Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslægestilling ved Rigshospitalets Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, PET sektionen er ledig til besættelse pr. 1. maj 2023 eller snarest derefter

  • Rigshospitalet
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du være vores nye kollega? Vi har en stilling til en dygtig, aktiv afdelingslæge, der gerne vil udvikle sine evner indenfor PET/CT. Vi er en stor travl afdeling med gode muligheder for klinisk arbejde med højt specialiserede patienter, forskning, innovation og arbejde med AI kunstig intelligens, med den nye total body PET/CT med professor Malene Bjerregaard Fischer i spidsen og PET-sektionen med overlæge Annika Loft som sektionsleder, samt hjerne PET med professor Ian Law som primus motor. Vi har tæt samarbejde med Rigshospitals klinikker om de højt specialiserede patienter med 30 MDT konferencer ugentligt om PET/CT og PET/MR -scanninger relateret til alle specialer fra de kliniske afdelinger på RH, plus fra sygehuse i Danmark. Der udføres ca. 20.000 PET-undersøgelser årligt. Vi har 1 PET-hjernescanner, 7 PET/CT-scannere, 2 PET/MR og den nye superskanner QUADRA PET/CT total body. Dertil 2 cyklotroner med radiokemi, som fremstiller og udvikler tracere til PET-scanninger både til kliniske scanninger og til forskning til Rigshospitalet og til eksterne samarbejdspartnere. Afdelingen publicerer godt 150 videnskabelige artikler om året, har 6 professorer plus øvrige selvstændige forskergrupper med 30 ph.d. studerende og mange unge studerende tilknyttet. Vi har den interdiciplinære forskergruppe CAAI (Clinically Applied Artificial Intelligence) med stor interesse for klinisk samspil. Afdelingen deltager i studenterundervisning i klinisk fysiologi og nuklearmedicin ved lægeuddannelsen på KU SUND og i civilingeniøruddannelsen i medicin og teknologi ved DTU og KU. Afdelingen er uddannelsesafdeling for speciallæger i klinisk fysiologi og nuklearmedicin og deltager desuden i videreuddannelsen. Afdelingen deltager i bioanalytikeruddannelsen og i uddannelsen af hospitalsfysikere. Vi har en stilling til en nuklearmedicinsk kollega, der skal visitere, beskrive og arbejde fagligt med kliniske patientundersøgelser indenfor PET/CT og PET/MR-området. Beskrivelse af helkrops PET/CT skanninger foregår i samarbejde med speciallæge i radiologi. Afdelingslægen skal være med til at udvikle diagnostiske strategier sammen med de kliniske afdelinger, deltage i multidiciplinære onkologiske konferencer og deltage i undervisning og uddannelse af læger og andre personalegrupper både præ- og postgraduat. Der er desuden gode muligheder for at involvere sig i spændende forskning, innovation og internationalt arbejde samt deltagelse i nationale og internationale netværk, møder og kongresser. Stillingen ønskes besat med en speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin med særlig interesse og kompetence indenfor PET, enten indenfor onkologisk eller neuro PET. Der lægges vægt på, at ansøgeren har klinisk erfaring med og videnskabelige kvalifikationer indenfor PET. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra ”de 7 lægefaglige kompetencer”. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten for underordnede læger indgået mellem Yngre Læger og Regionernes lønnings- og takstnævn. Yderligere oplysninger. Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til sektionsleder i PET, overlæge Annika Loft, telefon 35458142 Ansøgningen skal være os i hænde senest den 15. januar 2023. Rigshospitalet er røgfrit område. Interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet