Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sundhedsfagligt velfunderet risikomanager til innovativt arbejde med patientsikkerhed i Danmarks største psykiatri

  • Region Hovedstadens Psykiatri
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Synes du, patientsikkerhed er topprioritet i det psykiatriske arbejde? Har du en mening om, hvordan patientsikkerhed i 2023 skal se ud? Og har du spændende viden og perspektiver fra din erfaring som psykiatrisk behandler? Nu har du en unik mulighed for at arbejde med patienternes sikkerhed og kvalitetsudvikling! Mulighed for at sætte dit præg Som Region Hovedstadens nye risikomanager har du en enestående mulighed for at præge dagsordenen for, hvordan psykiatrien håndterer patientsikkerhed, forebyggelse og utilsigtede hændelser i fremtiden! Det sker i tæt samarbejde med vores anden risikomanager, ledelsen i kvalitets- og forbedringsafdelingen, samt ledelse og patientkoordinatorer på vores psykiatriske centre. Som risikomanager bliver du en del af Kvalitets- og forbedringsafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri, som udover dig består af 18 andre kollegaer med en bred sammensætning af forskellige faglige kompetencer. I Kvalitets- og forbedringsafdelingen arbejder vi sammen med ledere, medarbejdere, patienter og pårørende om, at sikre et ensartet sammenhængende patientforløb med høj kvalitet, ved hjælp af forbedringsarbejdets metoder og værktøjer . En spændende hverdag, hvor du gør en reel forskel Som risikomanager skal du bidrage til udvikling af hospitalets arbejde med patientsikkerhed, herunder utilsigtede hændelser. Dine opgaver bliver en blanding af udviklings-, forbedrings-, implementerings- og driftsopgaver og vil bl.a. indbefatte: Patientsikkerhedsarbejde, herunder analyse af utilsigtede hændelser og sikring af læring på tværs i hospitalet Forberede, gennemføre og efterbehandle patientsikkerhedsanalayser ved alvorlige og dødelige utilsigtede hændelser i rollen som facilitator eller supervisor Understøtte implementering og fastholdelse af kvalitetsforbedringer i klinisk praksis i tæt samarbejde med centrenes lokale patientsikkerhedskoordinatorer Udarbejde aggregerede analyser på hospitalsniveau Det vil desuden blive din opgave at undervise ledere, medarbejdere og klinikere i relevante patientsikkerhedsmæssige emner. Derudover skal du formidle relevante data fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) og deltage i implementeringen af ny version DPSD4. Det er også vigtigt, at du har lyst til og viden om forbedringsarbejdets værktøjer og metoder eller har lyst til at lære det, da disse er vigtige og integrerede redskaber i vores tilgang til arbejdet. Du kan læse mere om RHP’s arbejde med forbedringsværktøjer og -metoder via dette link . Hvem er du? Vi søger en risikomanager, der kommer med en sundhedsfaglig uddannelse, relevant videreuddannelse og flere års erfaring fra det kliniske arbejde i psykiatrien. Du er sandsynligvis læge eller sygeplejerske og kommer med en baggrund fra psykiatrien, som gør, at du taler samme sprog som behandlerne og plejepersonalet ude på afsnittene og forstår deres arbejde og hverdag med patienterne. Derudover ser vi gerne, at du har: Erfaring med kvalitetsudvikling og patientsikkerhed Analytisk sans, som gør dig i stand til at håndtere komplekse problemstillinger og samtidig bevare overblikket Gode samarbejdsevner og evne til at kommunikere præcist, både mundtligt og skriftligt Evne til at arbejde selvstændigt og systematisk I vores arbejde med at forbedre vores patienters sikkerhed, benytter vi forbedringsmetoder og -værktøjer (Lean) som en del af vores daglige arbejde, så det er en fordel, hvis du har erfaring med dette. Det er derudover vigtigt, at du kan arbejde systematisk, analytisk og operationelt med utilsigtede hændelser samt med patientsikkerhedsopgaver, både i samarbejde med de enkelte afsnit, den lokale ledelse, de lokale patientsikkerhedskoordinatorer, men også på tværs af hele Region Hovedstadens Psykiatri, samt tværsektorielt. Derfor skal du søge stillingen hos os Vi tilbyder dig en spændende hverdag med afvekslende opgaver og en høj grad af indflydelse på din hverdag og dit arbejde. Hos os får du desuden: Et dynamisk arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på engagement, tværfaglighed og kvalitet i opgaveløsningen Grundig oplæring i kvalitets- og forbedringsmetoder og værktøjer, som bliver en vigtig del af dit arbejde Grundig oplæring i arbejdet med patientsikkerhed og læringskultur Samarbejde med direktionen, øvrige stabsfunktioner og hospitalets ledelser samt patientsikkerhedskoordinatorer lokalt i centrene Et spændende netværk af fagfæller, bl.a. ved deltagelse i regionalt netværk for risikomanagere i Region Hovedstaden Løn og ansættelse Der er tale om en fuldtidsstilling, og løn og ansættelsesvilkår følger den gældende overenskomst med mulighed for at forhandle kvalifikationstillæg på baggrund af kompetencer og relevant erhvervserfaring. Tiltrædelse pr. 1. marts 2023 eller efter aftale – vi venter gerne på dig, som er den helt rette kandidat til stillingen! Vil du vide mere om stillingen, eller har du spørgsmål, er du velkomment til at kontakte kvalitets- og forbedringschef Jens Normand på 2027 9537 eller jens.normand@regionh.dk. Vi glæder os til at høre fra dig Send og sin ansøgning inkl. CV og eksamensbevis via linket her på siden, så vi kan lære dig bedre at kende! Ansøgningsfrist d. 16. januar 2023. Vi forventer at holde 1. samtaler i uge 3 og 2. samtaler i uge 4 2023. Om Region Hovedstadens Psykiatris forbedringsarbejde Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) er Danmarks største psykiatriske hospital og er fordelt på 9 selvstændige psykiatriske centre. Vi behandler hvert år mere end 50.000 børn, unge og voksne med psykisk sygdom, og vi er samtidig arbejdsplads for mere end 5.000 engagerede medarbejdere. RHP er en udviklingsorienteret og nytænkende politisk styret organisation, og vi arbejder kontinuerligt med forbedringer, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling. Vi har en klar ambition om hele tiden at blive endnu dygtigere til gavn for vores patienter og medarbejdere. Og de seneste år har vores arbejde patientsikkerhed i RHP orienteret sig mere end nogensinde før mod forebyggelse, patient- og pårørendeinddragelse og orientering i national og international udvikling på området. Du kan læse mere om Region Hovedstadens Psykiatri på vores hjemmeside og blive klogere på RHP som arbejdsplads på Job i Psykiatrien . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet