Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til barselsvikariat i F-ACT Team 3, Psykiatrisk Klinik 1, AUH psykiatrien i Skejby.

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 175,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at arbejde i ambulant psykiatri med patienten i centrum ? Vi søger en selvstændig og ansvarsbevidst sygeplejerske med overblik og tværfagligsamarbejde i fokus, som brænder for at arbejde med psykose patienter, til et af vores 3 F-ACT teams, Stillingen er et vikariat på 37 timer, fra 1. februar 2023 eller efter aftale, til 31. december 2023. Stilling indeholder weekendarbejde hver 3. uge. Konkret vil weekend arbejdet bestå i, at varetage opgaver omkring Psykiatrisk Rådgivningstelefon, som er en døgndækkende telefonlinje der modtager opkald fra hele Region Midt. Der vil være oplæring omkring dette. Det er muligt selv at vælge om man ønsker weekenden som dag, aften eller nattevagt. Hvem er vi: Du bliver en del af en Klinik bestående at læger, sygeplejesker, psykologer, ergoterapeuter, fysioterepeuter recovery-mentorer og sekretærer. Vi arbejder i 4 teams, 3 F-ACT teams (Flexible Assetive Communitive Treatment), og et organisk team. Vi ønsker en sygeplejerske som: •      Har bred klinisk psykiatrisk erfaring,  erfaring med psykiatriske borgere i anden sammenhæng eller har stor lyst til at arbejde med psykiatriske patienter •      Gerne har specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje, ikke krav. •      Selvstændigt og i samarbejde kan træffe beslutninger •      Har evne til samarbejde med patient, pårørende og andre samarbejdspartnere, såvel tværfagligt som tværsektorielt •      Har gode evner til mundtlig og skriftlig formidling •      Har gode evner til at strukturere, koordinere og bevare overblikket i en travl hverdag •      Er indstillet på både at have samtaler på hospitalet, men også i at køre ud til patienterne på bosteder eller i egen bolig, som en del af F-ACT konceptet. Vi kan tilbyde: •      Gode uddannelsesmuligheder, med vægtning på den faglige kvalitet og kompetenceudvikling i Afdeling for Psykoser. •      Mentorordning, sammensat ud fra dit behov •      Supervision og sygeplejefaglig vejledning •      Mulighed for fleksibilitet •      En arbejdsplads i stadig udvikling, med rig mulighed for at påvirke og udvikle sygeplejen i et tværfagligt behandlingsmiljø. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for sygeplejersker, principperne for Ny Løn. Du kan indhente yderligere information om stillingen hos afdelingsleder af Klinik 1 sygeplejerske Jette Nielsen 8174 6525 Ansøgningsfrist er den 17. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afviklet den 23. januar 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.