Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ledende overlæge, Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Slagelse

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Ledende overlæge til Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Slagelse Vi søger en ledende overlæge til Billeddiagnostisk Afdeling, SUH i Slagelse med ansættelsesstart 1. april 2023 eller efter aftale. Radiologien i Region Sjælland er per 1.1.2022 sammenlagt under Sjællands Universitetshospital til én afdeling med syv afsnit. Lægeligt er afdelingen organiseret med én cheflæge og i alt seks ledende overlæger med hver deres ansvarsområde. Stillingen vil indeholde funktioner inden for personaleledelse, driftsledelse, faglig ledelse og organisatorisk ledelse i tæt samarbejde med cheflægen og den radiograffaglige ledelse på matriklen. Man vil lokalt indgå i afsnitsledelsen sammen med den ledende radiograf og desuden indgå i afdelingens samlede ledelsesgruppe på tværs af alle afsnittene. Der vil således være rig mulighed for sparring og udvikling. Samtidig vil man, ud over at være leder lokalt i Slagelse, efter aftale kunne indgå i, eller have ansvar for, tværgående faglige og ledelsesmæssige opgaver i afdelingen. Slagelse Sygehus er et større akutsygehus med blandt andet akutafdeling, kirurgi, ortopædi og flere medicinske specialer. Stillingen vil, ud over de ledelsesmæssige opgaver, være med vægt på kliniske funktioner, som du forventes at deltage i. Der vil være mulighed for at arbejde subspecialiseret inden for et specifikt område, og gerne i et samarbejde på tværs af matriklerne. De ledelsesmæssige opgaver vil blandt andet inkludere personaleledelse af lægerne samt medansvar for den daglige drift og faglige udvikling i afsnittet. Vi tilbyder: Et spændende job med eget, veldefineret ansvarsområde inden for en stor organisation Et job med udviklingsmuligheder, både organisatorisk og personligt En afdeling med kort fra idé til handling En afdeling der sætter en ære i at have gode patientforløb og høj faglig kvalitet En afdeling, der vægter sammenhængskraft og hvor det skal være rart at arbejde Dine opgaver bliver: Daglig ledelse af afsnittet, herunder personaleledelse af lægerne og driftsledelse Deltagelse i afsnittets kliniske arbejde Sikre gode patientforløb og medansvar for overholdelse af forløbstider Bidrage til et godt arbejdsmiljø og et godt tværfagligt samarbejde At være med til at udvikle specialet, gerne med forskningsaktiviteter Deltage i undervisning og understøtte faglig udvikling af personalet Vi forventer at du: Er speciallæge i radiologi, gerne med eget fagområde Har interesse for og gerne erfaring med ledelse Er god til at samarbejde og inddrage Har lyst til at videreudvikle egne faglige og ledelsesmæssige kompetencer Har lyst til at bidrage til udvikling af en stærk radiologisk afdeling Fordeling af tid mellem ledelse og klinisk arbejde, herunder eventuel ønske om deltagelse i vagt eller fleksible arbejdsdage kan aftales. Der er god mulighed for frivillig ekstraarbejde, hvis det ønskes. Løn i henhold til overenskomst. Er du interesseret i at høre mere om jobbet, så kan du skrive eller ringe til cheflæge Karina Vinum, kbu@regionsjaelland.dk , mobil 24981343. Funktionsbeskrivelse foreligger og kan rekvireres. Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet