Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social-og sundhedsassistent søges til specialiseret og ny Intensiv afdeling

  • Herlev Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi tilbyder dig en stilling på Herlev Intensiv afdeling som social og sundhedsassistent Vi er flyttet til Nyt Hospital Herlev med, store og lyse intensivstuer. Her er arbejdsmiljøet tilrettelagt og optimeret efter vores arbejdsgange. Som SSA på Intensiv afdeling vil du deltage i plejen af den intensive patient, og du vil blive en del af vores tværfaglige team omkring patienterne. Intensivpatienter er akut kritiske syge patienter der kræver special sygepleje. Efter den akutte fase, kan ses et længere genoptræningsforløb og her vil du i samarbejde med det tværfaglige team, tilrettelægge den grundlæggende pleje til den intensive patient. Afhængig af patientkompleksiteten, vil du have en varierende selvstændighed funktion. Du kan følge os på Instagram Intensivbehandling_herlev Herudovre er du altid velkommen til at komme forbi og se vores afdeling. Hvem er vi? Intensiv Behandling råder aktuelt over 9 intensive behandlingspladser Vi er 50 specialuddannede intensivsygeplejersker, en social -og sundhedsassistent, og 11 sygeplejersker ansat i uddannelsesstillinger Vi arbejder aktuelt med vores nationale forskningsprojektet FAM-ICU, hvor vi forsker i inddragelse af patienter og pårørende under intensiv pleje og behandling Vi yder sygeplejestyret MAT på hverdage i dagstid, hvis funktion er tidligt at opspore og forhindre akut kritisk forværring hos voksne patienter, som er indlagt på hospitalets sengeafsnit Vi har en servicefunktion tilknyttet i form af et fast ”runner”-hold og to ansvarsbevidste serviceassistenter Vi har to faste koordinatorer på hverdage i dagstid. Herudover varetager den erfarne gruppe af ansvarshavende sygeplejerske i samarbejde med vagthavende intensivlæge overblikket over afdelingens patientkompleksitet og medarbejderressourcer Vi har eget faste lægevagtlag bestående af dedikerede intensivister Vi har sygepleje professor tilknyttet . Hvem er du? Du er nysgerrig, opsøgende og engageret Du synes, at det er spændende at forene patientnær sygepleje i et højteknologisk miljø. Du synes, at tæt patient- og pårørende kontakt er inspirerende Du har vilje og evne til faglig og personlig udvikling. Du er en aktiv medspiller i det daglige teamsamarbejde. Du er fleksibel og løsningsorienteret. Du ser dig selv som en naturlig del af det daglige arbejdsmiljø og deltager positivt og engageret Værdier, forskning og strategier Med udgangspunkt i strategien ”patientens situation styrer forløbet” kan du nu blive en del af en afdeling, hvor der er fokus på Herlev og Gentofte Hospitals målsætning om alle patienter bliver ”Godt behandlet” og hvor de ansatte tænker faglighed, sammenhæng og forbedring i det daglige arbejde Intensiv Behandling deltager i flere nationale multicenterstudier. Vores pleje -og behandlingsstrategier er beskrevet efter højeste evidensniveau og er velbeskrevet i afdelingens VIP-dokumenter. Der foregår løbende tvær- og monofaglig undervisning i afdelingen og der arbejdes i arbejdsgrupper indenfor relevante sygeplejefaglige områder. Vi vægter en god og anerkendende arbejdskultur, hvor vi passer godt på hinanden ved at alle bidrager og tager ansvar. Vores områdeledelse viser tydeligt vejen for afdelingen gerne med input fra alle medarbejdere. Om Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling har ca. 430 ansatte og leverer anæstesi- og operationsassistance på centraloperationsafsnittene 1 og 2 (COP1 og COP2) og i Dagkirurgisk Afsnit. Desuden varetager afdelingen perioperativ observation og behandling, intensiv terapi samt avanceret tværfaglig smertebehandling. Afdelingen er organiseret i fire områder med hver deres områdeledelse. Områdeledelsen i COP1 har overordnet ledelsesfunktion for Det Perioperative Afsnit, mens områdeledelsen i COP2 har overordnet ledelsesfunktion for Dagkirurgisk Afsnit. Løn- og ansættelsesvilkår Dato for tiltrædelse/forventet ansættelsesstart er 1/3 2023 eller efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Praktiske oplysninger: Har ovenstående vakt din interesse – er du velkommen til at sende din ansøgning og dit CV online via linket i højre side. Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etniske tilhørsforhold til at søge stillingen. Herlev Hospital er røgfrit, og personalet må ikke ryge i arbejdstiden på hospitalets matrikel. Ansøgningsprocedure: Ansættelsessamtale finder sted løbende. Ansøgningsfrist 22/01/23. Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet