Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Speciallæge til MR, Billeddiagnostisk Afdeling, SUH, Slagelse

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Speciallæge til MR, Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Slagelse Vi søger 1-2 afdelingslæger/ overlæger med interesse for muskuloskeletal MR til Billeddiagnostisk Afdeling, Slagelse. Slagelse Sygehus er et akutsygehus med flere specialer, blandt andet en stor og specialiseret ortopædkirurgisk afdeling, og der er derfor god mulighed for subspecialisering inden for området. Har man en lidt bredere profil, er der også mulighed for at deltage i afdelingens øvrige kliniske opgaver, herunder neuroradiologi. Siden alle radiologiske afdelinger i Region Sjælland blev fusioneret under SUH ledelse 1. januar 2022, har vi arbejdet på at udvikle faglige fællesskaber på tværs af matriklerne både for radiologer og radiografer. Det har betydet ensretning af protokoller, fælles instrukser og fokus på udformning af beskrivelserne. Der er derfor god mulighed for faglig sparring, erfaringsudveksling og samarbejde på tværs. Vi står midt i en meget spændende udvikling og arbejder målrettet med at opbygge en ensartet høj faglig standard på tværs af regionen. Det er en proces der kræver engagement og stor velvillighed til at hjælpe hinanden hen over matriklerne, både fagligt, teknisk og organisatorisk. Derfor er positiv indstilling og gode samarbejdsevner egenskaber vi vægter højt. Vi kan tilbyde en spændende ansættelse, hvor du vil skulle varetage det muskuloskeletale område i samarbejde med den ansvarlige overlæge. Ud over beskrivelser af undersøgelser og konferencer, vil du skulle forestå supervision af beskrivende radiografer og uddannelsessøgende læger. Der vil være god mulighed for sparring både internt og på tværs af afdelingens matrikler. Du skal være speciallæge i radiologi. Ansættelse som overlæge eller afdelingslæge sker efter individuel vurdering og på baggrund af kvalifikationer. Der vil være mulighed for oplæring og supervision inden for specifikke områder, lige som der er forventning om, at man holder sig fagligt opdateret ved efteruddannelse, studieophold, løbende sparring med kollegaer osv. Vi kan tilbyde en afdeling med godt arbejdsmiljø, søde kollegaer og gode muligheder for faglig udvikling. Vi kan tilbyde en stilling, hvor der er mulighed for fleksible arbejdstider og hjemmearbejdsdage. Vagtfrihed kan aftales. Stillingerne er med løbende ansættelse og efter overenskomst. Vil du høre mere om stillingerne, så kontakt cheflæge Karina Vinum på mail kbu@regionsjaelland.dk eller telefon 24981343. Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet