Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

SOSU medarbejdere

  • Albertslund KommuneHumlehusene
  • 2620Albertslund,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger faglært plejepersonale til Humlehusene Humlehusene er et demensplejecenter i Albertslund, hvor vi yder en personcentreret omsorg for vores 50 beboere, der bor fordelt i 6 hyggelige huse. 3 af boligerne er aflastningsboliger, hvilket gør, at flowet her kan være højt. Vi søger: Dagvagt 32-37 timer/uge,  aftenvagt 22-28 timer/uge. Aftenvagt weekendvagt hver anden uge og dagvagt er med weekendvagt hver 2 eller 3 uge. Vores plejecenter: Humlehusene er Albertslund kommunes tilbud til borgere med en demensproblematik, der er udover plejeboliger og aflastningspladser tilknyttet 3 daghjem. Humlehusene ligger skønt tilbagetrukket fra trafik, i 1 plan. Alle boliger ligger ud til fællesarealer og alle beboere har adgang til en stor lukket have. Til dig der er ansøger og sætter pris på at arbejde med ældre mennesker, og med høj faglighed glædes ved at yde en optimal pleje til mennesker, der har brug for hjælp, har vi her en fantastisk mulighed. DU skal gerne rumme nogen af nedenstående egenskaber: Du har et åbent og positivt menneskesyn, et godt humør og kan bevare overblikket, samt tålmodigheden i en, til tider travl og uforudsigelig hverdag. At du interesserer dig for demensområdet. Du har erfaring og interessen for kompetenceudvikling af social- og sundhedshjælpere. Du vil være medansvarlig for, at vores dokumentation lever op til gældende retningslinjer. Du har gode It-kompetencer og kan navigere i vores omsorgsjournal, CURA Du interesserer dig for palliativ pleje i forskellige stadier, og kan lide at passe, pleje og drage omsorg for både beboere og pårørende, i denne sidste fase af livet. Du skal vælge at søge en stilling hos os da vi tilbyder: Godt humør, gode kollegaer samt en arbejdsplads hvor du bliver mødt af fleksibilitet, indflydelse – og der er højt til loftet ved gode idéer . Dygtige og engagerede kollegaer, medarbejdere og afdelingsledere, der har fokus på at højne beboernes levede liv. Løbende opkvalificering i form af uddannelse og kompetenceudvikling. Samarbejde og sparring med centersygeplejerske, fag – og udviklingsansvarlig sygeplejerske, social – og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter og ikke mindst vores centerlæge. Disse er ansat om dagen, men der vil stadig være rig mulighed for sparring og, at mødes. Det er vigtigt for os, at beboerne bliver mødt som værende et individ med en livshistorie og et liv der fortsat skal leves. Vi mener at 'livet skal leves hele livet' og at Humlehusene skal skabe rammerne for en tryg hverdag, hvor beboerne sikres den hjælp, der understøtter beboeren i at leve et liv, med størst mulig livskvalitet og uafhængighed. Vi håber, at du kan se dig selv i et spændende job hos os, hvor vi samarbejder om den gode arbejdsplads for kollegaer og for den bedste hverdag for vores beboere. Stillingerne ønskes besat d. 1/1 2022 eller snarest derefter. Ansøgningsfrist er d. 15/1-2022 og der vil blive afholdt ansættelsessamtaler løbende. Yderligere oplysninger kan findes på vores hjemmeside www.plejebolig.albertslund.dk Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Michael Thrane på telefon 28960355 eller e-mail: mth@albertslund.dk eller Camilla Pedersen på telefon: 22223327 eller mail: cpx@albertslund.dk Løn- og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer i henhold til gældende overenskomst. Vi glæder os til at høre fra dig. Lønindplacering sker efter forhandling mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation. Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme mangfoldighed og ligestilling. Det er en forudsætning for din ansættelse i Albertslund Kommune, at du har en gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Albertslund Kommune har røgfri arbejdstid.