Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til fagstab med høj sygeplejefaglighed til Haandværkerforeningens Plejehjem

  • Københavns KommuneHaandværkerforeningen Fagstab og Ansvarshavende
  • Håndværkerhaven 49,2400København NV,Danmark
  • 04/01/2023
Deltid

Jobbeskrivelse

Vi søger en sygeplejerske, som er interesseret i den ældre medicinske borger. Fagstaben samarbejder med afdelingernes personale om faglighed, hjælper den komplekse og ustabile borger og er med til at give borgerne et værdigt ældreliv. Du skal være sygeplejerske, gerne med nogle års erfaring, og ønske at sikre vores ældre den bedst mulige sygepleje ud fra Virginia Hendersons sygeplejeteori. Vi tilbyder En stilling i dagvagt på 28-30 timer, med weekendvagt hver 6. uge og ca. 2-3 helligdage om året En fagstab bestående af seks sygeplejersker og med bred faglig erfaring i aldersgruppen En fagstab bestående af en klinisk vejleder, en uddannelsesansvarlig og en vidensperson på demensområdet En arbejdsplads, hvor den enkelte ikke ved det hele, men hvor faglige diskussioner er en central del af arbejdsdagen Fast tilknytning til en afdeling og et årligt afdelingeskift Mulighed for at arbejde selvstændigt og selv tilrettelægge sin arbejdsdag Tæt samarbejde med husets fysioterapeuter En kvalitetsorienteret arbejdsdag; daglige elektroniske tavlemøder i afdelingerne – vi benytter TOBS og Triagering Varetagelse af komplekse sygeplejeopgaver samt sygeplejeopgaver til borgere i akutte eller problematiske situationer, samt identificering af sygeplejefaglige problemstillinger, jf. Københavns Kommunes indsatskatalog Understøttelse af plejepersonalets kompetenceudvikling i egen afdeling; gennem undervisning i grundlæggende sygepleje, hygiejne og aktuelle sygeplejefaglige problemstillinger – både i de daglige borgernære situationer og ved systematisk undervisning/refleksion Deltagelse i udvikling og implementering af instrukser fra Københavns Kommune og Sundhedsstyrelsen Kvalitetssikring af den sundhedsfaglige dokumentation At være en del af vores kvalitets- og udviklingsforum Undervisning ved plejehjemmets læge og af eksterne samarbejdspartnere Tværfaglige konferencer / BSPD- konferencer Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, eksempelvis læger, distriktspsykiatrien, visitatorer, hospitaler osv. Personaletræning i arbejdstiden – vi har fitnessrum Lidt om os På Haandværkerforeningens Plejehjem bor der 146 ældre borgere. Vi er pr. 1. januar 2023  et kommunalt plejehjem i Københavns Kommune. Plejehjemmet er af ældre dato, med et-rums boliger, men vi har rigtig mange gode fællesfaciliteter. Vi har fokus på at eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed, da vi mener, at med bekæmpelse af de tre ældreplager er vi med til at sikre vores borgere et værdigt ældreliv. Vi sætter en stor ære i, at vi som medarbejdere er kompetente til at hjælpe vores ældre. Vi arbejder med afsæt i Københavns Kommunes Ældrepolitik, Sundhedspolitik, Tillidsdagorden samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Mission og Vision. Vi lægger vægt på at fejre plejehjemmets traditioner, fester og højtiderne hen over året. Akutsygeplejen i København har kontor på plejehjemmet. Haandværkerforeningens Plejehjem har røgfri arbejdstid. Interesseret? Har du spørgsmål vedrørende jobbet og til os, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Vibeke Bennekou på 3954 9376. Søg via linket senest onsdag den 1. februar 2023 Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk .