Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialfaglig medarbejder til natarbejde til Botilbuddet Arendalsvej

  • Silkeborg Kommune Arendalsvej - Bodel 1 + 2
  • Arendalsvej 280,8600Silkeborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Botilbuddet Arendalsvej 280 søger socialfalig medarbejder med erfaring med borgere med varig funktionsnedsættelse og autismespektrum forstyrrelser til vågent natarbejde på Arendalsvej 280. Stillingen er på 30 timer. Natten foregår i mødetiden kl. 23.00-07.00 og på adr. Arendalsvej 280. Mulighed for lokalaftale, så der kan arbejdes 7/7 i ulige uger. Har du lyst til at være med til en aktiv udvikling af botilbuddet, så ser vi gerne, at du søger. Botilbuddet Arendalsvej består af Botilbuddet 280 og et Bofællesskab, hvor vi sammen arbejder med den faglige udvikling og organisering. Vi arbejder i teams omkring den faglige indsats og der er forventninger til hver enkelt medarbejders engagement, faglighed og fleksibilitet ind i samarbejdet herom. Medarbejderteamet hos os består af social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger, ergoterapeuter, socialrådgiver, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, hvor fysioterapeuter og sygeplejersker også kan indgå i den tværfaglige personalegruppe. Botilbuddet er for borgere med udviklingshæmning og/eller væsentlige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser og borgere med autismespektrum forstyrrelse. Borgeres støttebehov er fra fuld kompensation med behov for hjælp til alt, og andre med et moderat støttebehov. Botilbuddet Arendalsvej 280 består af 12 mindre 1-værelses boliger i et fælles boligmiljø, hvoraf to af boliger bruges til aflastning. Bofællesskabet Arendalsvej 277 består af otte lejligheder med adgang til fælles boligmiljø. Her kan der forekomme et behov for telefonisk kontakt – verbal støtte. Vi arbejder med den enkelte borger i centrum og vægter faglighed, værdighed og engagement. Der anvendes KRAP og integrativ neuropædagogik som socialfaglig tilgang. Vi har fokus på at borgerne har mest mulig indflydelse på eget liv, og vi støtter og guider borgerne i forhold til ADL, kommunikation, egenomsorg, praktiske opgaver, pleje, behandling og sociale relationer. Der arbejdes systematisk med dokumentation i forhold til borgers individuelle plan. Desuden arbejdes der med kvalitetssikring efter retningsgivende dokumenter. Vil du være med til at byde ind med din erfaring og være aktiv medskabende i de mange fælles opgaveløsninger. Så har vi et spændende og udviklende job til dig. Vi lægger vægt på, at du: Med udgangspunkt i din faglighed og uddannelse har: erfaring med mennesker med udviklingshæmning erfaring med mennesker med autismespektrum forstyrrelser gerne erfaring med at arbejde, når andre sover kan planlægge nattens arbejde ud fra borgers individuelle hensyn og behov kan være til stede i samvær og kommunikation med aktive og vågne borgere kan sikre borgere fysisk og mental sundhed – både gennem sundhedsfaglige- og socialfaglige indsatser har en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang er bevidst i din kommunikationsform og bevidst om egne signaler er nysgerrig og har ”gå på mod” i forhold til at lære nyt kan formidle og dokumentere din indsats kan være med til at udvikle den faglige indsats med udgangspunkt i din faglighed Vi tilbyder: en spændende og udfordrende hverdag med fokus på et godt bo- og arbejdsmiljø introduktion autismeintroduktion ved interne medarbejdere løbende supervision konflikthåndteringskurser intern intro til KRAP – metoder medicinkursus sundhedsordningen i Silkeborg Kommune et godt kollegialt sammenhold med en uformel omgangstone kollegaer med et stort engagement og højt fagligt niveau Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse. Yderligere information: Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Bente Balling på tlf. 3066 0331. Vi indkalder kandidater til samtaler løbende, og afslutter processen, når den rette er fundet. Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.