Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Læger i introduktionsstilling til Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt

  • Region Midtjylland
  • Heibergs Alle 4,8800Viborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

3 lægestillinger i introduktion til specialet Akutmedicin ved Hospitalsenhed (stillingsnummer: 6630-20-15-i-01,  6630-20-15-i-02, 6630-20-15-i-03) Midt, Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. februar 2023 eller efter aftale. Stillingen er en 1 årig fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Om stillingen: På Akutafdelingen, bliver du en del af en afdeling, der er et af de faglige fyrtårne inden for modtagelse og stabilisering af de akutte patienter og som stræber efter at skabe de bedst mulige rammer for udvikling af det akutmedicinske fagområde. Vi tilbyder: En aktiv arbejdsdag med spændende faglige udfordringer God supervision fra egne akutlæger, men også andre afdelingers speciallæger Uddannelse som specialist i modtagelse, primær diagnostik og behandling af akutte patienter inden for alle lægelige specialer Uddannelse i basal ultralydsdiagnostik Godt fagligt miljø Morgenundervisning på alle hverdage Uddannelse i de syv lægekompetencer Sammenhæng mellem patientansvar og kompetencer Vi forventer af dig at: Du trives i en uforudsigelig hverdag med akutte patienter fra alle specialer Du aktivt opsøger læringsmuligheder og teoretisk viden i dit felt Har lyst til at være rollemodel og vejleder for KBU-lægerne Du indgår i dialog om diagnostik og behandling af patienterne med tværfagligt og tværsektorielt Du har forståelse for vigtigheden af flow i afdelingen på patientsikker vis Du har interesse i forskning og udvikling inden for akutområdet Du prioriterer et godt arbejdsmiljø og en god tone, såvel over for patienterne, som mellem kollegaer Om Akutafdelingen: Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg er en veletableret afdeling. Det tværfaglige samarbejde er særdeles velfungerende, og i afdelingen vægtes kvalitet og uddannelse højt. Ud over de 10 fastansatte akutlæger (normeret til 19) samt faste vikarer er der i afdelingen normeret med 23 yngre læger fordelt mellem introduktionslæger i akutmedicin, KBU læger, AP-læger og HU-læger i Akutmedicin. En meget stor del af plejepersonalet har stor erfaring, og har gennemført akutuddannelsen eller behandleruddannelsen samt ATCN. Afdelingen hører til i det nye akuthus og består af Akutafsnit 1, Akutafsnit 2, Skadestuen, Traumeområde, akutklinikkerne i Skive og Silkeborg, Hospitalsvisitationen, Fysio- og ergoterapiafsnit og Akutsekretariatet. I alt har afdelingen ca. 280 ansatte. Du vil i en introduktionsstilling kun have funktion på Regionshospitalet Viborg på Akutafsnit 1, Akutafsnit 2 og i skadestue/traumeområde. Afdelingen modtager langt de fleste af hospitalets akutte patienter. Børn modtages i Akutafdelingens særlige børnemodtageafsnit, der er bemandet med pædiatriske læger. Akutafdelingen modtager omkring 100 akut syge patienter dagligt hele året. Vi har et særdeles veletableret samarbejde med primærsektoren og udvikler hele tiden nye initiativer, herunder indlæggelser i eget hjem, koordinering samt udvikling af nye forløb. Vagtforhold Du vil indgå i mellemvagtslaget, hvor du selvstændigt står for patientbehandlingen under supervision. Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen. Yderligere information Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Karen Raben Kudsk tlf. 7844 5111 eller karekd@rm.dk Din ansøgning Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest søndag den 25. december 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 52 (eller efter aftale). Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.