Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykiatrisk Center Glostrup søger 1-2 reservelægestillinger. Men hvorfor psykiatri?

  • Psykiatrisk Center Glostrup
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du på udkig efter din næste ansættelse som læge? Psykiatri rummer – udover psykopatologi, psykofarmakologi og jura – et godt arbejdsmiljø og muligheder for forskning. Læs mere her! Jobindhold og dine arbejdsopgaver Som yngre læge hos os vil du få en bred oplevelse af, hvad hverdagen rummer som psykiater. Det gælder både de akutte indlæggelser og forløb, men også de længerevarende indlæggelser, retspsykiatri, de ældre og de debuterende skizofrene. Du vil blive en del af et vagthold på Nordstjernevej (NSV) og Brøndbyøstervej (BRV). Du har kun vagter på den matrikel, hvor du har din faste hverdag og derfor har kendskab til både samarbejdspartnere og afdelingerne. Udover vagterne bliver du oplært i at gå stuegang på det lukkede eller åbne afsnit du er tilknyttet samt oplært i ECT. Vi tilbyder et godt undervisningsprogram med fast morgenundervisning og halve temadage for alle centrets læger to dage om måneden. Her deltager professorerne også. Hvad tilbyder vi? Undervisning for læger bl.a. klinikker, psykopatologiske og psykofarmakologiske workshops med vores professorer Mulighed for at tilegne dig færdigheder inden for psykopatologi, psykofarmakologi, ECT og akut psykiatri Bedside-undervisning Tæt samarbejde med speciallæger, der dækker speciallæge-i-front-vagter eller bagvagter/beredskabsvagter, så du altid har faglig backup Mulighed for at blive introduceret til og finde netværk i forskningen Vi har høj faglighed i centrum med et godt samspil mellem forskning og klinik og med respekt og professionel omsorg for patienten. Som yngre læge hos os, vil du opleve et fagligt udfordrende, inspirerende og dynamisk læringsmiljø med engagerede kolleger, hvor arbejdsmiljøet prioriteres højt. Om Psykiatrisk Center Glostrup Psykiatrisk Center Glostrup er et center med ca. 190 senge fordelt på to matrikler i Glostrup og Brøndby, samt tre ambulante matrikler på Gl. Kongevej, H.J. Holstvej og i Ishøj Storcenter. Ca. 50 speciallæger er ansat på vores center. Udredning, behandling, uddannelse og forskning varetages af ca. 750 dygtige og dedikerede medarbejdere. Vores optageområde omfatter ca. 340.000 borgere. Vi har bl.a. følgende enheder: Akut enhed med skadestue, akutmodtagelse og to intensive modtageafsnit, akutteam og tilsynsfunktion på både Rigshospitalet Glostrup og Hvidovre Hospital 3 intensive og 3 almene døgnafsnit, en gerontopsykiatrisk afdeling samt et rehabiliteringsafsnit Mange ambulante enheder – herunder tre psykiatriske ambulatorier med F-ACT-teams, OPUS og psykoterapeutisk ambulatorium Specialiserede regionsfunktioner indenfor f.eks. skizofreni, oligofreni, ADHD og autisme samt gerontopsykiatri Stor forskningsenhed med fem professorer Centret er en del af Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Universitetshospital. Du vil indgå i hverdagen med medicinstuderende og øvrige faggrupper. Læs mere om Psykiatrisk Center Glostrup på vores hjemmeside . Ansættelsesvilkår Der er tale om en stilling til besættelse per 1. februar 2023 eller efter aftale. Du vil under din ansættelse have mulighed for at være tilknyttet sengematrikel på Nordstjernevej eller Brøndbyøstervej. Derudover vil du indgå i vagtforpligtigelse på en af vores døgnmatrikler, dog med mulighed for vagter på begge matrikler iht. gældende overenskomst. Du vil altid kende dit tjenestested 4 uger i forvejen. Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve 3 eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Send os din ansøgning Vi glæder os til at høre fra dig! Søg via linket senest d. 15. januar 2023. Du bedes uploade CV og uddannelsesbevis sammen med din ansøgning. Vi afholder ansættelsessamtaler løbende. Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte cheflæge Darius Mardosas på telefon 2036 5826/mail darius.mardosas@regionh.dk Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet