Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Teamleder for Rehabiliterings- og behandlingscenter i Nordfyns Kommune

  • Nordfyns Kommune
  • Vesterled 42,5471Søndersø,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Kan du skabe udvikling og sætte retning? Være proaktiv i forhold til det nære sundhedsvæsen? Og er du stærk til at lede i tværfaglighed og skabe følgeskab? Så har vi en spændende stilling til dig. Nordfyns Kommune søger en teamleder til vores Rehabiliterings- og behandlingscenter. Hvem er vi Nordfyns Kommune har placeret Rehabiliterings- og behandlingscentret i Søndersø. På centret er der 20 pladser fordelt på 14 døgnpladser og 6 dagspladser, som alle skal være med til at sikre borgerne behandling, genoptræning og rehabilitering tæt på hjemmet. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat og består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og fysio- og ergoterapeuter. Vi arbejder rehabiliterende i et tæt samarbejde med borger og pårørende. Fagligheden er højsædet, og vi har fokus på kerneopgaven, høj kvalitet i opgaveløsningen og videreudvikling af det tværfaglige samarbejde – både internt og eksternt. Rehabiliterings- og behandlingscentret har en helt central rolle i den fortsatte udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og du skal med din faglige og strategiske ledelse medvirke til udviklingen af fagområdet og være med til at sætte klare mål og ideer, således at borgerens forløb bliver bedst muligt. Alt sammen selvfølgelig med det formål, at borgere i midlertidige ophold oplever tryghed, flow og sammenhængende og meningsfulde forløb af høj kvalitet. Vi søger derfor en leder, som kan stå i spidsen for at udvikle, implementere og fastholde udviklingen sammen med en engageret medarbejdergruppe. Du vil blive en del af lederforum i Nordfyns Kommune og en del af et velfungerende ledelsesteam i Sygeplejen. Om jobbet Du skal i samarbejde de andre teamledere, afdelingslederne og vores Sundheds- og Rehabiliteringschef være med til at sætte retning for de midlertidige pladser i Nordfyns Kommune. Som leder af centret skal du sikre kvalitet og udvikling af tilbuddet. Du skal være garant for at forebyggelse, genoptræning, rehabilitering, behandling og tidlig opsporing er i stærkt fokus, og du får mulighed for at påvirke processen og sætte dit præg på udviklingen. Dine opgaver: Du skal lede dit tværfaglige team, således borgerens forløb bliver sammenhængende med Nordfyns Kommunes øvrige tilbud. Du skal stå i spidsen for et spændende udviklingsarbejde i forhold til løsning af fremtidens opgaver. Du skal løbende kunne sætte flueben ved faglig udvikling, attraktiv arbejdsplads og sikker drift og du er som leder sundhedsfaglig ansvarlig, ligesom du er ansvarlig for drift og økonomi. Kendskab til økonomistyring og IT er derfor nødvendigt. Hvem er du Vi søger en leder, der har lyst til at udvikle og skabe retning for Rehabiliterings- og behandlingscenteret i Nordfyns Kommune og forventer derfor, at du er visionær og engageret i udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i kommunerne. Samtidig har du erfaring fra tidligere lederjob og relevant ledelsesefteruddannelse. Vi ønsker en leder, der jf. vore ledelsesgrundlag https://www.nordfynskommune.dk/media/4nnjmxpl/ledelsesgrundlag.pdf kan sikre kurs, koordinering og commitment og som er nærværende, anerkendende og fagligt kompetent. Nærværende betyder, at du er nysgerrig og god til at lytte, inspirere samt understøtte engagement, ligesom du er synlig og tydelig i din ledelse, og du brænder for at skabe et godt arbejdsmiljø i samarbejde med medarbejderne, samt at du støtter op om deres faglige udvikling. Anerkendende betyder, at du med en anerkendende tilgang støtter faglige og personlige kompetencer, og at du kommunikerer troværdigt med gennemslagskraft både internt i egen afdeling og med alle de samarbejdspartnere du får. Fagligt kompetent betyder, at du har en relevant mellemlang sundhedsuddannelse og er fagligt velfunderet med viden og indsigt i at arbejde rehabiliterende og med udviklingen af det nære sundhedsvæsen, samt at du har fokus på dokumentation og kvalitetsudvikling. Derudover forventer vi, at du er god til at kommunikere, og at du kan inspirere, motivere og skabe både følgeskab og fællesskab du har gode styringsmæssige kompetencer og en god forståelse for, at effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen er tæt forbundet med trivsel og arbejdsglæde du har fokus på borgernes gode forløb og medarbejdernes trivsel, og du går forrest for at fremme et godt miljø. Da økonomi og flow på pladserne bliver en vigtig faktor samt det at kunne sætte mål og skabe resultater, vil det være en fordel, hvis du har erfaring med lignende. Løn og ansættelsesvilkår Stillingen er med tiltrædelse den 1. marts 2023. Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ledere i kommunen samt ud fra reglerne om lokal løndannelse. Straffeattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted. Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest søndag den 15. januar 2023. Der er planlagt ansættelsessamtaler fredag 20. januar 2023. Vil du vide mere Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Carsten Andreasen på tlf. 21 83 16 99.