Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialrådgiver søges til 2. årig stilling i sygedagpenge i Jobcenter Furesø

  • Furesø KommuneYdelse, Integration og Sygedagpenge
  • Hvedemarken, 3,3520Farum,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at blive en del af et ambitiøst team, der arbejder med borgernes tilbagevenden til arbejdsmarkedet? I Jobcenter Furesø lægger vi vægt på at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret rådgivning og sagsbehandling for vores på borgere på sygedagpenge. Hovedopgaven er at understøtte sygemeldte borgere i at fastholde deres arbejde eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi vægter holdbare planer med klare mål og delmål med afsæt i borgerens ressourcer for at sikre en rød tråd i borgerens forløb i Jobcenteret. Det er derfor vigtigt, at du formår at bevare overblikket og samtidig formår at sikre flow og fremdrift i borgerens forløb. Vi samarbejder med relevante aktører som en del af borgerens plan, især med arbejdsgiver, fastholdelseskonsulent, virksomhedskonsulenter og behandlere. Vi interesser os i hinandens arbejde, og hos os er kommunikation og trivsel et fælles ansvar. Dette stiller krav til alle ansatte om at indgå i løbende faglig og organisatorisk læring. Dine opgaver som en del af sygedagpengetemaet vil blandt andet blive lovpligtig opfølgning i sygedagpengesager afsende partshøringer og afgørelser i forhold til vurdering af uarbejdsdygtighed afgive og følge op på tilbud til borgerne afklare borgerens arbejdsevne udarbejde den forberedende del af sager til rehabiliteringsteam forud for indstilling til ressourceforløb, fleksjob og førtidspension genvurdere klager over egne afgørelser Vi lægger vægt på, at du har relevant uddannelse fx socialrådgiver har erfaring med sagsbehandling fra et jobcenter, og allerbedst fra sygedagpengeområdet er bevidst om, at en aktiv og virksomhedsrettet indsats er helt central for, at den sygemeldte borger kan vende tilbage til arbejdsmarkedet trives i myndighedsrollen er god til at formulere dig både mundtligt og skriftligt har styrke til at omsætte lovgivningens krav og muligheder til resultater kan arbejde systematisk, tværfagligt, koordineret og helhedsorienteret kan arbejde selvstændigt og samtidigt være en del af et team Om arbejdspladsen Vi kan tilbyde en arbejdsplads med engagerede og fagligt kompetente medarbejdere med et højt ambitionsniveau. Vi stræber efter kvalitet i sagsbehandlingen og et højt niveau på resultatsiden. Vi lægger stor vægt på at møde borgerne professionelt med et højt serviceniveau i forhold til rådgivning og sagsbehandling. Du er i høj grad ansvarlig for at tilrettelægge din arbejdsdag ud fra dine opgaver. Du vil indgå i et stærkt fagligt miljø, hvor vi går langt for at hjælpe hinanden i hverdagen. Vi har overskud til fælles faglig og personlig udvikling med et godt kollegialt miljø. Jobbet tilbyder en alsidig hverdag, hvor få dage er ens, og hvor kontaktfladen er en spændende blanding af virksomheder, borgere, sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter. Arbejdsstedet er Jobcenteret, Hvedemarken 3, 3520 Farum. Jobcenteret er beliggende cirka 15 min fra Farum St. Vi har kantineordning, flextid og mulighed for at holde flexfri hver anden fredag. Vi sidder i åbne og lyse kontorlandskaber Løn og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med forhandlingsberettigede organisation. Der er tale om en 2. årig fastansættelse på 37 ugentligt. Yderligere oplysninger Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af sygedagpenge Lasse Michaelsen på telefon 72 16 54 36 eller faglig koordinator Elisabeth Hjorting Krüger på telefon 72 16 57 73 Ansøgningsfrist Vi ser frem til din ansøgning. Ansøgningsfrist fredag 6. januar 2023 Udvælgelse af ansøgere til samtale vil ske efterfølgende. Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 12. januar 2023 Stillingen ønskes besat hurtigst muligt eller senest 1. februar 2023 Praktisk Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen. I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn. Job i Furesø? Kom og vær med! I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for. Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder. Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.