Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske søges til Lunge- og Infektionsmedicinsk Afsnit

  • Nordsjællands Hospital (Hillerød)
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du snart ny sygeplejerske eller har du erfaring? Hvem er vi? Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling (LIA) på Nordsjællands Hospital (NOH) består af 3 sengeafsnit, 2 på Hillerød og 1 på Frederikssund, en fremskudt modtagelse i Hillerød og et stort ambulatorie fordelt på 3 matrikler. På Frederikssund varetager vi både lungemedicinske og infektionsmedicinske patienter på samme afsnit og har plads til 18. Vi har en særlig palliativ funktion for vores KOL-patienter, hvor de kan indlægges i et planlagt forløb til lindring og justering af behandling. Patientforløbene varierer i længde og kompleksitet og vores patienter spænder fra den selvhjulpne pneumonipatient eller erysipilas til den multimorbide lungemedicinske patient med f.eks. lungecancer, KOL i exa, pleuraexudat osv. Hos os kan du udvikle din sygepleje og få erfaringer med både den akutte, den brede og den specialespecifikke sygepleje. Erfarings- og aldersmæssigt er vi en god blanding af unge og ”gamle” sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Vi prioriterer det gode arbejdsmiljø, både gennem tværfagligt samarbejde, en god spørgekultur hvor der ikke findes ”dumme spørgsmål” og gennem det gode kollegaskab. Vi griner meget sammen og vægter at vi mødes til kaffe om formiddagen og at vi alle spiser frokost sammen – også når der er travlt. Hvad kan vi tilbyde? Vi tilbyder dig et grundigt introduktionsforløb hvor du vil blive tildelt en mentor. Introduktionsprogrammet bliver tilrettelagt individuelt ud fra dine kvalifikationer og du vil blive tilbudt specialekursus i enten lungemedicin eller infektionsmedicin. I løbet af 3 år vil du i alt få tildelt tillæg som samlet set giver dig 30.000 kr. mere om året oveni basislønnen (på fuld tid). Hos os går fællesskab, faglighed og forløb hånd i hånd. Det vil sige, at vi vedvarende arbejder på at imødekomme patienternes behov, med udgangspunkt i høj faglighed og rummelighed. Samtidig med at vi passer på hinanden og dyrker sammenholdet. Vi står klar med Et introduktionsprogram, som bliver tilpasset dine kvalifikationer. Fagspecifik undervisning. Spændende og varierende patientforløb, hvor du både kommer til at varetage akut, kompleks og basal sygepleje. Karrieresamtaler, hvor vi planlægger specifik kompetenceudvikling og efteruddannelse. Et stærkt fællesskab, hvor humor fylder meget i hverdagen. Engagerede og kompetente kolleger. En vagtplan du har indflydelse på. En anerkendende og respektfuld kommunikation. Synlig, medinddragende og nærværende ledelse med stor tillid til personalet. Vi lægger vægt på ordentlighed, fællesskab og et godt arbejdsmiljø med mulighed for læring og udvikling. Hvem er du? Du har en positiv indstilling til forandringer. Vi skal i gang med de indledende øvelser til sammenlægningen på det nye Nordsjællands Hospital. Der vil derfor, gennem de næste par år, køre forskellige projekter og vi skal afprøve nye arbejdsgange Du er videbegærlig . Du tager initiativ til egen læring og reflekterer over egen praksis. Vores afdeling rummer mange gode muligheder for faglig udvikling. Der er mulighed for specialekurser i enten lungemedicin, som tilbydes i 2 niveauer, et grundlæggende niveau og for den erfarne sygeplejerske og et infektionsmedicinsk kursus. Det kan også være du er nyuddannet og skal på ”Godt på vej i sygeplejen”. Du er en dygtig kommunikator . Du kommunikerer respektfuldt med patienter og pårørende med fokus på deres individuelle behov. Derudover er du god til at kommunikere i samarbejdet med dine kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere. Du vægter trivsel og arbejdsmiljø . Du er positivt indstillet og ser glasset som halvfyldt, du spiller dine kolleger gode og tager medansvar for arbejdsmiljøet. Hvad arbejder vi aktuelt med I denne tid arbejder vi med forankring af en ny arbejdsgang vi kalder Fagligt Begrundet Arbejdsdeling. En arbejdsgang, hvor vi har fokus på at få de rette kompetencer til de rette patienter. Derudover er der i denne arbejdsgang ligeledes stort fokus på kompetenceudvikling, samarbejde og koordinering. Vi er i fuld gang med undervisning i f.eks. Cpap, a-gas, sepsis, erysipelas, pneumoni, trakealsug, sondeanlæggelse, sårpleje, pvk, den respiratorisk dårlige patient osv. Som en del af undervisningen benytter vi blandet andet træningsdukker og arme til at træne instrumentelle færdigheder. Lidt af det praktiske Stillingen er ledig til besættelse fra 1. februar 2023 eller efter aftale. Timeantal kan aftales og stillingen er i skiftende vagter, med vagt hver 3. weekend. På sigt vil det også være muligt at prøve kræfter med det lidt mere akutte, og du kan blive tilbudt vagter i Base 2 i akutmodtagelsen på Hillerød. Hertil følger også et tillæg for delestilling. Du kan se mere om den hverdag der venter dig her Bliv en del af Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Yderligere oplysninger Har ovenstående fanget din interesse - og vil du gerne vide mere om stillingen, så kontakt afdelingssygeplejerske Camilla Schiøtt Sørensen på tlf. 48 29 52 60 / 21 26 74 52 eller mail camilla.schioett.soerensen@regionh.dk eller chefsygeplejerske Merethe Ørtoft på tlf. 31 55 16 22. Du kan læse mere om hospitalet og afdelingen her www.nordsjaellandshospital.dk Ansøgningsfrist Send din ansøgning, CV mv. via Annoncelink senest den 20. januar kl. 12.00. Samtaler forventes afviklet løbende. Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet