Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Blive ekspert i højt specialiseret sygepleje og behandling af akut kritiske syge patienter

  • Herlev Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Så tilbyder vi dig en uddannelsesstilling i den autoriserede specialuddannelse i intensivsygepleje! Vi er lige flyttet ud i Nyt Hospital Herlev med nye, store og lyse intensivstuer. Her er arbejdsmiljøet tilrettelagt og optimeret efter vores arbejdsgange. Når du vælger at tage specialuddannelsen på Intensiv Behandling, Herlev hospital tilbyder vi dig Et 2-årigt uddannelsesforløb med afsæt i sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om specialuddannelsen i intensiv sygepleje Teoretisk og klinisk undervisning i pleje, observation og behandling af den kritisk syge patient ½ års introduktion til det intensive speciale med bed-side undervisning og simulationsbaseret undervisning i eget færdighedslaboratorium Kompetent vejledning og løbende samtaler under uddannelsesforløbet med afdelingens kliniske sygeplejespecialist, som også vil vejlede dig under udfærdigelsen af de obligatoriske opgaver under uddannelsesforløbet Introduktionen til intensiv pleje og behandling med bed-side undervisning og simulationsbaseret undervisning i eget Færdighedslaboratorium Deltagelse i hospitalets On Boarding -program Mentorordning med afdelingens to dedikerede mentorer. Mentoren følger dit uddannelsesforløb tæt og der planlægges mentordage hver 4. uge hvor du modtager undervisning og sparring på dine læringsmål En reduceret vagtbyrde til 6 på vagter på i 4 uger periode Ved gennemført specialuddannelse at have opnået 90 ECTS-point, som kan danne grundlag for en evt. videre akademisk uddannelse Hvis du ønsker at tale med vores uddannelsesansvarlige kliniske sygeplejespecialist Lise Andersen, kan du ringe på 3868 2885. Herudover er du er altid velkommen til at komme fordi og se vores afdeling. Karrierevej Når du har opnået specialuddannelsen i intensivsygepleje, inviteres du til en karrieresamtale, hvor vi gerne vil præsentere dig for afdelingens videre udviklingsmuligheder med fokus på din personlige og faglige udvikling Faglig Ledelse 24/ 7, som en del af afdelingens gruppe af ansvarshavende sygeplejersker Kliniske kompetenceudvikling, som en del af afdelingens dedikeret gruppe af MAT-sygeplejersker Pædagogik, efteruddannelse og diplomuddannelse Deltagelse i og evt. initieringen af sygeplejefaglige arbejdsgrupper Hvem er vi? Intensiv Behandling råder aktuelt over 9 intensive behandlingspladser Vi er 50 specialuddannede intensivsygeplejersker, en social -og sundhedsassistent, og 11 sygeplejersker ansat i uddannelsesstillinger Vi arbejder aktuelt med vores nationale forskningsprojektet FAM-ICU, hvor vi forsker i inddragelse af patienter og pårørende under intensiv pleje og behandling Vi yder sygeplejestyret MAT på hverdage i dagstid, hvis funktion er tidligt at opspore og forhindre akut kritisk forværring hos voksne patienter, som er indlagt på hospitalets sengeafsnit Vi har en servicefunktion tilknyttet i form af et fast ”runner”-hold og to ansvarsbevidste serviceassistenter. Vi har to faste koordinatorer på hverdage i dagstid. Herudover varetager den erfarne gruppe af ansvarshavende sygeplejerske i samarbejde med vagthavende intensivlæge overblikket over afdelingens patientkompleksitet og medarbejderressourcer Vi har eget faste lægevagtlag bestående af dedikerede intensivister. Vi har sygepleje professor tilknyttet Hvem er du? Du er nysgerrig, opsøgende og engageret Du synes, at det er spændende at forene patientnær sygepleje i et højteknologisk miljø. Du synes, at tæt patient- og pårørende kontakt er inspirerende. Du er parat til at indgå i et uddannelsesforløb som veksler mellem teoretisk undervisning og klinisk arbejde. Værdier, forskning og strategier Med udgangspunkt i strategien ”patientens situation styrer forløbet” kan du nu blive en del af en afdeling, hvor der er fokus på Herlev og Gentofte Hospitals målsætning om alle patienter bliver ”Godt behandlet” og hvor de ansatte tænker faglighed, sammenhæng og forbedring i det daglige arbejde Intensiv Behandling deltager i flere nationale multicenterstudier. Vores pleje -og behandlingsstrategier er beskrevet efter højeste evidensniveau og er velbeskrevet i afdelingens VIP-dokumenter. Der foregår løbende tvær- og monofaglig undervisning i afdelingen og der arbejdes i arbejdsgrupper indenfor relevante sygeplejefaglige områder. Vi vægter en god og anerkendende arbejdskultur, hvor vi passer godt på hinanden ved at alle bidrager og tager ansvar. Vores områdeledelse viser tydeligt vejen for afdelingen gerne med input fra alle medarbejdere. Om Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling Afdeling for Bedøvelse, Operation og bedøvelse har ca. 430 ansatte og leverer anæstesi- og operationsassistance på centraloperationsafsnittene 1 og 2 (COP1 og COP2) og i Dagkirurgisk Afsnit. Desuden varetager afdelingen perioperativ observation og behandling, intensiv terapi samt avanceret tværfaglig smertebehandling. Afdelingen er organiseret i fire områder med hver deres områdeledelse. Områdeledelsen i COP1 har overordnet ledelsesfunktion for Det Perioperative Afsnit, mens områdeledelsen i COP2 har overordnet ledelsesfunktion for Dagkirurgisk Afsnit. Løn- og ansættelsesvilkår Dato for tiltrædelse/forventet ansættelsesstart er efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Praktiske oplysninger: Har ovenstående vakt din interesse – er du velkommen til at sende din ansøgning og dit CV online via linket i højre side. Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etniske tilhørsforhold til at søge stillingen. Herlev Hospital er røgfrit, og personalet må ikke ryge i arbejdstiden på hospitalets matrikel. Ansøgningsprocedure: Ansøgningsfrist den 22/1 23. Ansættelsessamtaler finder sted løbende. Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet