Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Akut traumatologi med mulighed for fast vagtrul.

  • Nordsjællands Hospital (Hillerød)
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Hvis akutte traumer er noget for dig kombineret med den skrøbelige ældre patient med komplekse problemstillinger -så er det ortopædkirurgiske speciale, måske vejen for dig? Hos os får du et stærkt sygeplejefagligt fundament, som styrker dig i din kliniske beslutningstagen samt i dine medmenneskelige kompetencer. Hvad kommer du til at lave? I ortopædkirurgisk afdeling afsnit 0661 vil din opgave være at yde sygepleje til patienter med akutte brud. Vi modtager alle akutte traumer og på sigt planlagte operationer som hofter og knæ. Du vil modtage patienter, som enten kommer direkte fra vores skadestue hvor de afventer en operation eller direkte fra opvågningen, efter at de er blevet opereret. Vi uddanner dig til at arbejde stringent omkring patientforløbene, således at patienten oplever at få en sygepleje af høj faglig kvalitet. Du vil få ansvaret for din egne patientforløb. Du vil opleve at patientens tilstand kan variere fra at være akut og kompleks, til at omhandle kortere udskrivelser hvor patienten kan udskrives efter få dage til eget hjem. Hos os har vi mange forskellige faggrupper samlet omkring patienten. Det betyder, at patientens behandling sættes i fokus og at vi tværfagligt støtter og udvikler hinandens styrker, til gavn for patientens forløb. Sygeplejen har mange nicher hos os, du kan brænde for den ældre skrøbelige patient, for at lave gode overgange til primær sektor eller måske brænder du for at fordybe din viden indenfor sår behandling. Vi tror på dig Vi ønsker at du får den bedste start hos os. Du vil blive tilknyttet en mentorordning, som sammen med dig planlægger din oplæring. I de første 4 uger bliver du tilknyttet en fastansat, som vil følge dig i din introduktionsperiode. Vi ved at læring tager tid, derfor uddanner vi dig løbende. Vi har fastlagt introduktion, hvor du sammen med andre nye kollegaer vil modtage undervisning, som er målrettet til den ortopædkirurgiske patient. Hvem er vi? Vi er et afsnit med både korte og længere varende indlæggelser. Vi har plads til 28 patienter og den gennemsnitlig liggetid er 4 døgn. Vores afsnit er ved at blive genopbygget efter en periode med mange vakante stillinger. Det betyder at vi er omstillingsparate og løbende afprøver nye arbejdsgange, for at kunne udøve de bedste patientforløb. Vi ved at genopbygning af et afsnit tager tid, vi er som ledelse åbne, nysgerrige og lydhøre. Vi ved at gode ideer og tiltag ofte opstår i klinikken. Hos os er der et godt socialt fællesskab. Vi er som gruppe bredt repræsenteret, vi har både erfarne og nyuddannede kollegaer. Alle er hjælpsomme, glade, humoristiske og åbne. Vi er en afdeling i rivende udvikling, vi er ved at sætte en fast struktur for sygeplejen, ansvarsområder, og roller. Det betyder at der på sigt vil være gode udviklingsmuligheder for dig indenfor kompetenceudvikling, uddannelse og ansvarsområder. Vi ønsker os flere nye sygeplejersker med gå-på mod, godt humør og med lyst til at bidrage med viden og ideer til at udvikle den ortopædkirurgiske sygepleje. Et par praktiske detaljer Vi kan tilbyde en ansættelse i fast stilling på 32-37 timer/ ugentligt pr. 1/2 2023 eller når det passer dig. Vi bestræber os på at imødekomme dine ønsker og vi prioriterer work/life balance højt, da vi tror på, at tilfredse medarbejdere giver den bedste arbejdsplads i et trygt arbejdsmiljø. Du har derfor mulighed for at få et fast vagtrul, med enten faste dagvagter eller faste aftenvagter. Weekend arbejde er hver 2 eller 3 weekend. Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke -ledende personale på sundhedskartellets område, indgået mellem sundhedskartellets parter, herunder dansk sygeplejeråd og regionens Lønnings- og takstnævn. Ansøgningsfrist er onsdag d.25 januar 2023. ansættelsessamtaler afholdes løbende – også inden ansøgningsfristens udløb. Har du spørgsmål? Vil du vide mere om vores afdeling, eller ønsker du at besøge os så kontakt Oversygeplejerske Natasa Gogotic tlf. 48296860 Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet