Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske med passion for arbejdet med ældre patienter med komplekse psykiatriske problemstillinger til vagt- og weekendfri stilling!

  • Psykiatrisk Center Glostrup
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Grundet opnormering søger vi en sygeplejerske-kollega med geriatrisk, psykiatrisk eller neurologisk erfaring og interesse for ældrepsykiatrien til vores dygtige team. ”Det er en fornøjelse at være på en arbejdsplads med engagerede kollegaer, som både prioriterer faglige snakke og socialt samvær. Her er altid plads til spørgsmål og gode grin”. Sådan siger en af medarbejderne om arbejdet i Ældrepsykiatrisk Team. Lyder det som en arbejdsplads for dig? Så læs videre! Velkommen indenfor hos Ældrepsykiatrisk Team på Psykiatrisk Center Glostrup Ældrepsykiatrisk Team behandler patienter over 70 år med psykiske lidelser. Vi har desuden regionsfunktion, dvs. at vi behandler patienter med demens og svære adfærdsforstyrrelser, der er under 70 år, bosat i Region Hovedstaden. Vi er en tværfaglig personalegruppe bestående af sygeplejersker, overlæger, en psykolog og en sekretær. Vi møder vores patienter i ambulatoriet i Glostrup, i patienternes eget hjem og på plejecentre i vores optageområde. ”Det er et utrolig givende speciale. Der er virkelig mulighed for at gøre en stor forskel for patienterne, og der er altid mere at lære”. - Din kommende kollega, Ældrepsykiatrisk Team. Hvilke arbejdsopgaver vil du få? Din primære arbejdsopgave bliver at udføre specialiseret ældrepsykiatrisk sygepleje på et højt fagligt niveau. Du skal bl.a.: Følge op på medicinsk behandling Være kontaktperson for patienter, der bor i eget hjem eller på plejecentre Undervise og vejlede patienter, pårørende og plejepersonale. Du vil også få indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet. Vi planlægger selv vores arbejde ud fra en faglig prioritering. Vi arbejder meget selvstændigt, men samtidig er der plads til, at vi kan sparre med hinanden på daglig basis. Vores forventninger til dig Vi ønsker at finde en kollega, der vil indgå i et team med et højt fagligt niveau og engagement. Vi ser gerne, at du har psykiatrisk erfaring og/eller erfaring med geriatri, og at du: arbejder selvstændigt, og har et godt overblik. Du vil indgå i et dynamisk miljø med forløb, hvor du skal arbejde selvstændigt, prioritere og turde træffe beslutninger. Det er derfor vigtigt, at du har et godt overblik, og at du arbejder struktureret. er en dygtig formidler. Du kan se dig selv vejlede og formidle komplekse sygeplejeproblemstillinger til både patienter, pårørende og tværsektorielle samarbejdspartnere. er fagligt velfunderet. Du har en evne og nysgerrighed til at arbejde med komplekse forløb, og du reflekterer over egen praksis, og har lyst at dygtiggøre dig indenfor ældrepsykiatrien. Hvad tilbyder vi? Vi sørger for, at du er godt klædt på til jobbet. Du får et grundigt introduktionsforløb med udgangspunkt i dit erfaringsniveau. Faglig udvikling. Du får en mentor, og mulighed for at udvikle dig fagligt bl.a. gennem temadage, kurser og videreuddannelser. ”Hos os bliver nysgerrighed og ny viden hilst velkommen. Vi holder f.eks. case-møder og temadage, som giver ny energi og motivation - det er fedt at blive klogere sammen”. - Din kommende kollega, Ældrepsykiatrisk Team. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. Der er tale om en fuldtidsstilling, der er vagt- og weekendfri. Tiltrædelse pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Yderligere oplysninger Du kan få yderligere oplysninger om stillingen eller svar på dine spørgsmål hos oversygeplejerske Mette Lise Schwartz på 51 30 79 47 eller mette.lise.schwartz@regionh.dk. Klar til nye udfordringer? Søg stillingen senest mandag d. 15. januar 2023. Du bedes uploade CV, uddannelsesbevis og andre relevante dokumenter sammen med din ansøgning. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler løbende og senest i uge 3. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet