Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Videreudvikle dine kompetencer indenfor den højt specialiseret intensivsygepleje i en hel ny Intensiv afdeling

  • Herlev Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Så lad os gøre det i fællesskab - vi søger sygeplejersker med specialuddannelsen i intensivsygepleje til Intensiv Behandling, Herlev Hospital. Indenfor dine første 6 måneder i afdelingen tilbyder vi dig Et 4-6 ugers struktureret introduktionsprogram. Her vil vi med afsæt i dine kliniske færdigheder og kompetencer planlægge et forløb med progression i din selvstændige udførelse af pleje og behandling af intensivpatienten ved bed-side oplæring og kompetent vejledning Introduktion til afsnittes respiratortype- herunder de hyppigste anvendte respiratormodi Oplæring i CRRT til intensivpatienten ved afdelingens nøglepersoner Introduktion til det elektroniske patientjournalsystem Sundhedsplatformen herunder ITA -modulet, samt afdelingens krav til dokumentation af sygeplejen Introduktion til forflytnings- og buglejringsprocedurer Karrierevej Efter 6 måneder inviteres du til en karrieresamtale, hvor vi gerne vil præsentere dig for afdelingens videre udviklingsmuligheder med særlig fokus på din personlige og faglige udvikling. Faglig Ledelse 24/ 7, som en del af afdelingens gruppe af ansvarshavende sygeplejersker Kliniske kompetenceudvikling, som en del af afdelingens dedikeret gruppe af MAT-sygeplejersker Kliniske kompetenceudvikling i relation til pleje og behandling af børn primært med monoorgansvigt Pædagogik, efteruddannelse, diplomuddannelse og muligheder for at bliver underviser på specialuddannelsen i intensivsygepleje Deltagelse i og evt. initieringen af sygeplejefaglige arbejdsgrupper Mulighed for at bliver uddannet som cardioteam-instruktør eller facilitator Afdelingens muligheder for at understøtte evt. videregående akademisk uddannelse Hvem er vi? Intensiv Behandling råder aktuelt over 9 intensive behandlingspladser Vi er 50 specialuddannede intensivsygeplejersker, en social -og sundhedsassistent, og 11 sygeplejersker ansat i uddannelsesstillinger Vi arbejder aktuelt med vores nationale forskningsprojekt FAM-ICU, hvor vi forsker i inddragelse af patienter og pårørende under intensiv pleje og behandling Vi yder sygeplejestyret MAT på hverdage i dagstid, hvis funktion er at opspore og forhindre akut kritisk forværring hos indlagte voksne patienter på hospitalets sengeafsnit Vi har en servicefunktion tilknyttet i form af et fast ”runner”-hold og to ansvarsbevidste serviceassistenter. Vi har to faste koordinatorer på hverdage i dagstid. Herudover varetager den erfarne gruppe af ansvarshavende sygeplejerske i samarbejde med vagthavende intensivlæge overblikket over afdelingens patientkompleksitet og medarbejderressourcer Vi har et fast lægevagtlag bestående af dedikerede intensivister Vi har sygepleje professor tilknyttet I 2022 flytter vi til Nyt Hospital Herlev med nye, store og lyse intensivstuer. Her er arbejdsmiljøet tilrettelagt og optimeret efter vores arbejdsgange Vi vægter vores arbejdsmiljø højt med anerkendelse og god kommunikation Hvis du ønsker at orientere dig, nærmer om sygeplejebaseret MAT - så tryk her https://herlev-og-gentofte-hospital.23video.com/secret/76743497/e0aa0ea8a3e2b63847119c6c2fbf0587 Hvem er du? Du er sygeplejerske med specialuddannelsen i intensivsygepleje Du trives i en travl og omskiftelig hverdag, hvor du må være indstillet på at have mange opgaver i løbet af en dag Du påtager dig gerne nye arbejdsopgaver og vil gerne indgå i sygeplejefaglige udviklingstiltag Du har interesse i videreudviklingen af intensivsygeplejen, og tager ansvar for, at vi fortsat udvikler sygeplejen ved aktivt at deltage i personalemøder, faglige undervisningstilbud etc. Du opfatter erfarings- og vidensdeling som en naturlig del af din hverdag Du er nysgerrig og opsøgende Strategi, forskning og værdier Med udgangspunkt i strategien ”patientens situation styrer forløbet” kan du nu blive en del af en afdeling, hvor der er fokus på Herlev og Gentofte Hospitals målsætning om alle patienter bliver ”Godt behandlet” og hvor de ansatte tænker faglighed, sammenhæng og forbedring i det daglige arbejde. Afdelingen deltager i flere nationale multicenterstudier. Vores pleje -og behandlingsstrategier er beskrevet efter højeste evidensniveau og er velbeskrevet i afdelingens VIP-dokumenter. Der foregår løbende tvær- og monofaglig undervisning i afdelingen. Vi arbejder i arbejdsgrupper indenfor relevante sygeplejefaglige områder. Vi vægter en god og anerkendende arbejdskultur, hvor vi passer godt på hinanden ved at alle bidrager og tager ansvar. Vores områdeledelse viser tydeligt vejen for afdelingen - gerne med input fra alle medarbejdere. Om Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling Afdeling for Bedøvelse, Operation og bedøvelse har ca. 430 ansatte og leverer anæstesi- og operationsassistance på centraloperationsafsnittene 1 og 2 (COP1 og COP2) og i Dagkirurgisk Afsnit. Desuden varetager afdelingen perioperativ observation og behandling, intensiv terapi samt avanceret tværfaglig smertebehandling. Afdelingen er organiseret i fire områder med hver deres områdeledelse. Områdeledelsen i COP1 har overordnet ledelsesfunktion for Det Perioperative Afsnit, mens områdeledelsen i COP2 har overordnet ledelsesfunktion for Dagkirurgisk Afsnit. Løn- og ansættelsesvilkår Dato for tiltrædelse/forventet ansættelsesstart er 1/3 2023 eller efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Praktiske oplysninger: Ønsker du at høre nærmere om: Afdelingen er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Laila Nielsen på 3868 9726, hvor du kan rekvirere stillings- og funktionsbeskrivelse Dine muligheder for efteruddannelse eller 1/6 diplomuddannelsen som et led i forberedelsen til en evt. mentorstilling er du velkommen til at kontakt uddannelsesansvarlige klinisk sygeplejespecialist Lise Andersen på 3868 2885 Sygeplejestyret MAT eller om faglig ledelse 24/7, som medlem af afdelingens ansvarshavende gruppe af intensivsygeplejersker, er du velkommen til at kontakte klinisk sygeplejespecialist Heidi Knudsen på 3868 6650 Herudover er du altid velkommen til at komme fordi og se vores afdeling Har ovenstående vakt din interesse – er du velkommen til at sende din ansøgning og dit CV online via linket i højre side. Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etniske tilhørsforhold til at søge stillingen. Herlev Hospital er røgfrit, og personalet må ikke ryge i arbejdstiden på hospitalets matrikel. For udenlandske ansøgere kan der aftales overnatning i forbindelse weekendvagt Ansøgningsprocedure: Ansøgningsfrist 22/1 23. Ansættelsessamtale Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet