Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sundheds - eller socialfaglige medarbejder søges til privat bosted

  • Hellebo Hus ApS
  • Hellestrupvej 2A,4300Holbæk,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du arbejde på et bosted hvor positiv anerkendende tilgang, hjemlig atmosfære og udvikling for den enkelte beboer er i fokus? Så er Bostedet Hellebo måske en arbejdsplads for dig? Hellebo er et privat §107 / §108 bosted for mennesker med dobbeltdiagnoser mellem 18-55 år. Vores målgruppe er dem der ønsker en forandring. Vi er ikke målgruppe for dem der er kendt med udadreagerende adfærd. Bostedet er skabt ud fra værdierne om tillid, åbenhed, ligeværdighed, samarbejde, respekt og udvikling. Dette kommer til udtryk gennem det daglige arbejde med beboere, kollegaer, pårørende og eksterne samarbejdspartner. Formålet med Hellebo er at skabe et hjemligt miljø, hvor rammerne og den pædagogiske faglighed understøtter den enkelte beboers læring og udvikling i forhold til mestring af eget liv. Dette gælder såvel daglige gøremål (arbejde, rengøring, tøjvask, indkøb mv.) som besøg hos egen læge, deltagelse i sociale arrangementer, fastholdelse eller udvikling af sociale relationer, etc. Som medarbejder spænder det sundhedsfaglige og pædagogiske arbejde derfor meget bredt og mulighederne er mange. Hellebo Hus ApS består af 2 bosteder, Næsbygård er beliggende på Orø og Hellebo er beliggende i Hellestrup lidt uden for Holbæk. Begge bosteder ligger i naturskønne omgivelser med gode muligheder for aktiviteter. Stillingen er på Hellebo. Vi arbejder ud fra Recovery tanken, MI samt low arousal. Vi værdsætter et spændende fagligt og reflekterende arbejdsmiljø, som er i udvikling. Vi forventer, at du har/er: Lyst til at arbejde i et bredt pædagogisk og sundhedsfaglig felt, hvor rammer og faglighed understøtter den enkeltes beboers læring og udvikling ift mestring af eget liv. Uddannet pædagog, SSA eller sygeplejerske med erfaring og viden indenfor for området, og gerne fra bosteder. God formidler, mundtligt såvel som skriftligt. God til at skabe relationer, er engageret og har en anerkendende tilgang Overblik og er ansvarlig og evne til at reflektere over egen praksis og bidrager til at udvikle det faglige miljø. Lysten til at indgå i et tæt refleksivt samarbejde med kollegaer, beboere og samarbejdspartnere. Lyst til at medvirke til, at beboerne får en god dagligdag. Lyst til at sætter fokus på beboerens selv- og medbestemmelse og samtidig støtter beboeren i at have indsigt i konsekvenser af egne beslutninger. Ønsker at have rollen som kontaktperson. Lyst og mulighed til at vil indgå i en rulleplan med 12 timers vagter og døgnvagter (du sover om natten), samt arbejde hver tredje weekend. Har almindeligt kørekort. Vi tilbyder: Mulighed for at få indflydelse på eget arbejde og den pædagogiske og sundhedsfaglige praksis. Engagerede personalegruppe. Tværfagligt samarbejde i og uden for team. Løbende kompetenceudvikling og supervision. Sundhedsforsikring. En spændende organisation i udvikling. Mange gode timer sammen med skønne beboere og kollegaer, herunder ferier. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Der arbejdes hver tredje weekend og helligdage. Du er velkommen til at kontakte Direktør Stine Bitsch på telefon 25 76 40 98, hvis du ønsker at vide mere. Ansættelse pr d. 1.3.2023 eller efter aftale. Ansøgningsfrist den 23.01.2023 kl.12. Samtaler i uge 4. Ansøgning sendes via knappen "Send ansøgning".