Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Enhedsleder til Center for Hjemme- og Sygepleje, Enghavevej

  • Københavns KommuneDen Sociale Hjemmepleje - Center Syd
  • Radisevej 6,2300København S,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vil du være med til at sikre at udsatte borgere i København får den rette og kompetente hjælp? – Så kom og bliv en del af vores team Den Sociale Hjemmepleje - Center Syd søger en leder, der vil stå i spidsen for to af vores hjælpergrupper, som udgår fra Enghavevej. Den Sociale Hjemmepleje er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune, og er delt op i to udførercentre, Syd og Nord samt myndighed. Vi leverer hjemmepleje, sygepleje og rehabilitering til borgere mellem 18 og 65 år, der har fysiske, psykiske eller socialpsykiatriske udfordringer eller handicaps. Den Sociale Hjemmepleje bidrager dagligt til at opfylde Socialforvaltningens ambition om at sikre et godt, meningsfuldt og værdigt liv for byens borgere med særlige behov. Vi er en del af Borger Center Voksne (BCV) i Socialforvaltningen. Vores indsatser tager afsæt i Omstillingsplanen for BCV ”Borgerens vej mod et selvstændigt liv”, samt centerets kerneopgave, som er ”At støtte den enkelte borgers udvikling mod at leve et så godt og selvstændigt liv som muligt med udgangspunkt i egne håb, drømme og ressourcer”. Læs mere her: Omstillingsplan for udsatte voksne 2021-2024 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) Om os: Center Syd er delt på to matrikler: Enghavevej, som dækker byområderne Valby, Vesterbro, Sydhavnen og Indre By og Radisevej, som dækker Amager og Christianshavn. Du bliver en del af et velfungerende ledelsesteam bestående af fem enhedsledere og en centerchef i Center Syd. I hverdagen er der gode muligheder for ledelsessparring på tværs og for at bidrage og præge udviklingen i centrene. I BCV er vi optaget af at lykkes på tværs af vores mange indsatser. Vi arbejder med tværgående netværk og har fokus på faglig og ledelsesfaglig udvikling. Du får ledelsesansvar for ca. 40 social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, der alle brænder for opgaven, er engagerede, og som sætter fagligheden højt samt et tæt samarbejde med de to driftskoordinatore, som står for den daglige planlægning. Sammen med medarbejderne lykkes du bedst, hvis du kan bedrive tydelig og synlig ledelse, sætte retning og skabe rum for en tillidsfuld hverdag Du får et tæt samarbejde med dine lederkollegaer i både Center Syd og Center Nord, og sammen med Center Syds udviklingssygeplejersker bidrager I til et kontinuerligt fokus på faglighed og kvalitet indenfor både service- og sundhedsloven. Medarbejdere mærker dig som en nærværende og tillidsskabende leder, der går forrest uanset, hvilken opgave du står overfor. Du er god til at skabe relationer, kan begå dig i forskellige organisatoriske arenaer, og du er bevidst om at målrette din kommunikation, så du fremstår tydelig uanset konteksten. Du trives med opgaver, der indimellem kalder på kreative løsninger i et hus, hvor ikke alle veje er brolagte på forhånd og altid med et borgerperspektiv. Om dig: Du har en sundhedsfaglig uddannelse Du har ledererfaring og gerne lederuddannelse på Diplomniveau Du befinder dig godt i en omskiftelig hverdag med ”mange bolde i luften” Du er samarbejdende i din tilgang og forståelse af kerneopgaven Du understøtter et godt arbejdsmiljø i enheden og på tværs af centeret Du har økonomisk indsigt og forståelse og viden Du har fokus på ”vi” frem for ”dem og os” Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn. Stillingen ønskes besat med tiltrædelse 1. marts 2023. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef Karin Munch Ravn på 3057 8101. Søg via linket senest onsdag den 4. januar 2023 Der afholdes samtaler den 6. januar og 2. samtale den 13. januar. Går du videre efter første samtale, vil der være en personlighedstest imellem 1. og 2. samtale.