på faglig udvikling i praksis i samspil med kompetente kolleger Vi lægger vægt på at du har: Erfaring med ergoterapi og pædagogisk tilgang på børneområdet Lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde, hvor vi arbejder ud fra fælles mål for patientforløbet Stor interesse og lyst til samarbejdet med forældre og familier i krise Gode relationelle kompetencer På Børn og Unge er fagligheden i højsæde med stor vægt på faglig udvikling. Udviklingen kan spænde bredt lige fra implementering af nye tilgange og redskaber i praksis til medvirken i større udviklingsprojekter. Som eksempel er vi aktuelt i gang med udvikling af et helt nyt spil til træning af arm funktion i samarbejde med Test og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi og XploR XR. Har du lyst at læse mere om projektet så følg linket. https://www.rm.dk/om-os/initiativpris/initiativprisen/indstillinger-til-initiativprisen-2022/virtual-table-board-til-born-og-unge/ På afsnittet varetager vi rehabilitering af børn og unge som har erhvervet sig en svær hjerneskade, der kræver en højspecialiseret neurorehabiliteringsindsats. Vi modtager patienter med meget komplekse problemstillinger direkte fra akut sygehuset og i nogle tilfælde fra eget hjem, hvorefter den rehabiliterende indsats påbegyndes. Patientgruppen er børn og unge i alderen 0-23 år. Forældrene er ofte medindlagt og indgår som en vigtig del i samarbejdet omkring barnet/den unge. Vi har derfor også fokus på familiecentreret rehabilitering, da hele familien påvirkes når et barn/ung er indlagt med kritisk sygdom. Patientgruppen rummer oftest meget komplekse fysiske og/eller kognitive problemstillinger, som kræver højt specialiseret viden i forhold til både behandling og tilgang til patienten. Hvis der ikke er børn eller unge på venteliste, har vi også voksne patienter indlagt på afsnittet. Vi er en stor engageret personalegruppe på ca. 45 medarbejdere, der består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger, læger og serviceassistenter. Vi har dagligt et tæt samarbejde med logopæd, neuropsykolog og socialrådgiver, som alle er tilknyttet afsnittet. Organisatorisk arbejder vi tværfagligt i teams omkring det enkelte barn, i tæt samarbejde med forældrene. Om løn - og ansættelsesvilkår Løn - og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. , vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Vagtfordelingen er dag- og aftenvagter samt weekendvagter, ca. 3 weekender fordelt over 12 uger. Vi planlægger ud fra ønskeplan så der er mulighed for indflydelse på egen arbejdsplan. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Ledende terapeut Chris Hartmann på 7841 9239. Din ansøgning Din motiverede ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest d. 15.1.23. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 19. januar 2023 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.