Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Oversygeplejerske til Operationsafsnittet

  • Region Midtjylland
  • Hospitalsparken 15,7400Herning,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Operationsafsnittene i Holstebro og Herning flyttede marts 2022 sammen i Gødstrup. Har du lyst til at være med til at fylde nye fantastiske rammer med kvalitet, flow, udvikling af sygeplejen og fokus på godt arbejdsmiljø, så har du nu chancen for at blive den ene af to oversygeplejersker på Operationsafsnittet. Vi søger pr. 1. marts 2023 en oversygeplejerske, der sammen med afsnittets anden oversygeplejerske kan stå i spidsen for et stort afsnit med et engageret personale, som brænder for operationsspecialet. Om afdelingen: Afdelingen for operation og intensiv har omkring 375 medarbejdere ansat på anæstesiafsnit, operationsafsnit, intensivafsnit, perioperativt afsnit, sterilcentral og lægegruppe. Alle afsnit er døgndækkende. Vi udfører årligt omkring 18.000 operationer og har omkring 1.200 indlæggelser på intensivafsnittet. Vi ønsker et stort fokus på udviklingen af sygeplejen i afdelingen og har ansat udviklingssygeplejerske og kvalitetsansvarlig sygeplejerske i alle vores afsnit. Herudover har afdelingen en forskningsansvarlig sygeplejerske og en kvalitetskoordinator. Om afsnittet: Operationsafsnittets ca. 95 operationssygeplejersker dækker 23 operationsstuer inden for specialerne ortopædkirurgi, abdominalkirurgi, gynækologi, urologi og øre-næse-halskirurgi samt plastikkirurgi. Der er et tæt samarbejde med de kirurgiske afdelinger med henblik på fortsat at udvikle gode patientforløb og sikre en effektiv og stabil drift. I vagttid er der et tæt samarbejde operationssygeplejerskerne imellem og vagtfællesskabet prioriteres højt, således at alle hjælper hinanden på tværs af operationsafsnittet i det omfang kompetencerne tillader. Der er i øjeblikket 7 operationssygeplejersker i aftenvagt, heraf 5 med rådighedsvagt om natten. Da personalet kommer fra forskellige afsnit på to matrikler har kompetenceudvikling en vigtig plads i hverdagen. Herudover lægger vi vægt på kontinuerlig faglig udvikling og deltagelse i forbedringsprojekter, og med stillingerne som udviklingssygeplejerske og kvalitetsansvarlig sygeplejerske er dette blevet udbygget. Et højt informationsniveau, medinddragelse og en anerkendende tilgang er vigtige kendetegn for operationsafsnittet, og vi arbejder vedvarende med at styrke vores indbyrdes relationer. Operationsafsnittet uddanner sygeplejestuderende i 1. og 6. semester, og der er en klinisk vejleder ansat der sammen med daglige vejledere varetager denne opgave. Om stillingen: De to oversygeplejersker i operationsafsnittet har fælles ledelse af afsnittet, men deler ansvarsområder imellem sig, således at der skabes en synergi i ledelsesopgaven. Den opslåede stilling har personaleansvar og faglig ledelse for operationssygeplejerskerne i ortopædkirurgi og ØNH-kirurgi, ligesom der til stillingen er tillagt det overordnede ansvar for uddannelse og udvikling. Afsnittets anden oversygeplejerske har personaleansvar og faglig ledelse for operationssygeplejerskerne i abdominalkirurgi, urologi og gynækologi og det overordnede ansvar for kvalitet og patientsikkerhed. Som den ene af to oversygeplejersker i operationsafsnittet vil du sammen med 2 oversygeplejersker for anæstesiafsnittet og 1 ledende overlæge få ansvaret for en samlet udvikling og drift af operationsgangen. Afsnitsledelserne for afdelingens afsnit indgår i et fælles ledelsesteam sammen med afdelingsledelsen. Stillings- og funktionsbeskrivelse for stillingen. Hvad kan du forvente: et godt samarbejde med afdelingens øvrige oversygeplejersker med plads til humor og inspiration at indgå i et etableret ledelsesforum i afdelingen at dine tanker og ideer om ledelse bliver efterspurgt struktureret introduktion i afdelingen og opgaven deltagelse i leder- og ledelsesudvikling etablerede samarbejdsrelationer med hospitalets øvrige specialer Dine ledelsesopgaver vil indebære: videreudvikling af en kultur, der bygger på ordentlighed og respekt videreudvikling af et godt arbejdsmiljø i en tid med stadige forandringer skabe kontinuerlig fokus på sammenhængende patientforløb opnået gennem samarbejde med øvrige afdelinger sikre kompetenceudvikling inden for specialerne sikre sygeplejefaglig kvalitet, der bygger på udvikling, uddannelse og forskning kommunikere en tydelig retning og sikre følgeskab til den gøre arbejdsglæde og motivation til en drivkraft for opgaveløsningen sikre et godt tværfagligt samarbejde og et smidigt samarbejde med hospitalets øvrige afdelinger Din profil: Du har erfaring med arbejdet på en operationsgang Du har erfaring som leder eller har haft delegerede ledelsesopgaver Du har et personligt drive, så du kan skabe forandringer i praksis Du kan prioritere et godt arbejdsmiljø i en travl hverdag Du evner at involvere og motivere dine medarbejdere Du går positivt ind i alle samarbejdsrelationer Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest. Ansøgningsfristen er onsdag den 11. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 23. januar 2023. Der vil som led i ansættelsesprocessen blive anvendt test. Vil du høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Bente Kowal tlf. 20238766 eller oversygeplejerske Britta Rasmussen tlf. 61189185 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.